Talouden trendit

Kotitalouksien koko 2000-luvun jatkunut velkaantumisen kasvu tuli käännepisteeseen

Kotitalouksien velkaantumisaste kääntyi laskuun ensimmäisen kerran 20 vuoteen. Lasku johtuu kuitenkin osittain veronpalautuskäytännön muutoksesta.

Lähde: Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien rahoitusvarat kasvoivat 4,2 miljardia euroa vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä kohoten 323,3 miljardiin euroon. Kotitalouksien velat kokonaisuudessaan lisääntyivät 5,5 miljardia euroa vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä nousten 180,9 miljardiin euroon.

Näiden muutosten seurauksena kotitalouksien nettorahoitusvarat vähenivät 1,3 miljardilla 142,5 miljardiin euroon. Nettorahoitusvaroilla tarkoitetaan rahoitusvarojen ja velkojen erotusta.

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2019 kolmannen neljänneksen aikana kotitaloudet lisäsivät sijoituksiaan rahoitusvaroihin nettomääräisesti 2,2 miljardilla eurolla. Nettomääräisesti kotitalouksien sijoitukset kasvoivat talletuksissa sekä noteeratuissa osakkeissa sekä sijoitusrahastoissa ja vähenivät velkapapereissa. Rahoitusvarojen kasvuun hallussapitovoitoilla oli myös merkittävä vaikutus.

Kotitalouksien lainavelat lisääntyivät 1,9 miljardia euroa vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä nousten 155,4 miljardiin euroon.

Silti kotitalouksien velkaantumisaste laski 1,3 prosenttiyksikköä edellisestä neljänneksestä 127,2 prosenttiin. Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat neljänneksen lopussa edeltävien neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon.

Kotitalouksien velkaantumisasteen laskuun suurimpana syynä oli kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Merkittävä nousu käytettävissä olevissa tuloissa johtuu suurimmaksi osaksi veronpalautuskäytännön muutoksesta: aiemmin kaikki veronpalautukset maksettiin joulukuussa, mutta tänä vuonna veronpalautuksia alettiin maksamaan porrastetusti kotitalouksille heinäkuusta alkaen.

Veronpalautukset huomioidaan maksetuissa veroissa vähennyksenä. Näin ollen kotitalouksen maksamat verot pienenivät reilun 1,6 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Veronpalautuskäytännön muutos tulee näkymään myös vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä, jolloin kotitalouksien maksamat verot edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna tulevat nousemaan merkittävästi ja vastaavasti pienentämään kotitalouksien käytettävissä olevaa tuloa.

Kommentoi
Ylös
>