Kasvuosakkeet

F-Secure kasvaa, mutta ei tarjoa sijoittajalle tuottomahdollisuuksia

Tietoturvayhtiön tulosvaroitus tällä viikolla oli maltillinen. Vaikka yhtiö kasvaa, ei osake ole houkuttelevalla tasolla, arvioivat Inderesin analyytikot.

Tietoturvayhtiö F-Secure on menettänyt kolmessa päivässä yli 12 prosenttia markkina-arvostaan. Yhtiö antoi tulosvaroituksen torstaina.

F-Secure varoitti laskevansa arviotaan vuoden 2019 yritystietoturvan liikevaihdon kasvunäkymistä, mutta ohjeistaa selvästi paranevaa kannattavuutta vuodelle 2020.

Yhtiö laskee odotustaan liikevaihdon kasvusta, vaikkakin kasvu on uudenkin odotuksen mukaan kovaa. F-Secure arvioi nyt, että yritystietoturvan liikevaihto kasvaa noin 27-30 prosenttia edellisestä vuodesta aiemmin ohjeistetun yli 30 prosentin kasvuodotuksen sijaan.

Kuluttajatietoturvan liikevaihdon ja tilikauden käyttökateohjeistuksen osalta näkymät säilyvät ennallaan.

Käyttöasteet odotettua alhaisemmat

Yritystietoturvan liikevaihdon kasvun yhtiö ennakoi jäävän odotettua matalammaksi siksi, että kyberturvallisuuskonsultoinnin käyttöasteet ovat olleet joillakin alueilla odotettua alhaisemmat vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä.

Vuoden aikana on tietoturvayhtiö voittanut merkittäviä monivuotisia sopimuksia MDR-liiketoiminnassa (Managed Detection and Response) useilla yhtiön päämarkkinoilla. Näistä sopimuksista osan allekirjoittaminen siirtyi kuitenkin aiemmin ennustetusta, minkä takia liikevaihtokertymä vuodelle 2019 on odotettua alempi.

Uudet vuoden 2019 näkymät:

Yritystietoturvan liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 27-30 prosenttia verrattuna vuoteen 2018. Kuluttajatietoturvan liikevaihdon odotetaan pysyvän noin vuoden 2018 tasolla. Oikaistun käyttökatteen odotetaan olevan yli 21 miljoonaa euroa sisältäen IFRS 16 -vaikutuksen.

Aiemmat vuoden 2019 näkymät:

Yritystietoturvan liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 30 prosenttia verrattuna vuoteen 2018. Kuluttajatietoturvan liikevaihdon odotetaan pysyvän noin vuoden 2018 tasolla. Oikaistun käyttökatteen odotetaan olevan yli 21 miljoonaa euroa sisältäen IFRS 16 -vaikutuksen.

Lähiajan näkymistään F-Secure odottaa yritystietoturvan orgaanisen kasvun jatkuvan vuonna 2020, kuitenkin hitaampana kuin vuonna 2019. Lopetettujen, ei-strategisten tuotteiden negatiivinen vaikutus kasvuun vuonna 2020 on arviolta muutamia prosenttiyksikköjä.

Kuluttajatietoturvan liikevaihdon F-Secure odottaa olevan noin vuoden 2019 tasolla. Oikaistun käyttökatteen yhtiö odottaa kasvavan selvästi verrattuna vuoteen 2019.

Kolmannen vuosineljänneksen tulosyllätys

F-Securen liikevaihto oli heinä–syyskuussa hieman alle 54 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten yhtiön liikevaihto oli 50,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli odotusten mukainen, sillä kahden analyytikon keskiarvo F-Securen liikevaihdoksi oli 55,3 miljoonaa euroa.

Oikaistu liikevoitto puolestaan oli heinä–syyskuussa oli 3,4 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella se oli 4,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto ylitti selvästi analyytikoiden ennustaman 2,1 miljoonan euron.

”F-Securen liikevaihdon kasvu jatkui yritystietoturvatuotteissa ja kyberturvakonsultoinnissa kolmannella neljänneksellä. Kannattavuuden suhteen vuosineljännes oli odotustemme mukainen oikaistun käyttökatemarginaalin ollessa 13 prosenttia”, F-Securen toimitusjohtaja Samu Konttinen kertoi tulostiedotteessa.

Analyytikot: Osakkeessa ei nousuvaraa

Analyysitalo Inderesin analyytikot Atte Riikola ja Mikael Rautanen arvioivat yhtiöraportissaan, että F-Securen yritystietoturvan kasvuohjeistuksen lasku oli melko lievä.

”Ohjeistuksen lasku ei tullut täytenä yllätyksenä, sillä olimme liputtaneet sen mahdollisuuden Q3-tuloksen jälkeen ja ennusteemme oli kasvuohjeistuksen alalaidalla 30 %:ssa”, analyytikot toteavat.

Tietoturvayhtiön osakkeen arvostuksessa ei ole Riikolan ja Rautasen mukaan perusteltua nousuvaraa nykyisellä kasvunäkymällä.

”F-Securen osakkeen arvostus (2019e-2020e EV/Liikevaihto 2,3-2,2x) on kyberturvasektorin kontekstissa matala. Emme näe arvostuskertoimissa kuitenkaan perusteltua nousuvaraa nykytasoilta, sillä yhtiön liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu vielä hitaasti kasvavilta tuotealueilta (EPP ja kuluttajat) sekä heikommin skaalautuvasta konsultoinnista.”

Riikolan ja Rautasen mielestä F-Securen arvonluonti nojaa kasvuun uusissa MDR/EDR-tuotteissa, joiden osuus yhtiön liikevaihdosta on Inderesin mukaan vielä melko pieni, mutta kasvaa nopeasti. Vuoden 2020 ohjeistuksen perusteella kasvuvauhti jää silti aiempia analyytikoiden odotuksia hitaammaksi.

Nykyisellä kasvunäkymällä osakkeen arvostus näyttää analyytikoiden mukaan ”neutraalilta” osien summa -laskelmamme valossa.

Inderesin suositus F-Securen osakkeelle on vähennä ja osakkeen tavoitehinta on 3,0 euroa. Perjantain kurssinoteeraus oli 2,99 euroa, joten osakkeessa ei siten ole kasvuvaraa, mikäli Inderesin tavoitehinta on perusteltu.

Kommentoi
Ylös
>