Markkinakommentit

Sijoitusstrategi: Kehittyvien maiden osakkeet jopa 30 prosentin alennuksessa

Kehittyvien maiden osakkeiden keskimääräinen arvostustaso on tällä hetkellä houkutteleva, arvioi Nordean sijoitusstrategi.

Kehittyvien maiden osakkeiden keskimääräinen arvostustaso on tällä hetkellä houkutteleva, arvioi Nordean sijoitusstrategi.

Kehittyvien maiden osakkeiden ja osakeindeksien arvostuskertoimet ovat tyypillisesti alhaisempia kuin länsimarkkinoiden arvostuskertoimet. Nyt kuitenkin tämä ”alennusprosentti” on poikkeuksellisen suuri, arvioi Nordean sijoitusstrategi Hertta Alava pankin viikkokatsauksessa.

Käytetystä mittarista riippuen noin alennus on jopa 30 prosenttia, Alava toteaa. Seuraavien 12 kuukauden tulosennusteen perusteella laskettu PE-luku on kehittyvissä talouksissa keskimäärin vain 12,8x. Maailmanindeksin P/E-kerroin on puolestaan 17x, ja Yhdysvalloissa osakkeet ovat vielä selkeästi tätäkin kalliimpia.

Alava muistuttaa kuitenkin, että keskiarvon ympärillä hajonta on suurta. Syitäkin alhaisille arvostuskertoimille löytyy.

”Alhaisin arvostus on yleensä yhtiöillä, joissa valtio on merkittävä omistaja. Näitä ovat mm. energiayhtiöt ja pankit. Kulutus- ja teknologiasektorien yhtiöt ovat selvästi kalliimpia, mutta toki kasvumahdollisuudetkin ovat paremmat.”

Alavan mukaan vielä 2000-luvun alkupuolella suurimmat yhtiöt olivat suhdanneherkkiä kaivos- ja energiayhtiötä. Sittemmin raaka-aineiden merkitys näiden pörssien heiluttajana on kuitenkin pienentynyt merkittävästi.

”Raaka-aineiden vientitulot ovat silti edelleen tärkeitä useille maille vaihtotaseen tasapainon kannalta. Öljy- ja kaasutulot ovat lisäksi valtion merkittävin tulonlähde mm. Lähi-idän maissa ja Venäjällä.”

Kehittyvien maiden yritysten tuloskasvu jäi viime vuonna vaisuksi, arviolta vain prosenttiin. Tälle vuodelle odotetaan kuitenkin jo 15 prosentin ja ensi vuodelle 13 prosentin tuloskasvua, Alava kertoo.

Nordea nosti tammikuun sijoitusstrategiassa kehittyvien maiden osakkeet alipainosta peruspainoon.

”Talouskasvun odotetaan kiihtyvän tänä vuonna kehittyvissä maissa ja laskevan aavistuksen länsimaissa, joten kehittyvien maiden tarjoama ns. kasvupreemio nousee. Tyypillisesti kehittyvien maiden osakkeet kehittyvät muita markkinoita suotuisammin kasvupreemion leventyessä”, Alava perustelee.

Lisää aiheesta yllä olevalla videolla.

Kommentoi
Ylös
>