Markkinakommentit

Sijoitusstrategi: Korot pysyvät matalana

aikka maailmantalouden ja finanssimarkkinoiden näkymät ovat kohentuneet, tulee varsinkin euroalueella korot pysymään alhaalla, arvioi Nordean strategi.

Vaikka maailmantalouden ja finanssimarkkinoiden näkymät ovat kohentuneet, tulee varsinkin euroalueella korot pysymään alhaalla, arvioi Nordean strategi.

Keskuspankit ovat tänäkin vuonna olleet finanssimarkkinoilla kuskin paikalla. Keskuspankkien harjoittamalla elvyttävällä rahapolitiikalla on ollut myönteisiä vaikutuksia markkinoihin tänäkin vuonna, arvioi Nordean sijoitusstrategi Ville Korhonen pankin viikkokatsauksessa.

Vielä alkuvuodesta tunnelmat olivat tyystin toisenlaiset.

”Alkuvuoden pitkien korkojen lasku painoi Yhdysvaltain korkokäyrän muodon laskevaksi. Syntyi siis tilanne, jossa heikentyneet kasvunäkymät olivat painaneet pitkät korot matalammiksi kuin lyhyet korot. Tämä lisäsi sijoittajien huolia entisestään, sillä korkokäyrän kääntyminen laskevaksi on perinteisesti ollut melko varma ennusmerkki talouden taantuman lähestymisestä.

Korhosen mukaan Yhdysvaltain keskuspankin Fedin koronlaskujen seurauksena lyhyet markkinakorot laskivat ja korkokäyrä kääntyi melko ripeästi jälleen nousevaksi.

”Korkokäyrän nopeaa kääntymistä auttoi myös pidempien korkojen nousu, joka kertoo siitä, että sijoittajien odotukset talouskasvun suhteen ovat hieman kohentuneet.”

Yhdysvaltain talouden odotetaan kasvavan kuluvana ja ensi vuonna noin kahden prosentin vauhdilla.

Tässä vaiheessa on epäselvää, vieläkö keskuspankki Fed jatkaa korkojen laskua.

”Fed on tehnyt tänä vuonna kolme koronlaskua ja keskuspankin lokakuun kokouksen pöytäkirjan mukaan koronlaskut olisivat tältä erää ohi. Markkinoilla kuitenkin hinnoitellaan vielä yhtä koronlaskua ensi juhannukseen mennessä. Tämä kertoo siitä, että sijoittajat ovat aavistuksen pessimistisempiä Yhdysvaltain talouden suhteen kuin Fedin keskuspankkiirit”, Korhonen toteaa.

USA:n keskuspankin tilanne on Korhosen mukaan kuitenkin tällä hetkellä vakaa.

”Talouskasvu on kohtuullista, hintojen nousuvauhti on maltillista ja mikäli tilanne vaatii, niin rahapolitiikassa on edelleen kevennysvaraa.”

Euroalueen korot pysyvät matalina, Korhonen uskoo.

”Euroalueen korot ovat jo pitkään olleet matalat, eikä käännettä tälle ole näkyvissä. Viime viikon tuoreimmat yritysten luottamusluvut euroalueelta pysyivät maltillista kasvua ennakoivilla tasoilla. Palveluyritysten luottamus heikkeni hieman, mutta teollisuusyritysten kohdalla näkymät paranivat aavistuksen. Euroopan keskuspankilla (EKP) on siis kaikki perusteet jatkaa elvyttävää rahapolitiikka ja pitää korot matalina.”

Kommentoi
Ylös
>