Yritysuutiset

Pieni ohjelmistoyhtiö Qt Group kipusi pörssissä vahvan tulosraportin siivittämänä

Kosketusnäyttötyökaluistaan tunnettu ohjelmistokehittäjä Qt Group nousi kolmannella vuosineljännellä voitolliseksi, mikä palkittiin Helsingin pörssissä yli yhdeksän prosentin kurssinousulla.

Qt:n tärkeimpiä asiakassegmenttejämme ovat teollisuusautomaatio, lääketeollisuuden laitteet ja autoteollisuus. Qt:ta käytetään esimerkiksi lentokoneiden viihdejärjestelmissä, digitaalisten televisioiden alustana, autojen ohjaamoissa ja viihdejärjestelmissä, lääketeollisuuden laitteiden käyttöliittymissä sekä kodin pienelektroniikassa.

Qt Group syntyi vuonna 2016, kun Digia jakautui kahdeksi yhtiöksi.

Ohjelmistoyhtiön liikevaihdon kasvu kiihtyi odotetusti heinä-syyskuussa 14,7 tuhanteen euroon ja liikevaihdon kasvu oli lähes 27 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Qt Groupin liiketulos nousi kasvun myötä 72 tuhatta euroa voitolliseksi, kun se viime vuonna oli tappiolla lähes 1,0 miljoonaa euroa.

Liikevaihto ylitti Qt Groupia seuraavan Inderesin 14,1 tuhannen euron ennusteen, mutta liikevoitto jäi Inderesin ennustaman 0,03 miljoonan euron alle.

Kasvu kiihtyi lisenssikauppojen ja dollarin vahvistumisen ansiosta

Qt Groupin mukaan sen lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 47,5 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 17,5 prosenttia. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 351 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 32,5 prosenttia.

Yhtiön toimitusjohtaja Juha Varelius kertoo, että Qt-konsernin kasvu kiihtyi odotetusti vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä.

”Solmimme useita merkittäviä lisenssikauppoja kaikilla maantieteellisillä alueilla ja useilla eri toimialoilla. Myös konsultointipalveluiden kysyntä on voimistunut, kun lisenssiasiakkaiden hankkeissa tarvitaan enenevässä määrin Qt-asiantuntijoita. Asiakasprojekteissa käytämme omien resurssien lisäksi kumppaniverkostomme konsultteja”, Varelius toteaa.

Liikevaihdon kasvua vauhditti Vareliuksen mukaan myös Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon. Qt:n myynnistä noin kaksi kolmasosaa on dollaripohjaista. Qt:lle tyypillisesti yksittäisten vuosineljännesten liikevaihto ja kasvu heilahtelevat merkittävästikin suurien kauppojen ajoituksen vuoksi myös jatkossa.

Toimitusjohtajan mukaan yhtiö on jatkanut kasvuinvestointeja ja uusia rekrytointeja panostaen erityisesti globaalin myynti- ja konsultointiverkoston kasvattamiseen.

”Lanseerasimme elokuussa Qt for MCUs -ratkaisun, jolla yritykset voivat tuottaa sulavia ja monipuolisia käyttöliittymiä kustannustehokkaille, erittäin vähän virtaa kuluttaville mikrokontrollereille (MCU). Qt for MCUs -ratkaisu laajentaa olennaisesti Qt:n kohdemarkkinoita ja tarjoaa jatkossa suuren laitevolyymipotentiaalin jakelulisenssiliiketoiminnallemme. Qt for MCUs -ratkaisu soveltuu erinomaisesti käyttöliittymän toteuttamiseen puettaviin älylaitteisiin, kodin elektroniikkaan ja ajoneuvoihin, mutta myös älykodin, teollisuuden tai lääketeollisuuden laitteisiin.”

Urheiluautojen valmistaja Koenigsegg on valinnut Qt:n kehitystyökalun ajoneuvojensa viihdejärjestelmien ja mittaristojen kehittämiseksi. Qt:n konsultointipalvelut on auttanut Vareliuksen mukaan Koenigseggiä saavuttamaan ohjelmistoille asettamansa tavoitteet.

Yhtiö uskoo kasvun jatkuvan

Qt arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi. Konsernin kehittämispanostus kohdistuu työpöytäsovelluksiin sekä sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuuden, lääketeollisuuden laitteiden ja teollisuusautomaation alueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin ja työkaluihin.

Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu yhtiön mukaan myös liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. Volyymipohjaiset jakelulisenssitulot tästä myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa.

Yhtiö arvioi, että sulautettujen järjestelmien myynnistä saatavien volyymipohjaisten jakelulisenssitulojen kasvu kiihtyy merkittävämmin vuodesta 2020 alkaen.

Qt arvioi liikevaihdon vahvan kasvun jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä ja koko vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin yli 15 prosenttia edellisvuodesta. Kasvupanostuksista johtuen yhtiö ennakoi liiketuloksen jäävän vielä vuonna 2019 tappiolliseksi.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös