Kasvuosakkeet

Esineiden internetistä hyötyvä Qt Group on Helsingin pörssin vuoden kurssiraketti

Ohjelmistoyhtiö Qt on kuluvan vuoden Helsingin pörssin päälistan toiseksi kovin kurssinousija.

Osake on kivunnut kuluvan vuoden aikana jo 143 prosenttia. Helsingin pörssin päälistalla vain Tecnotree on noussut sitä enemmän. Myös pienten kasvuyhtiöiden First North -listalla oleva suomalaisyhtiö Admicon on noussut Qt:tä enemmän. QT Groupin kurssinousua avittaa yhtiön kova liikevaihdon kasvu, vaikka tulos jääkin tänä vuonna vielä tappiolliseksi.

Qt-teknologiaa käyttää yli miljoona ohjelmistokehittäjää maailmanlaajuisesti. Qt:n teknologiaa on käytössä yli 70 toimialalla, ja miljoonissa laitteissa ja sovelluksissa esimerkiksi kulutuselektroniikan, autoteollisuuden, lentokoneteollisuuden ja teollisuusautomaation aloilla.

Yhtiön ohjelmistokehitystyökalut on rakennettu avointa lähdekoodia hyödyntäen, ja laaja avoimen koodin kehittäjäyhteisö tuottaa itsenäisesti osan Qt-teknologiakehityksestä ja tukee siten Qt:n lähes sadan hengen tutkimus- ja tuotekehitysyksikön työtä.

Qt Group toimii ohjelmistokehitystyökalujen globaalilla kasvumarkkinalla, jonka koko vuonna 2016 on arviolta 10 miljardia dollaria. Qt:n teknologian avulla kehitetään interaktiivisia ja monialustaisia sovelluksia ja käyttöliittymiä.

Ohjelmistotalon tärkeimpiä asiakassegmenttejä ovat teollisuusautomaatio, lääketeollisuuden laitteet ja autoteollisuus. Qt:lla ohjelmoituja tuotteita voi käyttää vapaa-aikana, työssä, kotona sekä liikennevälineissä. Niitä käytetään esimerkiksi lentokoneiden viihdejärjestelmissä, digitaalisten televisioiden alustana, autojen ohjaamoissa ja viihdejärjestelmissä, lääketeollisuuden laitteiden käyttöliittymissä sekä kodin pienelektroniikassa.

Esineiden internet tarjoaa mahdollisuuksia

Esineiden internet eli IoT on Qt:n keskeinen kasvuajuri, ja sulautettujen järjestelmien kasvunäkymät ovat merkittävät, yhtiö kertoo nettisivuillaan. Sulautettu järjestelmä on tiettyyn tarkoitukseen tehty laite tai laitteisto, jota ohjaa tietokone. Käyttäjän ei tarvitse olla tietoinen laitteen sisällä olevasta tietokoneesta.

Samalla laitteiden käyttäjälle tuottamasta arvosta iso osa tehdään ohjelmistopohjaisesti, mikä tarjoaa kasvunäkymiä Qt:lle.

Ohjelmistoyhtiö näkee suurimman kaupallisen kasvupotentiaalin liittyvän juuri sulautettujen järjestelmien kehittämiseen tulevaisuudessa. Vuonna 2014 sulautettujen laitteiden ohjelmistokehitystyökalujen markkina oli noin miljardi dollaria, josta Qt-teknologian kohdemarkkinan koko on arviolta neljännes.

Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2018 45,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli tappiollinen -2,3 miljoonaa euroa ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Kuluvan vuoden tammi-syyskuussa liikevaihto kasvoi 20,4 prosenttia 41,5 miljoonaan euroon viime vuoden 34,5 miljoonasta eurosta. Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 15,8 prosenttia.

Liiketulos nousi tammi-syyskuussa plussalle 267 tuhatta euroa, kun se viime vuonna oli tappiolla 670 tuhatta euroa.

Qt arvioi liikevaihdon vahvan kasvun jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä ja koko vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin yli 15 prosenttia edellisvuodesta. Kasvupanostuksista johtuen ohjelmistotalo ennustaa liiketuloksen jäävän vielä vuonna 2019 tappiolliseksi.

Merkittävät lisenssikaupat nostivat liikevaihtoa

Yhtiön toimitusjohtaja Juha Varelius kertoi tulosportissa, että Qt:n kasvu kiihtyi odotetusti vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä.

”Solmimme useita merkittäviä lisenssikauppoja kaikilla maantieteellisillä alueilla ja useilla eri toimialoilla. Myös konsultointipalveluiden kysyntä on voimistunut, kun lisenssiasiakkaiden hankkeissa tarvitaan enenevässä määrin Qt-asiantuntijoita. Asiakasprojekteissa käytämme omien resurssien lisäksi kumppaniverkostomme konsultteja”, Varelius kertoi.

Liikevaihdon kasvua vauhditti myös Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon. Qt:n myynnistä noin kaksi kolmasosaa on dollaripohjaista.

Kasvuinvestointeja ja uusia rekrytointeja yhtiö on jatkanut kasvustrategian mukaisesti panostaen erityisesti globaalin myynti- ja konsultointiverkoston kasvattamiseen.

Yhtiö lanseerasi elokuussa Qt for MCUs -ratkaisun, jolla yritykset voivat tuottaa sulavia ja monipuolisia käyttöliittymiä kustannustehokkaille, erittäin vähän virtaa kuluttaville mikrokontrollereille.

”Qt for MCUs -ratkaisu laajentaa olennaisesti Qt:n kohdemarkkinoita ja tarjoaa jatkossa suuren laitevolyymipotentiaalin jakelulisenssiliiketoiminnallemme”, Varelius kertoi.

 Qt for MCUs -ratkaisu soveltuu käyttöliittymän toteuttamiseen puettaviin älylaitteisiin, kodin elektroniikkaan ja ajoneuvoihin, mutta myös älykodin, teollisuuden tai lääketeollisuuden laitteisiin.

Lupaavat kasvunäkymät

Yhtiö arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi.

Konsernin kehittämispanostus kohdistuu työpöytäsovelluksiin sekä sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuuden, lääketeollisuuden laitteiden ja teollisuusautomaation alueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin ja työkaluihin.

Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu yhtiön mukaan myös sen liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. Volyymipohjaiset jakelulisenssitulot tästä myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa.

Yhtiö arvioi, että sulautettujen järjestelmien myynnistä saatavien volyymipohjaisten jakelulisenssitulojen kasvu kiihtyy merkittävämmin vuodesta 2020 alkaen.

Qt Groupia seuraa kaksi analyytikkoa, jotka odottavat keskimäärin yhtiön osakekohtaisen tuloksen nousevan ensi vuonna 0,29 euroon ja vuonna 2021 jo 0,62 euroon.

Kasvu heijastuu osakkeen arvostustasoon. Ensi vuoden tulosennusteella yhtiön P/E-kerroin on korkea, peräti 67x.

Korjaus: Qt ei ole Helsingin pörssin kovin kurssinousija, kuten tekstissä virheellisesti väitettiin. Virhe korjattu 29.12.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös