Sijoitusuutiset

Sijoittajat eivät halua tinkiä tuotosta vastuullisuuden vuoksi

Suomalaiset ja muut pohjoismaalaiset pitävät vastuullisuutta pidetään tärkeänä osana kaikkea sijoittamista.

Suurin osa pohjoismaisista yksityissijoittajista haluaa sijoittaa vastuullisesti toimialojen poissulkemisen sijaan omistamalla yhtiöitä, joilla on positiivinen vaikutus yhteiskuntaan, kertoo Danske Bankin asiakkaille tehty kysely. Kyselyyn vastasi yli 1 700 Danske Bankin asiakasta.

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hallintotapa-asioiden huomioon ottamista sijoitustoiminnassa siten, että salkun tuotto- ja riskiprofiili paranevat.

Vastuullisuus- tai ESG-sijoittamisen perinteisin tapa oli poissulkeminen, jolloin ei yksinkertaisesti sijoiteta tiettyihin yrityksiin tai toimialoihin. Vastuullinen sijoittaminen on sittemmin kehittynyt suuntaan, jossa pyritään vaikuttamaan yritysten käytäntöihin vuoropuhelun pikemmin kuin välttelyn kautta.

Kyselyn vastaajista 36 prosenttia kertoo, että pyrkii toteuttamaan vastuullista sijoittamista omistamalla yhtiöitä, joilla on myönteinen vaikutus yhteiskuntaan.

Vastuullisuuden merkitys sijoittamisessa on pohjoismaisille yksityissijoittajille suuri. Ainoastaan 16 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että vastuullinen sijoittaminen on vain pienen joukon toimintaa, jota vakavasti otettavat sijoittajat eivät tee. 11 prosentin mielestä vastuullisuus sijoittamisessa kuuluu vain ympäristöaktivisteille.

Vastuullisuuden ei haluta laskevan tuottoa, jota sijoituksilta odotetaan. Vain 16 prosenttia vastaajista kertoo olevansa valmis pienempiin tuottoihin ja 19 prosenttia on valmis maksamaan enemmän rahastosta, joka toimii vastuullisesti.

”On hyvä haaste alalle, että vastuullisuus halutaan yhdistää tuottavaan sijoittamiseen. Asian voi kääntää myös siten, että vastuullisuus on hyvää riskien hallintaa sijoittajalle. Vastuuttoman ja epäeettisen toiminnan seuraukset ovat suuri riski maailmassa, jossa kuluttajat ja kansalaiset ovat tiedostavampia”, Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Peter Lindström kertoo.

Sijoittajien ei tarvitse luopua taloudellisista tavoitteistaan sijoittaakseen vastuullisesti, arvioi rahastoyhtiö BlackRock. Sen tekemän vertailun mukaan vastuullisiin kohteisiin sijoittava rahasto oli saanut viiden vuoden ajanjaksolla keskimäärin 14,9 prosentin tuoton, kun perinteinen rahasto samalla markkinalla oli tuottanut 13,5 prosenttia.

Pörssisäätiön mukaan vastuullinen sijoittaminen tuo paremmat tuotot verrattuna siihen, että vastuullisuusnäkökohtia ei huomioi, viitaten tutkimustuloksiin. Vastuullisesti toimivan yhtiön arvo on Pörssisäätion mukaan pitkällä tähtäimellä parempi kuin välinpitämättömän yhtiön.

Nordean laatimassa tutkimuksessa haarukoitiin vastuullisen sijoittamisen tuottohyötyjä viimeisen 10 vuoden ajalta. Tutkimuksessa käytettiin hyväksi MSCI:n vastuullisuusanalyysia, jossa yhtiöille jaettiin vastuullisuusperusteinen arvosana.

Vastuullisuustutkimuksen tulosten perusteella vastuullinen sijoitustyyli on tuottanut vuoden 2012 jälkeen selvää ylituottoa.

Rahastosijoittajilta on aiemmin puuttunut välineitä arvioida rahastojen vastuullisuutta. Rahastot ovat ilmoittaneet valitsevansa sijoituskohteensa vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti.

Rahastotutkimusyhtiö Morningstar on kuitenkin kehittänyt vastuullisuusratingin, jonka avulla sijoittajat soveltaa vastuullista sijoittamista myös käytännössä. Vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia. Reittaus perustuu alan johtavan yrityksen Sustainalyticsin keräämään yrityskohtaiseen vertailuaineistoon.

Kommentoi
Ylös
>