Makrotalous

Yrittäjä: Palkkatuki ei ole työttömyyden taltuttamisen ihmelääke

Palkkatuen vaikuttavuus myöhempään työllistymiseen ei ole kovin suuri , väittää Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja.

Tietokirjailija ja ex-kansanedustaja Osmo Soininvaaran mukaan työmarkkinoiden huono-osaisten aseman parantaminen palkkoja nostamalla on kuitenkin huono ratkaisu, koska se lisää työttömien määrää. Siksi Soinivaaran mielestä pitäisi antaa alimpien palkkojen laskea, verottaa niitä vähemmän ja tukea pienipalkkaisia täydentävillä tulonsiirroilla.

Tarvitaan siis sekä vapaampia työmarkkinoita että myös todella massiivista panostusta pienipalkkaisten verojen alentamiseen ja täydentäviin tulonsiirtoihin, Soinivaara tähdentää.

Työmarkkinoiden polarisaatio kasvaa, eli keskipalkkaisten ammattien työvoimaosuus korkea- ja matalapalkkaisiin ammatteihin verrattuna laskee. Valtion taloudellinen tutkimuslaitos VATT arvioi jo vuonna 2013, että esimerkiksi lähihoitajien ja diplomi-insinöörien työvoimaosuudet olivat kasvaneet, kun taas keskipalkkaisten toimisto- ja tehdastöiden työvoimaosuudet olivat vähentyneet.

Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula muistuttaa kuitenkin, ettei palkkatuki ole mikään taikakeino työllisyyden parantamiseksi.

”Jokainen uusi työpaikka on tietenkin tärkeä, mutta palkkatuki ei ole se kruunun jalokivi, jolla työllisyysastetta saadaan nostettu. Merkityksetön se ei kuitenkaan ole, mutta ennen kaikkea tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, joilla työllistämistä helpotetaan ja kannusteita työllistyä parannetaan, Makkula arvioi.

Suomen Yrittäjät pyysi Kantar TNS:ää selvittämään palkkatuen tilannetta. Kyselyyn vastasi 1007 yrittäjää. Vain 12 prosentissa suomalaisyrityksissä on viimeksi kuluneet kahden vuoden aikana ollut työntekijä, jonka palkkaamiseen saa palkkatukea. Eniten heitä oli teollisuusyrityksissä (23 %) ja vähiten palvelualalla (9 %).

Lähes viidennes yrityksistä, joka oli palkannut henkilön palkkatuella, olisi palkannut kyseisen henkilön muutenkin. Kiinnostavaa vastauksissa on myös se, että palkkatukea käyttäneistä yrityksistä jopa 69 prosenttia vastasi, että työntekijän työ jatkuu myös palkkatukijakson jälkeen.

”Palkkatukea hyödyntäneiden yritysten otos on varsin pieni, joten on syytä olla vetämättä hätiköityjä johtopäätöksiä palkkatuen vaikuttavuudesta. Kun asiaa on tutkittu tilasto- ja rekisteriaineiston pohjalta, on selvinnyt, että palkkatuen vaikuttavuus myöhempään työllistymiseen ei ole kovin suuri – työttömyyskuukaudet vähenevät vain alle kuukaudella verrattuna niihin, jotka eivät ole olleet palkkatuetussa työssä”, Makkula toteaa.

Yli 40 prosenttia palkkatukea hyödyntäneistä yrityksistä arvioi, että palkkatuen haku- ja maksatusprosessi toimii hyvin.

”Tämä on myönteinen asia. Toisaalta kuitenkin lähes joka viides arvioi sen toimivan huonosti tai erittäin huonosti. Prosessissa on siten selvästi vielä parantamista”, Makkula toteaa.

Kommentoi
Ylös
>