Markkinakommentit

Analyytikot: Metsäyhtiöiden tulosennusteiden suunta on alaspäin

Nyt ei ole oikea aika ostaa metsäosakkeita, arvioi kaksi metsäsektoria seuraavaa analyytikkoa.

Inderesin analyytikot Antti Viljakainen ja Joonas Korkiakoski tarkastelevat Inderesin aamukatsauksessa UPM:n, Stora Enson ja Metsä Boardin kolmannen vuosineljänneksen raportointikauden jälkeisiä konsensusennusteita vuosille 2020-2021. Lisäksi analyytikot vertasivat niitä ennen raportointikautta vallinneisiin ennusteisiin.

Viljakaisen ja Korkiakosken mukaan vuosien 2020-2021 konsensusennusteet ovat kuluneen vuoden aikana laskeneet varsin reippaasti, eivätkä yhtiöiden heinä- syyskuuta koskevat tulosraportit muuttaneet ennusteiden suuntaa.

Konsensusennusteet odottavat Inderes-analyytikoiden mukaan nyt metsäyhtiöiden operatiivisen tuloskasvun jäävän lähes nollatasolle vuonna 2020, kun vielä ennen kolmannen kvartaalin raportteja yhtiöiden odotettiin yltävän neljän prosentin oikaistujen liikevoittojen kasvuun.

 Ennusteiden laskusta huolimatta metsäyhtiöiden osakekurssit ovat kuitenkin nousseet kesän pohjista 30-60 prosenttia. Mikä selittää sijoittajien optimismin, vaikka analyytikot reivaavat metsäyhtiön tulosennusteita alaspäin?

Inderesin analyytikot antavat tutun selityksen.

”Kurssinousua ovat mielestämme tukeneet keskuspankkien yhä elvyttävämmät rahapolitiikat, optimismi kasvun, Kiinan ja USA:n kauppaneuvotteluiden sekä hallitun Brexitin edistymiseen liittyen ja pohjaamisen merkkejä Kiinassa osoittanut sellun hinta.”

Analyytikoiden mukaan metsäyhtiöiden kurssinousu ja ennusteiden lasku ovat luonnollisesti kohottaneet osakkeiden arvostuksia ja markkinat kärkkyvät jo varsin aggressiivisesti metsäyhtiöiden tulostrendien käännettä.

Viljakaisen ja Korkiakosken mukaan kotimaiset metsäyhtiöt on hinnoiteltu konsensusennusteilla vuoden 2020 P/E-luvuilla tasoille 15x-17x sekä EV/EBITDA-kertoimella tasolle 8x-9x. Keskipitkän ajan mediaaneja korkeammat tuloskertoimet ovat jokseenkin linjassa verrokkiryhmien mediaanien kanssa, analyytikot arvioivat.

Tuloskäännettä ei kuitenkaan konsensusennusteiden valossa ole vielä ensi vuonna odotettavissa, Inderes-analyytikot uskovat. Hieman yli vuoden kuluttua tilanne saattaa kuitenkin olla toinen.

”Vuonna 2021 konsensus odottaa metsäyhtiöiden kuitenkin palaavan tuloskasvu-uralle ja yhtiöiden yltävän mediaanitasolla 11 % operatiiviseen tuloskasvuun, mikä heijastelee arviomme mukaan odotuksia taloustilanteen ja sektorin toimintaympäristön elpymisestä. Omat ennusteemme ovat vuoden 2020 osalta keskimäärin suurin piirtein linjassa konsensusennusteiden kanssa, kun taas vuoden 2021 osalta odotamme hieman konsensusta hitaampaa tulosten elpymisvauhtia”, Viljakainen ja Korkiakoski toteavat.

Metsäsektorin tuotto/riski-profiili jää kohonneiden arvostuskertoimien ja tuloskasvun puutteen vuoksi vuoden tähtäimellä vaisuksi. Analyytikot aikovat siksi ”kytätä sektorin parempia ostopaikkoja toistaiseksi”.

Kommentoi
Ylös
>