Talouden trendit

Kansalaisaloite: Polttoaineveroa laskettava huomattavasti

Kansalaisaloitteessa vaaditaan Suomen hallitusta laskemaan lainsäädännöllisesti polttoaineveroa asteittain huomattavasti.

Valtion verotulot tieliikenteestä vuosina 2009-2018. Lähde: Autoalan tiedotuskeskus.

Polttoainevero on moottoribensiinistä, dieselöljystä sekä kevyestä ja raskaasta polttoöljystä kannettava valmistevero. Veroa kannetaan Suomessa eduskunnan säätämän lain perusteella. 2011 vuoden alusta polttoaineen valmistevero on koostunut kolmesta osasta, jotka ovat energiasisältövero, hiilidioksidivero ja huoltovarmuusmaksu.

Kansalaisaloitteessa perustellaan vaatimusta polttoaineveron alentamista viidellä kohdalla.

Aloitteen mukaan tieliikenteestä otetaan jo eri veroina yli kahdeksan miljardia vuodessa, joista palautuu tieliikenteelle vain vähän alle miljardi. Polttoaineveron osuus on lähes 2,7 miljardia.

Suurimmassa osassa Suomea henkilöauton käyttö on pakollista työ-, harraste- ja asiointimatkoille, koska julkisen kulkuvälineen käyttö ei ole mahdollista, aloitteessa todetaan. Polttoaineveron suuruus aiheuttaa siten kohtuuttomia kustannuksia pieni- ja keskituloisille ihmisille näillä alueilla.

Polttoainevero ei ole aloitteen mukaan myöskään oikeudenmukainen, koska kaupungin keskustassa asuvilla on mahdollista käyttää julkista liikennettä.

Lisäksi polttoaineveron laskeminen lisää suoraa pienyrittäjien työn tuottavuutta. Polttoaineverotuksen laskemisesta aiheutuva valtion tulojen tipahtaminen olisi aloitteen mukaan helppo korvata EU:n ulkopuolelta tulevien halpatuotteiden tuontiverolla ja esim. muotituotteiden ”luksusverolla”

Suomessa polttoaineveron määrä riippuu polttoaineen ympäristöystävällisyydestä. Nykyisellään verotus ei kuitenkaan kannusta esimerkiksi bioenergian käyttöön.

Metaani ja nestekaasu eivät Suomen lainsäädännön mukaan kuulu valmisteveron alaisuuteen ja siten niistä ei makseta myöskään polttoaineveroa. Lentoliikenne ei myöskään maksa veroa käyttämästään lentopetrolista eikä vähäisemmissä määrin käytetystä lentobensiinistä. Lentoliikenteen verovapautta on perusteltu kilpailullisilla syillä.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus vuodelle 2020 kiristäisi polttoaineveroa 250 miljoonalla eurolla ja muutokset tulisivat voimaan elokuussa 2020. Korotus polttoaineen hintaan olisi arviolta 6,5 senttiä litralta, mikä tarkoittaisi esimerkiksi 30 000 kilometriä vuodessa seitsemän litran keskimääräisellä 100 kilometrin keskikulutuksella ajavalle lähes 140 euron vuosittaista lisää polttoainekuluihin.

Tällä vuosikymmenellä polttoaineen verotusta on kiristetty vuosina 2012, 2014, 2015 ja 2017. Polttoainevero tuotti valtiolle viime vuonna hieman alle 2,7 miljardia euroa, kun vielä vuonna 2009 tuotto oli alle 2,4 miljardia. Polttoaineveron tuotto on suurin yksittäisistä liikenteestä kerättävistä veroista.

Kansalaisaloite ei ole ainakaan vielä saanut kunnolla tuulta purjeisiin, sillä aloite on saanut tähän mennessä alle 6000 kannatusilmoitusta. Aloite käynnistyi marraskuun alussa. Eduskunnalla on velvoite ottaa aloite käsiteltäväkseen, mikäli aloite on Väestörekisterikeskuksen vahvistuksen mukaisesti kerännyt tuekseen vähintään 50 000 kannatusilmoitusta.

Kommentoi
Ylös
>