Yritysuutiset

Kilpailuviranomainen puuttui yllättäen Keskon yrityskauppaan – ”vähentäisi merkittävästi kilpailua”

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää Keskon ja Heinon Tukun välisen yrityskaupan kieltämistä.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) puuttuminen Keskon ja Heinon Tukun sopimaan yrityskauppaan on poikkeuksellista, sillä yrityskauppojen kieltäminen on Suomessa ollut hyvin harvinaista. Yrityskauppojen valvonta alkoi Suomessa vuonna 1998. Nyt tehty kieltoesitys on Suomessa kautta aikojen vasta neljäs.

KKV:n selvitysten mukaan yrityskauppa vähentäisi merkittävästi kilpailua päivittäistavaroiden myynnissä foodservice-asiakkaille. Foodservice-asiakkaita ovat esimerkiksi ravintolat ja hotellit.

Keskon päivittäistavarakaupan toimialaan kuuluva Kespro-liiketoimintayksikkö tarjoaa foodservice-palveluja ja harjoittaa tukkukauppaa. Myös Heinon Tukku on päivittäistavaroiden tukkukauppa, jonka pääasiallisia asiakkaita ovat foodservice-sektorin toimijat. Foodservice-asiakkaita ovat esimerkiksi ravintolat, hotellit, catering-yritykset, huoltoasemat ja kioskit.

KKV siirsi viime kesäkuussa yrityskaupan jatkokäsittelyyn, koska viraston alustavien selvitysten perusteella yrityskauppa saattoi aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia päivittäistavaroiden tukkumyynnissä foodservice-asiakkaille. Markkinaoikeus pidensi yrityskaupan käsittelymääräaikaa kahteen otteeseen, ensin 24.10.2019 asti ja toisen kerran 18.11.2019 saakka.

Keskon ja Heinon Tukun yhdistyminen johtaisi määräävään markkina-asemaan yleistukkujen markkinoilla ja siten kilpailun olennaiseen vähentymiseen, KKV väittää selvitystensä perusteella. Keskon ja Heinon Tukun yhteinen markkinaosuus nousisi jopa 60–70 prosenttiin yleistukkujen markkinalla. Tarkka markkinaosuus on kuitenkin liikesalaista tietoa.

Viraston selvitykset osoittivat, että Kesko ja Heinon Tukku ovat kilpailleet läheisesti samoista asiakkaista ennen yrityskauppaa sekä Heinon Tukun perinteisellä toimialueella Uudellamaalla että muualla Suomessa.

Yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat voidaan usein poistaa kaupan toteuttamisen edellytyksiksi asetettavilla ehdoilla. Kieltoesityksen tekeminen jäi tässä tapauksessa viraston mukaan ainoaksi ratkaisuvaihtoehdoksi, koska Keskon KKV:lle toimittamien sitoumusten ei voitu katsoa poistavan tehokkaasti yrityskaupasta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia kilpailulle.

Markkinaoikeuden on kilpailulain mukaan annettava ratkaisunsa kolmen kuukauden kuluessa esityksen tekemisestä. Markkinaoikeus voi joko kieltää yrityskaupan KKV:n esityksen mukaisesti, hyväksyä kaupan sellaisenaan tai asettaa sen toteuttamiselle ehtoja. Muutosta markkinaoikeuden päätökseen voi hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksellä ei ollut vaikutusta Keskon osakekurssiin.

Kommentoi
Ylös
>