Talouden trendit

Valtaosa suomalaisista kuuluu yhä yleissitovan työsopimuksen piiriin

Työehtosopimusten kattavuus on pysynyt lähes ennallaan, arvioi työ- ja elinkeinoministeriö.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan yksityisen sektorin palkansaajista kaksi kolmasosaa työskentelee edelleen Suomessa järjestäytyneelle työnantajalle. Tulokset ilmenevät TEM:n tutkimuksesta Työehtosopimusten kattavuus vuosina 2017/2018. Suomessa työehtosopimuksilla on hyvin merkittävä rooli työsuhteen vähimmäisehtojen määrittäjinä.

Yleissitovuudella tarkoitetaan sitä, että työehtosopimuksen katsotaan koskevan myös sopimusalan järjestäytymättömien työnantajien palveluksessa olevia palkansaajia.

Työehtosopimusten kattavuudella puolestaan tarkoitetaan järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa olevien palkansaajien osuutta työehtosopimusten sopimusalan kaikista palkansaajista. Suomessa tämä osuus on tärkeä kriteeri yleissitovuuspäätöksissä, koska jos osuus on vähintään noin puolet, sopimus todetaan yleissitovaksi, eli kaikkia sopimusalan työsuhteita koskevaksi.

Työehtosopimusten kattavuus yksityisellä sektorilla oli kaikkiaan 65 prosenttia, kun se oli 66 prosenttia vuonna 2014. Tämän verran yksityisellä sektorilla työskentelevistä palkansaajista toimi järjestäytyneiden yritysten palveluksessa vuonna 2017.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuonna 2017 yksityisellä sektorilla oli kaikkiaan lähes 1,5 miljoonaa palkansaajaa. Siten sopimusten ulkopuolelle jäi lähes 235 000 palkansaajaa ja työehtosopimusten piirissä olevien osuus yksityisen sektorin palkansaajista oli 84 prosenttia.

Kun otetaan huomioon myös julkinen sektori, jolla sopimukset kattavat kaikki palkansaajat, kuului vuonna 2017 työehtosopimusten piiriin 89 prosenttia palkansaajista. Vuonna 2014 osuus oli 92 prosenttia.

Työehtosopimukset ovat keskeinen osa työmarkkinoita. Suomessa niissä määritetään palkkataso, työaika ja muut työehdot.

Kommentoi
Ylös
>