Talouden trendit

Tuhannet yksityishenkilöt vapautuvat velkataakasta vuoden alussa

Lakimuutos toi veloille lopullisen eräpäivästä laskettavan vanhentumisajan. Ensimmäiset velat vanhentuvat 1.1.2020.

Vuoden 2015 alusta tuli voimaan säännös velan lopullisesta vanhentumisesta, joka lasketaan velan erääntymisestä, kertoo Valtakunnanvoudinvirasto.

Ensimmäiset velat vanhentuvat tällä perusteella lopullisesti 1.1.2020.

Uuden lain mukaan luonnollisen henkilön eli yksityishenkilön sopimukseen perustuva rahavelka, kuten esimerkiksi vuokravelka tai puhelinlasku, vanhentuu viimeistään, kun velan erääntymisestä on kulunut 20 vuotta. Jos velkoja on luonnollinen henkilö, vanhentumisaika on viisi vuotta pidempi, eli 25 vuotta.

Ulosotossa ei kuitenkaan oteta automaattisesti huomioon velan erääntymisestä laskettavaa vanhentumista, vaan velallisen on vedottava siihen ja esitettävä erääntymisestä selvitys.

Ennen uuden säännöksen voimaantuloa velkoja saattoi pidentää velan perintää määräämättömän ajan, jos hän katkaisi velan vanhentumisen muistuttamalla velallista maksamattomasta velasta vapaamuotoisesti aina viimeistään kolmen vuoden välein. Tämä ei edellyttänyt velkomustuomion hakemista käräjäoikeudesta. Vuoden 2015 lakimuutoksella myös tällaisille veloille tuli lopullinen vanhentumisaika.

Vanhentumista koskevassa laissa on viiden vuoden siirtymäaika, joten siksi ensimmäiset velat vanhentuvat tällä perusteella 1.1.2020. Yksityishenkilöiden myöntämillä lainoilla on kuitenkin siis vielä viisi vuotta siirtymäaikaa jäljellä.

Vanhentumislain mukaan myös velkaan liittyvät korot ja muut liitännäiskustannukset vanhentuvat velan pääoman vanhentuessa.

Jos velalliselta on ulosmitattu ennen velan vanhentumista omaisuutta, saadaan nämä varat vielä käyttää vanhentuneen velan lyhentämiseksi.

Valtakunnanvoudinviraston johtava hallintovouti Terhi Salmela kertoo STT:lle, että merkittävä määrä sopimukseen perustuvia rahavelkoja vanhenee vuodenvaihteessa. Salmelan mukaan muutama iso velkojataho on arvioinut, että tätä koskevia ilmoituksia voisi tulla vähintään 14 000 kappaletta.

Mintos tarjoaa keskimäärin 12 prosentin tuoton - sijoita vertaislainoihin

Uusi sijoittaja saa 1 prosentin ylimääräisen koron sijoituksilleen 3 kuukauden ajaksi.

Avaa Mintos-tili

1 kommentti
  • Olavi Marttala sanoo:

    No ei todellakaaan taida olla elossa niitä jotka tarvitsevat vapautuksen valkataakasta,Nämä ihmiset jotka puuttuvat tuosta 14,000 joukosta niistä todella monet tekivät omat ratkaisut inhimillisyydestä.Eivät ole eivätkä tule perimään armahdusta valtion tai sen erityisessä suosiossa olevien velkaperinnästä.äheltä meni minunkin tehdä oma lopullinen ratkaisu,mutta onneksi on suurempi taho jokaisessa ihmisessä joka ei salli tehdä ihmiselle itselleen ilman omaa tahtoaan pahaa.Kiitos Taivaan Isälle avusta niille kaikille jotka ova sinnitelleet hävettävissä olosuhteissaan kun jotkut päivittävät osaketuottojensa kanssa.Jokaisella tulee eteensä uusimmat Päivitykset.Kiitos tahoille jos ymmärtävät vähänkään tällaisen armahduksen huokaukset.Eräänlainen kasvojen pesu ja ymmärrys tulee vielä sopivasti käyttöön.

  • Ylös
    >