ETF-analyysit

Tämä yksinkertainen sijoitusstrategia yhdistää onnistuneesti arvon, laadun ja osingot

Viime vuosien väitetään olleen kasvuosakkeiden juhlaa. Oikeanlaisilla arvo-osakkeillakin on voinut tehdä sievoisen tilin.

Arvo-osakkeet ovat menestyneet silmiinpistävän heikosti kasvuosakkeisiin verrattuna viime vuosien osakkeiden nousu- eli härkämarkkinoilla.

Arvo-osakkeiden indeksit ja niitä seuraavat rahastot ovat jääneet jälkeen kasvuindeksejä ja -rahastoja siitä lähtien, kun osakemarkkinat painuivat pohjille maaliskuussa 2009, maailmanlaajuisen finanssikriisin seurauksena. 

Yksi tärkeä syy kasvuosakkeiden menestykselle on se, että arvoindeksit sulkevat pois monet suuret teknologiayritykset, jotka ovat kasvattaneet myyntiään ja tulojaan räjähdysmäisesti viime vuosina. Tällaisia yhtiöitä ovat esimerkiksi Google ja Amazon. Se on johtanut kasvuindeksien huomattavasti parempiin tuottoihin, vaikka niiden arvostuskertoimet ovat olleet selvästi arvo-osakkeita korkeammat.

S&P Dow Jones Indices -yhtiö jakaa amerikkalaisen S&P 500 -vertailuindeksin erikseen arvo- ja kasvuindekseihin perustuen tuloksen, taseen kirjanpitoarvon ja myynnin arvostuskertoimiin. 

Sijoituskolumnisti Philip Van Doorn vertaili noita indeksejä seuraavien pörssinoteerattujen indeksirahastojen eli ETF:ien tuottoja viimeisen 10 vuoden ajalta.

Neljästä indeksirahastosta kovimpaan tuottoon ylsi kasvuindeksiä seuraava Vanguard S&P 500 Growth ETF, kun taas arvoindeksiä seuraava Vanguard S&P 500 Value ETF jäi kauas taakse. Kasvurahaston tuotto 10 vuoden aikana ylsi yli 272 prosenttiin, kun arvorahaston tuotto jäi vain 188 prosenttiin. Ero on siis merkittävä.

Mielenkiintoista vertailussa on kuitenkin se, että SPDR Dow Jones Industrial Average ETF -rahasto pärjäsi lähes yhtä hyvin kuin kasvurahasto. Rahasto seuraa Dow-indeksiä, joka sisältää paljon enemmän arvo-osakkeita kuin Vanguardin kasvurahasto. Kyseinen Dow-indeksiä seuraava rahasto ylsi 10 vuodessa vajaaseen 257 prosentin tuottoon.

Rahastojen tuottovertailun kuvaajat löytyvät täältä.

Millaiset arvo-osakestrategiat ovat olleet tuottavimpia viime vuosina? Van Doornin mukaan vastaus on tämä: laatuosakkeet. Laadukkaampiin yrityksiin ja hyvää osinkoa maksaviin yhtiöihin keskittyvät arvorahastot ovat tuottaneet viime vuosina arvorahastoista parhaiten.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF on tuottanut viimeisen kolmen vuoden aikana 62,0 prosenttia, kun Vanguard S&P 500 Growth ETF on tuottanut vain hiukan paremmin, 62,8 prosenttia. Ylimmässä kuvaajassa rahastojen välillä on tuottoeroa, mutta siinä ei ole mukana osinkoja. Osinkojen huomioiminen siis tasaa rahastojen välistä tuottoeroa.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF koostuu 30 Yhdysvaltojen tunnetuimmista yrityksistä, ja indeksissä on useita hitaasti kasvavia, mutta hyvää osinkoa maksavia yhtiöitä.

Von Doornin vertailu siis osoittaa, että laadukkaat arvoyhtiöt ovat voineet olla ihan yhtä hyviä sijoituksia kuin kasvuosakkeetkin. Indeksin parhaiten tuottaneita yhtiöitä kolmen vuoden aikana ovat olleet lentoyhtiö Boeing, teknologiayhtiöt Microsoft ja Apple, luottokorttiyhtiö Visa, rautakauppaketju Home Debot, jättipankki JPMorgan ja konepajayhtiö Caterpillar. Tosin Microsofti ja Apple voidaan luokitella myös kasvuyhtiöiksi.

1 kommentti
  • Jari Ahonen sanoo:

    Bull on sonni.Härkä on kastroitu sonni.

  • Ylös
    >