Sijoitusuutiset

Tässä seuraava listautuja – It-palveluyhtiö Bilot kasvaa kannattavasti

Bilotin nykyiset omistajat eivät aio myydä omistuksiaan.

Kansainvälisesti kasvava ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö Bilot Oy suunnittelee listautumista First North -markkinapaikalle.

Yhtiö suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kuluvan vuoden aikana. Suunnitellun listautumisen tavoitteena on tukea Bilotin kasvua, palvelutarjooman laajentamista ja kansainvälistymistä.

Bilot pyrkii luomaan asiakkailleen strategista kilpailuetua rakentamalla ylivertaista digitaalista asiakaskokemusta. Bilot on asiakkaan ydinliiketoimintaa tukeva strateginen kumppani, jonka työn fokuksessa on asiakkaan asiakas.

Bilot parantaa asiakkaidensa kaupallista kyvykkyyttä kehittämällä niiden tarjoamaa palvelukokemusta. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuja asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa hyödyntäviä älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Bilotilla on Suomessa vahva markkina-asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä, esimerkiksi SAP- ja Microsoft -teknologioissa.

Bilot on suurten ja keskisuurten yritysten kumppani, jonka asiakkaana on yli 100 valmistavan teollisuuden, tukku- ja vähittäiskaupan, palveluiden, kuluttajatuotteiden ja elintarviketeollisuuden yritystä.

Vuonna 2005 perustetulla yhtiöllä on Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa yhteensä noin 140 verkkokaupan, asiakkuudenhallinnan, pilviympäristöjen, järjestelmäkehityksen ja analytiikan ammattilaista. Heistä noin kolmannes on samalla myös Bilotin omistajia.

Yhtiöllä on takanaan jo 15 vuotta kannattavaa kasvua. Vuonna 2019 Bilot-konsernin liikevaihto oli noin 18,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja noin 1,7 miljoonaa euroa.

Bilotin kansainvälistyminen on jo hyvässä vauhdissa. Yhtiö laajensi liiketoimintaansa Puolaan vuonna 2014 ja Ruotsiin vuonna 2019. Suomessa kasvua on vahvistanut myös yhdistyminen tekoälyn ja analytiikan pioneerin Louhia Analytics Oy:n kanssa vuonna 2018.

Listautumisella kasvua ja kansainvälistymistä

Suunnitellun listautumisen tavoitteena on tukea Bilotin strategian mukaista kasvua, palvelutarjooman laajentamista ja kansainvälistymistä. Listautuminen mahdollistaisi myös yhtiön osakkeiden käyttämisen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa, rahoituksen hankkimisen pääomamarkkinoilta sekä Yhtiön tunnettuuden ja maineen kehittämisen.

Bilotin toimitusjohtaja Mika Tanner kertoo, että Bilot on voimakkaan kasvun kynnyksellä toimialalla, jossa on valtavasti potentiaalia muun muassa yritysten välisen verkkokaupan, asiakaskokemuksen, datan, tekoälyn ja analytiikan hyödyntämisessä asiakkaiden liiketoiminnan kilpailuetua rakentaviksi ratkaisuiksi.

”Teknologia kehittyy vauhdilla, ja asiakkaidemme halu, tarve ja kyky omaksua uusia mahdollisuuksia kasvavat jatkuvasti. Palveluntarjoajilta odotetaan entistä laaja-alaisempaa teknologia-, toimiala- ja prosessiosaamista sekä asiakkaan liiketoiminnan strategisen ytimen hahmottamista. Pelkkä ketterän sovelluskehityksen osaaminen ei riitä”, Tanner kertoo.

Taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Bilotin tavoitteena on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2024 mennessä. Kasvu on tarkoitus saavuttaa orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin.

Bilotin keskipitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa 10 prosentin liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla.

Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoina vähintään 30 prosenttia tilikauden tuloksesta. Yhtiö arvioi voitonjaon edellytykset vuosittain siten, ettei voitonjako vaaranna sen strategiassa asetettuja kasvutavoitteita tai muita taloudellisia tavoitteita.

Suunnitellussa listautumisannissa Bilot laskisi liikkeeseen uusia osakkeita, eikä listautumisanti sisältäisi osakemyyntiä. Suunniteltu anti koostuisi yleisöannista, henkilöstöannista ja instituutioannista.

Keskeiset tunnusluvut

Kommentoi
Ylös
>