Talouden trendit

Suomessa naisten osuus yritysten hallituksissa on kasvanut merkittävästi

Suomi sijoittuu maailmanlaajuisesti nyt sijalle neljä naisten osuudessa hallituspaikoista.

Deloitten kansainvälisessä Women in the Boardroom -tutkimuksessa selvitettiin naisten osuutta yritysten hallituksissa 66 maassa.

Tutkimuksen mukaan kansainvälisesti naisten osuus kasvaa hitaasti – vain 17 prosenttia yritysten hallitusten jäsenistä on naisia.

Vaikka naisten osuus on hieman noussut, ainoastaan kuudessa maassa naisten osuus hallituksissa on yli 30 prosenttia. Suomessa yritysten hallitusten jäsenistä lähes kolmannes on naisia. Luku on kasvanut kahdessa vuodessa yli seitsemän prosenttiyksikköä ja Suomi sijoittuu nyt sijalle neljä naisten osuudessa hallituspaikoista, kun kaksi vuotta sitten olimme sijalla seitsemän.

Naisten määrä yritysten hallituksissa kasvaa hitaasti. Kasvua kahden vuoden takaiseen mittaukseen on koko tutkimusaineistotasolla tarkasteltuna tullut 1,9 prosenttiyksikköä. Saavutamme maailmanlaajuisesti sukupuolten välisen tasa-arvon vasta yli kolmenkymmenen vuoden kuluttua, mikäli globaali kehitys jatkuu nykyisellä nopeudella ja naisten määrä nousee hallituksissa noin prosentin vuodessa.

Hallitusten jäsenten sukupuolella on merkitystä monin tavoin. Eri tutkimusten mukaan yritykset hyötyvät siitä, että niiden johdossa on ihmisiä erilaisilla taustoilla. Lisääntynyt monimuotoisuus saa aikaan parempia päätöksiä, innovaatiota ja enemmän tulosta. Lisäksi esimerkiksi miesten ja naisten väliset palkkaerot pienenevät, kun naisia saadaan lisää yritysten johtopaikoille.

Maailmanlaajuisesti vain kuudessa maassa naisten osuus hallituspaikoista on yli 30 prosenttia – Suomi on yksi näistä maista. Muut maat ovat Norja, Ranska, Ruotsi, Uusi-Seelanti ja Belgia. Kolmella kuudesta maasta on käytössä sukupuolikiintiöt, toiset kolme maata ovat lisänneet sukupuolten monimuotoisuutta muulla tavoin.

Suomessa naisten osuus yritysten hallituspaikoista on 31,9 prosenttia. Kasvua on ollut 7,2 prosenttiyksikköä edellisestä tutkimuskerrasta (2017). Nousu on suurempi kuin millään muulla tutkimuksessa yleisesti hyvin pärjänneestä maasta. Suomessa naiset toimivat myös keskimääräistä useammin toimitusjohtajina (6,3 %) ja talousjohtajina (17 %).

”Suomen kehitys on merkittävää, sillä se on tapahtunut ilman lakisääteisiä sukupuolikiintiöitä. Monimuotoisuutta on sen sijaan edistetty corporate governance -ohjeistuksella ja erilaisilla naisten urakehitystä tukevilla toimenpiteillä”, Deloitten osakas Merja Itäniemi sanoo.

Deloitten raportin mukaan ei ole olemassa yhtä ainoaa tapaa tai ratkaisua lisätä naisten osuutta hallituspaikoissa – maissa, joissa sukupuolten monimuotoisuus on kasvanut vauhdikkaimmin tai naisten osuus hallituspaikoista on suuri, keinot naisten osuuksien kasvattamiseen ovat olleet moninaiset.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös