Yritysuutiset

Fiskars menettänyt markkina-arvostaan yli 50 prosenttia vuodessa – aloittaa nyt yt-neuvottelut

Mahdollisten henkilöstövähennysten odotetaan koskevan korkeintaan 60 työntekijää Suomessa.

Suomen vanhin yritys on menettänyt hieman yli vuodessa 51 prosenttia markkina-arvostaan. Tammikuussa 2018 osakkeen arvo kävi lähes 25 eurossa. Nyt osakkeen arvo on romahtanut 12 euroon.

Osaselitys kurssilaskulle on Fiskarsin hallituksen päätös viime kesäkuussa jakaa lähes kaikki Fiskarsin Wärtsilä-omistukset ylimääräisenä osinkona osakkeenomistajille. Wärtsilän omistusten arvo oli noin 26 prosenttia Fiskarsin markkina-arvosta, mikä vastasi suurin piirtein toteutunutta kurssilaskua ilmoituksen jälkeen.

Kurssilaskun taustalla on kuitenkin muutakin.

Viime lokakuussa Fiskars alensi vertailukelpoisen liikevaihdon ohjausta koko vuodelle 2019, sillä liikevaihdon kehitys Functional-segmentissä Yhdysvalloissa oli odotettua heikompi.

Sen jälkeen yhtiö alensi näkymiään heinä-syyskuun osavuosikatsauksessa. Vuonna 2019 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn jäävän alle edellisvuoden tason. Näkymiin vaikuttavat yhtiön kasvupanostukset, joiden odotetaan luovan kestävää arvoa pitkällä tähtäimellä. Lisäksi toimintaympäristön muutoksessa on edelleen merkittäviä riskejä, esimerkiksi Brexit ja mahdolliset uudet korotukset USA:n tullitariffeihin.

”Vuosineljännestä rasitti laimea suoritus koulunaloitussesongilla, joka on tyypillisesti vahvaa myyntikautta koulu-, toimisto- ja askartelukategoriassa Yhdysvalloissa. Odotuksia alhaisempi myynti näkyi tuloksissa, joihin vaikuttivat myös tullitariffit sekä varasto- ja logistiikkakustannukset”, Fiskarsin toimitusjohtaja Jaana Tuominen totesi osavuosikatsauksessa.

Ei siis ihme, että yhtiö joutuu nyt tehostamaan toimintaansa. Yhtiö ilmoitti 4.12.2019 suunnittelevansa organisaatiorakenteensa uudistamista sekä tehokkuuden parantamista.

Yhtiö käynnisti konserninlaajuisen uudelleenjärjestelyohjelman, jonka tarkoituksena on vähentää kuluja. Säästöjä on tarkoitus saada aikaan useilta eri osa-alueilta, muun muassa päällekkäisyyksiä poistamalla, prosesseja ja työtapoja yksinkertaistamalla sekä henkilöstövähennyksillä.

Maanantaina 13.1. julkistamassaan tiedotteessa Fiskars kertoo, että uuden organisaatiorakenteen suunnittelu on edennyt, ja suunniteltujen muutosten odotetaan johtavan noin 220 toimihenkilön vähentämiseen globaalisti. Yhteistoimintaneuvottelut Suomessa alkavat 20.1., ja ne koskevat yhteensä 476 toimihenkilöä.

Mahdollisten henkilöstövähennysten odotetaan koskevan korkeintaan 60 työntekijää Suomessa. Yhteistoimintaneuvottelujen aikana on tarkoitus avata myös uusia tehtäviä.

Muissa maissa, joihin muutoksilla on henkilöstövaikutuksia, neuvotteluprosessit aloitetaan paikallisten käytäntöjen ja lainsäädännön mukaisesti. Aikataulut vaihtelevat maittain.

Myymälä-, tehdas- ja jakelukeskushenkilöstö ei ole 20.1.alkavien Suomen neuvottelujen piirissä.

“Liiketoimintaympäristömme muuttuu edelleen. Rakennamme yrityksen tulevaisuutta ja keskitymme entistä selkeämmin kuluttajiin strategisten prioriteettiemme mukaisesti. Jatkamme uudistumista kohti yhtenäistä yhtiötä, jolla on yhteiset tavoitteet, strategia ja arvot, ja vahvistamme kilpailukykyämme”, kertoo Jaana Tuominen.

Ohjelmalla Fiskars Group tavoittelee 20 miljoonan euron vuosittaisia nettokustannussäästöjä, edellyttäen että se toteutuu kokonaisuudessaan. Tavoiteltujen kustannussäästöjen odotetaan toteutuvan asteittain, ja valtaosan odotetaan näkyvän konsernin tuloksessa ohjelman aikana. Ohjelman odotetaan päättyvän vuoden 2021 loppuun mennessä.

Ohjelman kokonaiskustannusten odotetaan olevan arviolta 30 miljoonaa euroa vuoden 2021 loppuun mennessä. Yhtiö tulee kirjaamaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä ja ne ovat kassavirtavaikutteisia.

Samalla Fiskars jatkaa kasvupanostuksiaan, joiden odotetaan luovan kestävää arvoa pitkällä tähtäimellä. Kasvupanostuksiin lukeutuvat esimerkiksi verkkokauppa ja uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Viime vuoden kolmannen neljänneksen lopussa Fiskars Group työllisti noin 7 300 henkilöä, joista 1 100 Suomessa.

Kommentoi
Ylös
>