Rahoitusteoriaa

Mikä on taloudellinen vallihauta?

Yritykset voivat monin eri tavoin pyrkiä saavuttamaan aseman, joka tarjoaa niille kestävän kyvyn tuottaa kovaa kassavirtaa.

Warren Buffett on tunnettu siitä, että hän etsii sijoituskohteikseen osakkeita, joilla on kestävä kilpailuetu. Tämäntyyppisestä kilpailuedusta hän käyttää englannin kielen termiä moat eli vallihauta.

Millainen on yritys, jolla on tämä vallihauta?

Vallihaudan saavuttaneella yrityksellä on selkeä etu kilpailijoihinsa nähden, minkä ansiosta se voi suojata markkinaosuuttaan ja kannattavuuttaan. Vallihauta on usein etu, jota on vaikea jäljitellä tai toistaa.

Yritykset pyrkivät saavuttamaan vallihaudan, jotta ne voisivat siten tehokkaasti estää muiden yritysten tuoman kilpailun. Selvin merkki yrityksen saavuttamasta vallihaudasta on sen suuri vapaa kassavirta pitkällä ajanjaksolla.

Mitä etua vallihauta tuo yritykselle?

Jokainen menestyvä yritys ymmärtää, että niiden suurin uhka jatkuvalle menestykselleen tulee kilpailijoilta. Siksi kilpailijoiden pitäminen loitolla on tärkeää hallitsevan aseman ylläpitämiseksi. Kilpailu nakertaa yrityksen hinnoitteluvoimaa ja siten myös tuloksentekokykyä.

Taloudellinen vallihauta kuvaa yrityksen kilpailuetua, joka antaa sille mahdollisuuden tehdä keskimääräistä kovempaa voittoa pitkäaikaisesti ja kestävästi.

Vallihauta on tärkeää paitsi yrityksen tuloksen kannalta myös potentiaalisille sijoittajille, jotka pyrkivät maksimoimaan salkkunsa tuotot etsimällä vallihaudan saavuttaneita yrityksiä. Vallihaudan saavuttanut osake ei luonnollisestikaan saa maksaa liikaa sijoittajalle.

Rakentamalla puolustettavan kilpailuedun, yritys voi muodostaa riittävän laajan taloudellisen vallihaudan, joka hillitsee tehokkaasti kilpailua alalla. Mitä laajempi taloudellinen valli on, sitä suurempi ja kestävämpi yrityksen kilpailuetu on.

Miten vallihauta syntyy?

Vallihauta voi syntyä monella eri tavalla.

Se voi olla tunnettu ja huolellisesti rakennettu brändi, kuten urheilujalkineita ja -vaatteita valmistava Nike. Usein esimerkiksi amerikkalaista Coca-Colaa on pidetty tällaisena yhtiönä – itse asiassa Coca-Cola on Buffettin yksi pitkäaikaisia sijoituskohteita.

Vallihauta voi olla yrityksellä, jolla on tuotteen teknisistä ominaisuuksista syntyvää hinnoitteluvoimaa, tai se voi olla kustannusedun kilpailijoihin nähden saavuttanut yritys. Se voi olla myös teleoperaattori, jonka asiakkaille tulee kalliiksi vaihtaa asiakkuus kilpailijan palveluun.

Esimerkiksi Walmart pystyy suurten volyymiensa vuoksi neuvottelemaan toimittajiltaan kilpailukykyiset ostohinnat, minkä ansiosta se pystyy tarjoamaan asiakkailleen halpoja tuotteita. Tämän vuoksi kilpailijoiden on vaikea haastaa Walmartia.

Vallihauta voi syntyä myös esimerkiksi patenteilla suojatun tietotaito avulla. Yritys saattaa myös patenttien, tuotemerkkien ja lisenssien avulla pyrkiä suojaamaan tuotantoprosessiaan tai tuotteitaan. Esimerkiksi lääkeyritykset saattavat ansaita suurta liikevaihtoa patentoitujen lääkkeiden ansiosta, kun ne ovat käyttäneet ensin miljardeja euroja tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Tehokas vallihauta syntyy, kun tiettyjä markkinoita palvelee parhaiten rajoitettu joukko yrityksiä, mikä antaa niille melkein monopoliaseman. Yhdyskuntapalveluide tarjoajat ovat esimerkkejä yrityksistä, joilla on riittävän suuri koko, joka on tarpeen sähkön ja veden palvelemiseksi asiakkailleen yhdellä maantieteellisellä alueella. Toisen vastaavan yrityksen rakentaminen samalle alueelle olisi liian kallista ja tehotonta.

Digitalisaatiota hyödyntävät yritykset saattavat saavuttaa vallihaudan verkostovaikutuksen ansiosta. Verkostovaikutus vahvistaa yrityksen taloudellista vallihautaa tekemällä tuotteista tai palveluista sitä arvokkaampia, mitä enemmän ihmiset käyttävät niitä.

Esimerkiksi Facebook on esimerkki tällaisesta yrityksestä. Sen arvo perustuu valtaviin käyttäjämääriin, jollaista kilpailijoiden on hyvin vaikea saavuttaa. Facebookin suosio perustuu siihen, että sillä on niin paljon käyttäjiä. Suuret käyttäjämäärät mahdollistavat ihmisten kommunikoinnin ja verkostoitumisen tavalla, jota kilpailevat palvelut eivät pysty tarjoamaan.

Lähde: Investopedia

Kommentoi
Ylös
>