Talouden trendit

Teknologiateollisuus: Sähköliiton lakko on laiton – ”yritykset voivat vaatia korvauksia”

Sähköliiton laiton lakko voi johtaa suuriin vahingonkorvauksiin, varoittaa Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja.

Työnantajaliitto Teknologiateollisuus ry väittää, että SAK:lainen Sähköliitto voi joutua erittäin suuriin vahingonkorvauksiin teknologiateollisuudessa meneillään olevan järjestöpoliittisen lakon takia.

Sähköliiton lakko on jatkunut kohta kaksi viikkoa. Lakon kohteena oleville yrityksille on aiheutunut Teknologiateollisuuden mukaan huomattavat vahingot. Lisäksi Teknologiateollisuuden tekemän juridisen analyysin mukaan lakko on laiton, työnantajaliitto väittää.

Teknologiateollisuus vaatii, että Sähköliitto lopettaa lakot välittömästi.

Sähköliiton lakko alkoi 5. joulukuuta. Lakon taustalla on liiton halu jäädä Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välisen sopimuksen ulkopuolelle, koska liitto pelkää työehtojen ja palkkojen jäävän siinä heikommiksi.

Sähköliitto ei ole työehtosopimusosapuoli, koska teknologiateollisuuden palveluksessa työskentelevien sähkömiesten työehdoista sovitaan Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välisellä työehtosopimuksella. Teknologiayritysten omilla palkkalistoilla työskentelee kaikkiaan noin tuhat Sähköliiton jäsentä.

Vaikka Sähköliitto ei ole teknologiateollisuudessa työehtosopimusosapuoli, se vaatii itselleen lakolla uhaten luottamusmiehiä toisen ammattiliiton sopimusalalle.

Teknologiateollisuuden mielestä Sähköliiton vaatimus on juridisesti toteuttamiskelvoton ja myös hyvän tavan vastainen. Teknologiateollisuus ja sen jäsenyritykset eivät voisi sitoutua Sähköliiton vaatimaan sopimukseen rikkomatta Teollisuusliiton kanssa neuvoteltavaa työehtosopimusta ja lakia.

Työtaistelulla pyritään saamaan aikaan työrauhan vastikkeena sellainen velvollisuus, jonka toteuttaminen olisi toisella perusteella kiellettyä, Teknologiateollisuus väittää.

Yleisen työrauhavelvollisuuden vastaisen työtaistelutoimenpiteen järjestäjä on korvausvastuussa vahingosta, jonka hyvän tavan vastainen tai oikeudenvastainen toimenpide aiheuttaa.

”Liitto altistaa itsensä erittäin merkittäville vahingonkorvausvaatimuksille. Lakon kohteena olevat yritykset voivat vaatia korvauksia aiheutetuista taloudellisista menetyksistä”, tähdentää Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle.

Sähköliiton ilmoituksen mukaan liiton järjestöpoliittinen lakko jatkuu neljä viikkoa 2. tammikuuta saakka, ja lakon kohteena on kaksitoista teknologiateollisuuden kärkiyritystä.

Sähköliitto esittänyt Teknologiateollisuus ry:lle, että osapuolet tekisivät teollisuuden sähkötyöntekijöiden asemasta ja edustuksesta työpaikoilla sopimuksen, joka ei ole työehtosopimus ja jonka vastineeksi Sähköliitto sitoutuisi työrauhaan tulevan sopimuskauden ajaksi. Sähköliiton mukaan työnantajajärjestö ei ole reagoinut, ei liioin sovittelijan toimisto.

Sähköliitto kertoo tiedotteessaan, että tätä ennen työnantajajärjestö lähetti jäsenyrityksilleen kiertokirjeen, joka sisälsi suosituksen, miten ne voisivat järjestää sähkötyöntekijöiden aseman ja edustajan. Kyse oli useita ehdollisuuksia sisältävästä suosituksesta, joka ei velvoita mihinkään ja jota Sähköliitto ei hyväksy.

Kommentoi
Ylös
>