Markkinakommentit

Keskuspankki: Rahapolitiikka saattaa pysyä keveänä myös vuonna 2020

USA:n keskuspankin korkopäätös oli odotettu.

USA:n keskuspankin korkopäätös oli odotettu.

Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve päätti pitää ohjauskorkonsa ennallaan 1,50-1,75 prosentin vaihteluvälissä. Keskiviikkona tehty päätös oli odotettu. Suhdanneindikaattoreiden ja tuoreiden inflaatiolukujen perusteella USA:n taantumariski on pienentynyt, eikä inflaation merkittävästä kiihtymisestä ole merkkejä.

Keskuspankki ei näytä taipuvan presidentti Donald Trumpin vaatimuksiin keventää rahapolitiikkaansa. Se ei ole ihme, sillä rahapolitiikan keventämiselle on nyt vähemmän perusteita kuin vielä joitakin kuukausia sitten. Keskuspankki haluaa myös pitää kiinni itsenäisyydestään.

Fedin avomarkkinakomitea kertoi lausunnossaan, että nykyinen rahapolitiikka tukee talouskasvua, vahvoja työmarkkinoita ja kahden prosentin inflaation saavuttamista. Avomarkkinakomitean päätös oli yksimielinen.

Keskuspankki on laskenut tänä vuonna ohjauskorkoa kolmesti, koska se on halunnut estää USA:n ja Kiinan kauppasodan negatiiviset vaikutukset talouteen.

Vaikka ohjauskoron pitäminen nykyisellä tasolla oli odotettu, oli pieni yllätys, että avomarkkinakomiteaa vihjasi rahapolitiikan pysyvän ennallaan myös ensi vuonna.

Avomarkkinakomitea otti lausunnossaan kantaan USA:n investointeihin ja vientiin, jotka ovat kehittyneet heikosti. Investointeihin on keskuspankin mukaan vaikuttanut Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasota.

Fed ennustaa edelleen Yhdysvaltojen talouden kasvavan tänä vuonna 2,2 prosenttia ja 2,0 prosenttia ensi vuonna. Inflaatiovauhdin Fed arvioi olevan tänä vuonna 1,5 prosenttia ja ensi vuonna 1,9 prosenttia.

Fedin korkopäätöksen yllätyksettömyys näkyi osakemarkkinoilla siten, että kurssiliikkeet olivat Yhdysvalloissa eilen vaatimattomia. S&P 500 -osakeindeksi nousi vain 0,29 prosenttia ja teknologiapörssi Nasdaq 0,44 prosenttia. Myös USA:n 10 vuoden velkakirjan korko muuttui vain vähän.

USA:n keskuspankin ohjauskoron kehitys.
Kommentoi
Ylös
>