Sijoittajan verotus

Näin suomalaisten verotus muuttuu vuodenvaihteessa

Vuodenvaihde tuo muutoksia yksityishenkilöiden verotukseen. Myös sijoittajien verotus muuttuu osakesäästötilin vuoksi.

Muutoksia on tulossa esimerkiksi tuloverotukseen. Ansiotuloveron perusteisiin tehdään indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla 3,1 prosentin ansiotasoindeksin mukaisesti. Tämän lisäksi ansiotulojen verotusta kevennetään yhteensä 200 miljoonalla eurolla siten, että kevennykset painottuvat pieni- ja keskituloisiin.

Lisäksi niin kutsuttua solidaarisuusveroa jatketaan hallituskauden loppuun. Kyseessä on hyvätuloisten lisävero, joka tarkoittaa ylimääräistä kahden prosenttiyksikön korotusta ansiotuloveroon.

Vuodelle 2019 solidaarisuusveron alarajaksi määriteltiin tuloveroasteikon indeksitarkistuksen jälkeen 76 100 euroa. Solidaarisuusvero on koskenut vuonna 2019 noin 124 000:ta henkilöä.

Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää on ensi vuonna 3 540 euroa. Työtulovähennyksen enimmäismäärä on 1 770 euroa. Valtionverotuksen eläketulovähennyksen täysi määrä on 11 540 euroa ja kunnallisverotuksen eläketulovähennys 9 230 euroa.

Kotitalousvähennys pienenee ensi vuonna. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä alenee 2 400 eurosta 2 250 euroon. Vähennyksen osuutta työkorvauksissa lasketaan 50 prosentista 40 prosenttiin ja palkoissa 20 prosentista 15 prosenttiin.

Hallitus kotitalousvähennyksen alennuksella 95 miljoonan euron vuosittaisia verotuottoja.

Kotitalousvähennystä on mahdollista saada kotitaloustyöstä, jota teetetään kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Vähennysoikeus koskee esimerkiksi siivousta, lastenhoitoa, asunnon remontointia ja tietotekniikkalaitteiden asennusta.

Asuntovelan koron vähennysoikeus pienenee asteittain siten, että koroista on vähennyskelpoista 15 prosenttia ensi vuonna, 10 prosenttia vuonna 2021 ja 5 prosenttia vuonna 2022. Vuonna 2023 vähennysoikeus poistuu kokonaan.

Hallitus edistää työvoiman liikkuvuutta säätämällä puolet työnantajan maksamista muuttokustannuksista verovapaaksi, kun aikaisemmin ne on katsottu pääsääntöisesti työntekijälle kokonaan veronalaiseksi ansiotuloksi. Säännös koskee Suomen sisäisiä muuttoja ja muuttoja ulkomailta Suomeen.

Paljon huomiota saanut osakesäästötili tulee käyttöön vuoden alusta. Sijoittajat voivat hyödyntää osakesäästötilejä sijoittamisessaan siten, että hän voi siirtää tilille enintään 50 000 euroa ja sijoittaa varat julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Asiakas maksaa veroa sijoitusten tuotoista vasta siinä vaiheessa, kun hän nostaa tililtä rahaa.

Lue lisää osakesäästötilistä tästä.

Kommentoi
Ylös
>