Yritysuutiset

Kevyempi sääntely suosii Suomen pörssiä – kaivosyhtiö Endomines harkitsee kotipaikan vaihtoa Ruotsista Suomeen

Endomines harkitsee kotipaikan vaihdosta rajat ylittävällä sulautumisella Ruotsista Suomeen.

Yhtiö harkitsee emoyhtiön kotipaikan vaihdosta Ruotsista Suomeen. Vaihdos tultaisiin todennäköisimmin toteuttamaan rajat ylittävällä sulautumisella. Sulautumissuunnitelma tulee vaatimaan Endomines Ab:n yhtiökokouksen hyväksynnän.

Hallituksen suunnitelmana on kutsua sulautumisesta päättävä yhtiökokous koolle vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana. Sulautuminen tai kotipaikan vaihdos eivät vaikuta Endominesin omistusrakenteeseen tai liiketoimintaan.

Endominesin tarkoituksena on jatkaa kaksoislistautuneena myös kotipaikan vaihdoksen jälkeen, kuitenkin niin, että päälistaus olisi Nasdaq Helsingissä.

”Endominesin omistajapohja on viime vuosina yhä enemmän siirtynyt Ruotsista Suomeen; tämä yhdistettynä lisääntyneisiin sääntely-, listaus- ja raportointivaatimuksiin suosii Endomines AB (publ):n nykyisen yhtiörakenteen sulavoittamista”, kertoo hallituksen puheenjohtaja, Ingmar Haga.

Hagan mukaan muutoksella tulee olemaan rajallinen vaikutus nykyisiin osakkeenomistajiin, koska Endomines tulee jatkossakin olemaan listattuna sekä Nasdaq Helsingissä, että Nasdaq Tukholmassa.

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa.

Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Nordea siirsi vuonna 2018 pääkonttorinsa Ruotsista Suomeen. Päätöksen tärkein syy oli se, että Suomi kuuluu EU:n pankkiunioniin. Eurojärjestelmän jäsenyyden arvellaan tuovan ennustettavuutta pankin toimintaympäristöön ja vakautta noudatettuun pankkipolitiikkaan. Siirrolla Nordea halusi varmistaa pankille oikeudenmukaisen, vakaan ja ennakoitavissa olevan sääntely-ympäristön, jossa pankki on samalla viivalla eurooppalaisten kilpailijoidemme kanssa.

Kommentoi
Ylös
>