Kasvuosakkeet

Alkaako Bittium korjata nyt kehityspanostensa satoa?

Bittiumilta odotetaan nyt vahvan tuotekehityspanostuksen tuomia hyötyjä kassavirtaan tuloskehitykseen.

Niin sanottu ”Inderes-efekti” näytti voimansa. Oululainen viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen erikoistunut Bittium pomppasi vuoden viimeisenä pörssipäivänä peräti 7,4 prosenttia. Syynä on analyysitalo Inderesin suositusmuutos. Inderes nosti Bittiumin suosituksen osta-tasolle aiemmalta lisää-tasolta.

Vaikka Bittiumin kehitysnopeudessa on selvästi parantamisen varaa, yhtiö on kuitenkin edennyt tänäkin vuonna rakennemuutoksessaan, toteaa Inderesin analyytikko Juha Kinnunen yhtiöraportissaan.

”Yhtiö on jatkanut suuria T&K-panostuksiaan Tough SDR -tuoteperheen ja Bittium Tough Mobilen uuden version kehittämiseen, minkä lisäksi Medical Technologies on jatkanut vahvaa kannattavaa kasvua”, Kinnunen toteaa.

Sadonkorjuun aika koittamassa

Analyytikon mukaan Bittiumin pitkä murrosvaihe on tulossa päätökseen vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä. Seuraavaksi yhtiön pitäisi pystyä nostamaan kassavirtaansa.

”Lähivuosina yhtiön pitäisi päästä myös korjaamaan satoa viime vuosien suurista investoinneista ja samalla yhtiön kassavirtaprofiilin pitäisi muuttua selvästi positiivisemmaksi.”

Kinnusen mukaan Bittiumissa houkuttelee erityisesti pitkän aikavälin suuret kasvumahdollisuudet ja tuotteiden suuri tulospotentiaali.

”Mielestämme yhtiöllä on hyvin kilpailukykyinen tuoteportfolio, jota yhtiö on hiljalleen onnistunut myös kaupallistamaan”, Kinnunen toteaa.

Kasvua siivittävät Tough SDR -tuoteperheen yli 200 miljoonan euron raamisopimus Puolustusvoimien kanssa, defense-sektorin kansainvälinen läpimurto Itävallassa sekä Mexsat-toimituksien kiihtyminen vihdoin vuosien odotuksen jälkeen.

Inderes ennustaa Bittiumin osakekohtaisen tuloksen kasvavan vuosina 2019-2022 peräti 46 prosenttia vuosittain. Arvio perustuu pääosin jo saatujen tilauksien toimituksien oletetulle ajoitukselle, suurille raamisopimuksille Puolustusvoimien kanssa sekä Medical Technologiesin vahvalle kannattavalle kasvulle.

Lisäksi taustalla on yleisesti tuoteliikevaihdon voimakas kasvu, joka on osittain myös skaalautuvaa. Kuitenkin Bittiumin liiketoiminta perustuu vielä paljon yksittäisiin suuriin tilauksiin ja jatkuvan liikevaihdon osuus on pieni, Kinnunen huomauttaa.

Osake ei kuitenkaan ole edullinen kovasta tuloskasvuodotuksesta huolimatta. Kinnusen mukaan osakkeen arvostuskertoimet ovat korkeita sekä absoluuttisesti että suhteessa verrokkeihin.

Kuitenkin lähivuosien poikkeuksellisen vahva tuloskasvunäkymä tekee arvostuksesta varsin houkuttelevan, Kinnunen uskoo. Analyytikon mielestä Bittium on erityisesti pidemmän aikavälin sijoituksena houkutteleva.

Lukuisia kasvuajureita

Bittium kertoo omilla nettisivuillaan varsin kattavasti kasvuajureistaan. Yhtiö kertoo, että sen asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on kasvava tarve yhä laadukkaammalle ja tietoturvallisemmalle tiedonsiirrolle.

Yksi keskeinen asiakasryhmä on eri maiden puolustusvoimat.

Yhtiön mukaan puolustusmarkkinoilla taktisessa tiedonsiirrossa valtioiden puolustusvoimat ja muut viranomaistahot tarvitsevat verkkoja, joissa yhä enemmän liikkeessä olevat verkon käyttäjät voivat siirtää luotettavasti ja tietoturvallisesti yhä suurempia datamääriä, mikä luo kysyntää Bittiumin tuotteille.

LTE-teknologian, älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käyttö lisääntyy myös viranomaismarkkinoilla. Se luo kysyntää Bittiumin tietoturvalliselle Bittium Tough Mobile -älypuhelimelle ja Bittiumin tuotealustaan pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille.

Julkisten langattomien yhteyksien hyödyntäminen kannettavissa laitteissa lisääntyy myös vaativassa ammattikäytössä, kuten julkisten palveluiden alueella. Tämä luo Bittiumin mukaan vaatimuksia langattomien yhteyksien helppokäyttöisyydelle ja tietoturvallisuudelle.

Myös 5G-verkot ovat mahdollisuus Bittiumille, sillä ohjelmistokehityksen merkitys 5G-verkkojen kehityksessä vahvistuu. Tämä luo kysyntää Bittiumin tuotekehityspalveluille.

Tietoturvallinen esineiden internet eli IoT on merkittävä kehitysalue lähes kaikilla toimialoilla. Kysyntää Bittiumin palveluille ja räätälöidyille ratkaisuille luovat yritysten kasvava tarve digitalisoida toimintaansa, kerätä tietoa langattomasti ja siirtää tieto internetiin ja pilvipalveluihin.

Lisäksi yksi kasvava Bittiumin langattomien ja etäohjattavien järjestelmien sovellusalue on terveydenhuollon teknologia.

Kommentoi
Ylös
>