Makrotalous

Ministeriö: Työmarkkinoiden rakenneongelmat rajoittavat työllisyyden kasvua

Vaikka Suomi elää vielä tällä hetkellä talouden noususuhdannetta, ei työllisyys ole kasvanut riittävän ripeästi.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työllisyyden kasvua rajoittavat Suomessa rakennetyöttömyys, kohtaanto-ongelmat ja työvoiman tarjonnan rajallisuus. Tulokset käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön tuoreesta lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteesta.

Ministeriön mukaan työllisyyden kasvu hidastuu nyt Suomessa enemmän kuin aiemmin arvioitiin.

”Työllisyyden kasvu on jo ohi sekä teollisuudessa että rakentamisessa. Teollisuudessa lomautukset lisääntyvät. Nyt näkyvä kasvu työllisyydessä tulee kasvussa olevilta palvelualoilta”, ministeriön tiedotteessa todetaan.

Työikäisen väestön väheneminen jatkuu, koska myös vanhimman työikäisen ryhmän 65–74-vuotiaiden määrä kääntyy laskuun parin vuoden sisällä. Tähän asti työllisyysaste on kasvanut työllisten määrää nopeammin siksi, että työikäinen 15–64-vuotias väestö on supistunut, ministeriö toteaa.

”Vaikka osallistumisasteet nousevat ja työvoiman kysyntä yhä hieman kasvaa, työvoiman tarjonta kasvaa enää vain vähän. Työikäisen väestön määrä kääntyy laskuun vuonna 2021.”

Työvoimaa on palannut työmarkkinoille runsaasti kuluneen kahden vuoden hyvän työllisyyskehityksen myötä, ja siksi työvoiman ulkopuolella olevien piilotyöttömien varanto on kutistunut kolmanneksella 116 000 henkilöön. Piilotyöttömät ovat henkilöitä, jotka haluaisivat vastaanottaa työtä, mutta eivät ole etsineet työtä.

Rekisteröityneiden työttömien työnhakijoiden määrä ei kuitenkaan enää käytännössä laske. Työmarkkinaennusteen mukaan vakiintumassa lähivuosina noin 240 000 henkeen. Pitkäaikaistyöttömien määrä on niin ikään vakiintumassa noin 63 000 henkeen.

”Työttömyyden lasku todennäköisesti lähes pysähtyy vuonna 2020. Tuoreimpien suhdannelukujen valossa arvio on, että työllisyysaste nousee tänä vuonna 72,5 prosenttiin, ensi vuonna 73 prosenttiin ja vuonna 2021 73,4 prosenttiin”, ministeriö toteaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste perustuu aikasarja-analyysiin, jossa hyödynnetään suhdanneindikaattoreiden, työmarkkinatilastojen ja politiikkainformaation lisäksi valtionvarainministeriön bruttokansantuote-ennustetta sekä Tilastokeskuksen väestöennusteita. Ennusteessa ei ole otettu huomioon suunnitteilla olevia muutoksia työvoimapolitikkaan.

Kommentoi
Ylös
>