Indikaattorit

Kuluttajien luottamus nousi marraskuussa

Kuluttajat pelkäävät kuitenkin yhä enemmän työllisyystilanteen heikentymistä.

Lähde: Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa -5,0, kun se lokakuussa oli -6,6 ja syyskuussa -4,2. Viime vuoden marraskuussa luottamusindikaattori sai arvon -1,7. Indikaattorin keskiarvo tammikuusta 2018 lähtien on -0,7.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. marraskuuta 1 134 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset kuluttajan omasta ja Suomen taloudesta paranivat hieman marraskuussa lokakuuhun verrattuna. Arvio oman talouden nykytilanteesta pysyi suunnilleen ennallaan. Rahankäyttöaikeita kestotavaroihin kuluttajilla oli marraskuussa jonkin verran enemmän kuin kuukautta aiemmin. Rahankäyttöä lukuun ottamatta osatekijät olivat marraskuussa edelleen heikolla tasolla, varsinkin näkemys Suomen talouskehityksestä.

Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kuluttajien arvio omasta taloudestaan kyselyhetkellä parani hieman marraskuussa ja rahankäyttöaikeet samalla lisääntyivät. Sen sijaan odotukset omasta ja etenkin Suomen taloudesta heikkenivät vuodessa.

Tilastokeskuksen mukaan marraskuussa kuluttajat ennakoivat yhä painokkaammin, että Suomen työttömyystilanne synkkenee jatkossa. Lisäksi työlliset kuluttajat kokivat, että omakohtainen työttömyyden uhka on lisääntynyt merkittävästi viime aikoina. Tosin, melkein joka toisella työssä käyvällä ei uhkaa ole ilmennyt lainkaan.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat marraskuussa keskimääräiseksi. Ajankohtaa pidettiin yleisesti otollisena lainanotolle mutta ei kestotavaroiden ostamiselle eikä säästämiselle.

Palta ry:n ekonomisti Lauri Vuori kommentoi kuluttajien luottamuslukuja Twitterissä.

Kommentoi
Ylös
>