Talouden trendit

Finanssialan toimitusjohtaja tukee ehdotusta hillitä ilmastonmuutosta rahastosijoittamisella

Kansalaisille pitäisi tarjota lisää kestäviä ja houkuttelevia sijoituskohteita.

Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi kannattaa valtionvarainministeri Katri Kulmunin ehdotusta hillitä ilmastonmuutosta rahastosijoittamisella.

Kulmuni on esittänyt perustettavaksi valtion ilmastorahaston, jolla tuettaisiin suomalaisen teollisuuden vihertymistä, päästöjen vähentämistä sekä uutta ilmastoystävällistä teknologiaa. Rahastoon voisivat sijoittaa myös kansalaiset.

“Jokaisella suomalaisella pitää olla mahdollisuudet sijoittaa rahastoihin. Kotitalouksien pankkitileillä on käyttämättömiä varoja lähes 90 miljardin euron arvosta. Ilmastorahasto voisi tarjota yhden houkuttelevan ja kestävän sijoituskohteen”, ministeri Kulmuni sanoi hiljattain Keskustan puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokouksessa.  

FA:n tiedotteessa todetaan, että Kaupin mukaan ministeri osuu naulan kantaan todetessaan, että kansalaisille pitää tarjota lisää houkuttelevia ja kestäviä sijoituskohteita.

”Rahoituksen kohdentaminen talouden vihertymiseen on tärkeää. Kansalaisten rahastosijoittamisen yhdistämistä valtiolliseen rahastoon on syytä tarkoin harkita ja miettiä, että onko se tarpeen. Miljoona suomalaista sijoittaa jo tänä päivänä finanssialan toimijoiden tarjoamiin sijoitusrahastoihin. Näiden rahastojen kautta on jo mahdollista sijoittaa kestäviin kohteisiin,  ja jatkossa meillä on tarjolla entistä enemmän esimerkiksi ilmastoystävällisiä rahastoja”, toteaa Kauppi.

Ilmastoystävällisten rahastojen toimintaa tukee entisestään EU:ssa saatu sopu kestävän yritystoiminnan kriteereistä.

”Monet muutkin kestävän rahoituksen EU-hankkeet tukevat vihreää rahastosijoittamista, kunhan niiden sisältö määritellään oikein. Tulevaisuudessa esimerkiksi kestäviin kohteisiin sijoittaville rahastoille on mahdollista saada EU:n ympäristömerkki. Rahastojen toiminnalle ja markkinoinnille on olemassa muutenkin selkeät EU:n laajuiset pelisäännöt.”

Kauppi toivoo, ettei suomalaisten sijoitusrahastojen toimintaa vaikeuteta esimerkiksi institutionaalisille sijoittajille kaavailulla osinkojen uudella lähdeverolla.

”On tärkeää, että sen mahdolliset vaikutukset selvitetään tarkoin, kuten hallitusohjelmassa on luvattu. Lähdevero saattaisi pienentää rahastojen mahdollisuutta tukea kestävää kehitystä, ja sillä olisi vaikutusta miljoonan suomalaisen rahastosijoittajan tuottoihin. Rahastosijoittaminen on koko kansan harrastus: 39 prosenttia sijoittajista on työväestöä tai alempia toimihenkilöitä.”

Kommentoi
Ylös
>