Talouden trendit

Järjestöt: Osinkoverotus suosii tuloverojen välttelyä pöytälaatikkofirmojen avulla

Yli 30 järjestöä vaatii hallitukselta ripeitä toimia verovälttelyyn puuttumiseksi.

Tänään käynnistynyt 430 miljoonaa mahdollisuutta -kampanja muistuttaa, että hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen ja ekologisen kriisin sosiaalisesti oikeudenmukainen torjuminen edellyttää veropohjan aukkojen tukkimista. 

Kampanjan mukaan Suomi menettää vuosittain satoja miljoonia euroja verotuloja verovälttelyn seurauksena. Jotkut yritykset esimerkiksi pyrkivät siirtämään toimintamaastaan voittoja maihin, joissa verotuksen taso on alhainen. Kampanjan mielestä tämä voitonsiirto tulee estää korkovähennysrajoituksia kiristämällä ja väliyhteisölakia tiukentamalla.

Verovälttelyä ja veronkiertoa voidaan kampanjan mukaan ennaltaehkäistä myös kiristämällä veronkiertoon liittyviä sanktioita sekä selkeyttämällä laillisen verosuunnittelun ja laittoman veronkierron välistä rajanvetoa.

Tulomuunnon ja pöytälaatikkofirmojen avulla alhaisemmat verot

Suomen verosäädäntö mahdollistaa verovälttelyn myös niin kutsutun tulonmuunnon avulla. Tulonmuunnossa tehty työ laskutetaan ansiotuloverolta välttymiseksi pöytälaatikkoyhtiön kautta sen sijaan että työ tehtäisiin normaalissa palkkatyösuhteessa. Kampanjan mielestä tulonmuunto tulee estää korjaamalla listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta.

430-kampanjan mielestä Suomen listaamattomien yhtiöiden osinkoverojärjestelmä tarjoaa vahvat taloudelliset kannusteet tulonmuuntoon. Järjestely on hyvin yleinen esimerkiksi sote-alalla. Finnwatchin selvityksen mukaan jopa puolet lääkäreistä toimii sote-yrityksissä palveluntarjoajana työsuhteen sijaan.

Kierrättämällä tulonsa yhtiön kautta hyvätuloinen ja varakas henkilö voi välttyä ansiotuloverolta ja nostaa tulot yhtiöstään osittain verovapaina huojennettuina osinkoina, kampanja toteaa. Listaamattomasta yhtiöstä nostettujen osinkojen kokonaisveroaste jää huojennuksen vuoksi alimmillaan 26 prosenttiin eli huomattavasti korkeampia ansiotuloveroasteita alhaisemmaksi.

Listaamattomiin yhtiöihin liittyvä kevyt osinkoverotus on yksi keskeinen syy sille, että Suomessa hyvätuloisimpien ja varakkaimpien veroprosentit jäävät yleisesti alhaisemmiksi kuin monilla keskituloisilla, kampanjassa todetaan.

Kampanjan muistuttaa myös, että joskus verovälttelyssä hyödynnetään veroetuihin perustuvia sijoitustuotteita. Esimerkiksi vakuutuskuoriin kertyneistä sijoitustuotoista ei tietyissä tilanteissa makseta lainkaan pääomatuloveroa. Verovälttelyn estämiseksi vakuutuskuoret tulisi kampanjan mielestä ohittaa verotuksessa kokonaan. Tämä vakuutuskuoriin liittyvä, sekä muu lahja- ja perintöverojen kiertäminen tulee estää säätämällä yksityishenkilöitä koskeva arvonnousuvero.

Lisätuloja 430 miljoonaa euroa osinkoverotuksen epäkohtiin puuttumalla

”Pelkästään koroilla tehtävään verosuunnitteluun sekä osinkoverotuksen epäkohtiin puuttumalla Suomi saisi joka vuosi 430 miljoonaa euroa lisätuloja. Varoja tarvitaan kipeästi ihmisoikeuksien turvaamiseen ja ympäristönsuojeluun”, sanoo kampanjaa koordinoivan yritysvastuujärjestö Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen

Hallitusohjemassa on luvattu puuttua verovälttelyyn, mutta monet käytännön toimet ovat typistyneet selvityksiksi tai tippuneet kokonaan pois hallitusohjelmasta. 430-kampanja kirittää hallitusta veropohjan aukkojen tukkimisessa. 

”Oikeudenmukainen verotus on ihmisoikeuskysymys. Esimerkiksi vanhustenhoivan puutteet on nostettu otsikoihin lukemattomia kertoja. Ihmettelemme, miksi ongelmien ratkaisemiseen on ollut vaikeaa löytää rahaa samalla kun veropohjan annetaan vuotaa”, toteaa puheenjohtaja Silja Paavola Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superista. 

Väestön ikääntyminen ja työikäisten määrän kutistuminen asettavat tulevaisuudessa isoja haasteita hyvinvointiyhteiskunnan rahoitukselle. Samaan aikaan ilmastonmuutoksen vastainen kamppailu sekä eriarvoisuuden vähentäminen vaativat mittavia julkisia lisäpanostuksia niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

430-kampanja muistuttaa, että julkisten menojen kasvaessa tiiviillä veropohjalla ja verotuksen oikeudenmukaisuudella on entistä tärkeämpi rooli. Suomen verolainsäädännön puutteet ruokkivat myös haitallista kansainvälistä verokilpailua, jonka seurauksista kärsivät eniten kehittyvät maat. 

Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finérin mukaan verovälttely hyödyttää vain pientä joukkoa suomalaisia samalla kun muut joutuvat maksumiehiksi.

Yrittäjäjärjestö puolustaa osinkojen verotusta

Suomen Yrittäjät muistuttaa nettisivuillaan, että huojennetun osingon saaminen edellyttää myös aina, että yritys tekee voittoa ja että sille on kertynyt omaa pääomaa.

”Osingot eivät ole irrallinen tuloerä eivätkä lahja, vaan osa yritystoiminnan tuloksesta ja tuotto yrittäjän riskinotosta. Yrittäjän näkökulmasta verotuksen kokonaisuus ratkaisee, onko yrittäjäriskin kantaminen järkevää ja kannustavaa vai ei. Yhteiskunnan näkökulmasta yrittäjäriskin kantaminen on huolehtimista talouden toiminnasta ja työllisyydestä”, Yrittäjät toteaa.

Yrittäjät myös huolehtivat täysin omasta eläketurvastaan, Suomen Yrittäjät muistuttaa.

1 kommentti
  • Mauri Honkanen sanoo:

    Porvarihallitus loi nykyisen verojärjestelmän, eikä Kepu halua siihen pahemmin puuttua.

  • Ylös
    >