Rahoitusteoriaa

Kertooko tämä sentimentti-indikaattori markkinoiden tulevien tuottojen suunnan?

Sijoittajien mielialojen seuraamisesta saattaa olla hyötyä osakemarkkinoiden tulevaa tuottokehitystä arvioitaessa.

Mikään yksittäinen mittari ei tietenkään anna lähellekään 100 prosenttista varmuutta markkinoiden, yksittäisen osakkeen tai joukkovelkakirjalainan tulevaisuuden tuottojen suunnasta. Silti niin sanotut sentimentti-indikaattorit, eli markkinoiden ja sijoittajien mielialoista kertovat mittarit, näyttävät millaisia ovat sijoittajien ja markkinoiden näkemykset tämän hetken markkinatilanteesta.

Erilaisten sijoittajien mielialoja seuraavien mittarien arvioinnista voi olla hyötyä arvioitaessa markkinoiden mahdollista suuntaa.

Näin ainakin uskoo sijoitusneuvoja David I. Templeton, joka kertoo Seeking Alpha -sivuston artikkelissaan, että hän raportoi sijoitussentimentin kehityksestä ja pääomavirtojen muutoksista vuodesta toiseen.

Sijoitusentimentin “ääriasennot” saattavat tarjota sijoittajille hyödyllistä tietoa tulevaisuuden tuottojen kannalta, Templeton uskoo. Esimerkiksi amerikkalainen sijoitusyhdistys AAII toteuttaa säännöllisesti sijoittajille suunnatun kyselyn, jonka avulla se arvioi sijoitustunnelmia. AAII:n sentimentti-indikaattori kertoo, kuinka suuri osuus sijoittajista uskoo nousumarkkinaan (bullish), kuinka suuri osa sijoittajista suhtautuu markkinoiden tilanteeseen neutraalisti ja kuinka suuri osa uskoo laskumarkkinaan (bearish).

Templetonin mukaan tilanteissa, joissa AAII:n indikaattorin nousumarkkinoihin uskovien osuus on lähellä tai yli 60 prosentin, ovat seuraavan 12 kuukauden S&P 500 -osakeindeksin tuotot olleet heikkoja tai negatiivisia. 

Indikaattori toimii Templetonin mukaan myös toisinpäin. Vuosi sitten joulukuussa 2018 nousumarkkinan jatkumiseen uskoi vain 20,9 prosenttia sijoittajista, ja S&P 500:n tuotto seuraavan 12 kuukauden aikana oli sattumoisin sama lukema, eli 20,9 prosenttia.

Vastavirtasijoittaja eli niin sanottu kontrasijoittaja voi käyttää sentimentti-indikaattoreita hyödyksi. Kun markkinoiden tunnelmat ovat alamaissa, saattaa kontrasijoittaja nähdä tilaisuuden avautuneen.

Myös akateeminen sijoitustutkimus on löytänyt tukea Templetonin väitteelle. David P. Simon ja Roy A. Wiggins Bentleyn yliopistosta tutkivat sentimentti-indikaattoreiden ennustevoimaa osakekurssien tulevaisuuden tuotoissa. Heidän mukaansa ajankohdat, jolloin markkinoilla pelkokerroin on poikkeusellisen korkealla, tarjoavat hyviä tuottomahdollisuuksia.

Kevin J. Lansing ja Michael Tubbs puolestaan havaitsivat, että sentimentti-indikaattorit eivät yksinään tarjonneet ennustevoimaa tulevien tuottojen suhteen. Kuitenkin kun sentimentti-indikaattoreita käytettiin yhdessä markkinoiden momentum-ilmiötä kuvaavan indikaattorin kanssa, tarjosivat nämä yhdessä ennustevoimaa tulevalle yhden kuukauden tuotolle.

Tällä hetkellä AAII-indikaattorin mukaan nousumarkkinaan uskoo 41,9 prosenttia vastanneista.

CNN:n Fear & Greed -indeksi on puolestaan nyt pisteluvussa 93, kun sen maksimi on 100. Eli kyseisen indeksin mukaan markkinoilla on nyt optimismi äärimmäisen korkealla.

Kommentoi
Ylös
>