Yritysuutiset

Pihlajalinna yli 40 prosentin nousukiidossa Mehiläisen ostotarjouksen ansiosta

Yhdistyminen nostaa Mehiläisen markkinaosuuden lähes neljännekseen yksityisesti tuotetuista sosiaali- ja terveyspalveluista Suomessa.

Mehiläinen Yhtiöt Oy tekee julkisen ostotarjouksen sosiaali- ja terveysalan yhtiö Pihlajalinna Oyj:stä. Kaupalla tavoitellaan välittömiä hyötyjä yhtiöiden kaikille asiakasryhmille erityisesti palveluverkoston laajenemisen ja palveluvalikoiman monipuolistumisen kautta.

Kaupan toteutuminen edellyttää muun muassa osakkeenomistajien myönteistä suhtautumista sekä viranomaisten hyväksyntää.

Ilmoituksen jälkeen Pihlajalinnan osake lähti rajuun nousuun Helsingin pörssissä. Noin klo 11.00 aamulla osake oli jo yli 46 prosentin nousussa.

Pihlajalinna kertoo tiedotteessaan, että ensiluokkaisen laadun tuottaminen, digitalisaation vaikuttava hyödyntäminen ja innovatiivisten palveluiden kehittäminen edellyttävät sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajilta riittävän leveitä hartioita.

Tavoitteena kansainvälinen kasvu

Kahden vahvan toimijan mahdollinen yhdistyminen tuo hyötyjä molempien yhtiöiden asiakkaille, henkilöstölle ja muille sidosryhmille, Pihlajalinna uskoo. Yhtiöiden palvelut ja toimipaikat täydentävät toisiaan erinomaisesti. Mahdollisen yhdistymisen myötä asiakkaille avautuu entistä kattavampi palveluverkosto ja -valikoima.

”Tänä vuonna 110 vuotta täyttävä Mehiläinen ja Pihlajalinna ovat toimialansa edelläkävijöitä, jotka tunnetaan ensiluokkaisten terveyspalveluiden, laadukkaan hoidon ja hoivan tarjoajina sekä alan johtavien toimintamallien rakentajina. Yhdessä yhtiöt saavuttavat kokoluokan ja osaamisen, jotka mahdollistavat entistäkin suuremmat panostukset muun muassa digitaalisiin ratkaisuihin, tiedolla johtamiseen ja palveluinnovaatioihin”, toteaa Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Järvenpään mukaan terveydenhuollon tulevaisuus on digitaalinen ja kysyntä laadukkaille palveluille maailmalla suurta.

”Tavoittelemme merkittävää kansainvälistä kasvua, ja kerroimme jo lokakuun lopulla ensimmäisestä tekemästämme lisenssisopimuksesta Digiklinikka-alustamme osalta. Nyt ponnistamme palveluvientiin entistä vahvemmalta pohjalta, kun kaupan myötä syntyy riittävän suuri toimija viemään suomalaista terveyspalveluosaamista kansainvälisille markkinoille”, jatkaa Janne-Olli Järvenpää.

Pihlajalinnan hallitus suosittelee tarjouksen hyväksymistä ja kaikki merkittävimmät omistajat ovat ilmoittaneet suhtautuvansa myönteisesti yhdistymiseen.

”Yhdistymisen toteutuessa Suomeen syntyy yhtiö, jolla on riittävän leveät hartiat sekä palvelemaan kuntien, sairaanhoitopiirien ja tulevien maakuntien vaativia tilaajaorganisaatioita, että viemään suomalaisen sote-osaamisen kansainvälisille markkinoille. Yhdessä meillä on mahdollisuus tuottaa entistäkin laadukkaampaa hoitoa ja hoivaa ikääntyvän Suomen tarpeisiin”, sanoo Pihlajalinnan perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Mikko Wirén.

Suomalainen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotanto on vuonna 2019 arviolta noin 19,7 miljardin euron markkina, josta noin 6,1 miljardia euroa tuotetaan yksityisesti. Markkinalla toimii lukuisia julkisia ja yksityisiä tuottajia.

Mehiläinen konsernin liikevaihto tilikaudella 2018 oli 915,9 miljoonaa euroa ja Pihlajalinna konsernin 487,8 miljoonaa euroa. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto, hieman alle 1 404 miljoonaa euroa, vastaisi siis noin 7,1 prosentin osuutta sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaistuotannosta Suomessa tai noin 23,0 prosenttia yksityisesti tuotetuista sosiaali- ja terveyspalveluista Suomessa.

Analyytikko: Tarjous maistuu omistajille

Ostotarjousprosessissa Pihlajalinnan osakkeenomistajille tarjotaan 16 euroa jokaista osaketta kohden. Ostotarjouksen toteutuminen edellyttää, että osakkeenomistajat, joiden omistuksessa on yli 90 prosenttia osakkeista ja äänistä hyväksyvät sen.

Suurimmat osakkeenomistajat mukaan lukien LähiTapiola, MWW Yhtiö Oy, Fennia, Elo, Leena Niemistö, Fondita-rahastot, Ilmarinen sekä valitut muut osakkeenomistajat, ovat eräin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen. Sitoumukset edustavat yhteensä noin 63,2 prosenttia Pihlajalinnan osakkeista ja äänistä.

Tällä hetkellä ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen loppupuolella tai viimeistään vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Inderesin analyytikko Petri Kajaani kertoo artikkelissaa, että lähtökohtaisesti Inderes pitää tarjousvastiketta Pihlajalinnan lähivuosien tulosnäkymiin ja osakkeen arvostukseen nähden sen verran hyvänä, että tarjouksen voi odottaa maistuvan varsin hyvin Pihlajalinnan omistajille.

”Mehiläisen ja Pihlajalinnan yhdessä potentiaalisesti saavutettujen synergioiden ansiosta pidämme Mehiläistä hyvänä omistajana Pihlajalinnalle ja uskomme yhtiöiden olevan yhdessä selvästi vahvempia kuin yksin”, Kajaani arvioi.

Kauppa ei kuitenkaan ole vielä kirkossa kuulutettu, sillä se saattaa mennä kilpailuviranomaisen tiukkaan syyniin, Kajaani epäilee. Molemmat yhtiöt kuuluvat Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltomarkkinoiden kolmen suurimman yksityisen toimijan joukkoon, minkä takia ostotarjouksen läpimenoon liittyvän vielä epävarmuutta.

Kajaanin mukaan viime vuonna toteutunut lähes samantapainen kauppa Terveystalon ja Attendo Suomen terveyspalveluiden osalta antaa kuitenkin luottamusta sille, että myös Pihlajalinnan ja Mehiläisen kauppa tullaan kilpailuviranomaisten toimesta hyväksymään.

Kommentoi
Ylös
>