Kasvuosakkeet

Hissiyhtiö Kone ylitti odotukset loka-joulukuussa – koronavirus luo näkymiin epävarmuutta

Koneen tuloskasvu jatkui kaikissa sen liiketoiminnoissa. Ohjeistus lähiajan näkymistä oli kuitenkin varovainen.

Koneen tuloskasvu jatkui kaikissa sen liiketoiminnoissa. Ohjeistus lähiajan näkymistä oli kuitenkin varovainen.

Hissiyhtiön saadut tilaukset kasvoivat loka-joulukuussa 2,6 prosenttia vuoden taikaisesta lähes kahteen miljardiin euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 0,7 prosenttia.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 9,9 prosenttia vajaaseen 2,7 miljardiin euroon ja vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 7,9 prosenttia.

Koneen oikaistu liikevoitto nousi viimeisellä vuosineljänneksellä 367,5 miljoonaan euroon vertailukauden 319,6 miljoonasta eurosta. Liikevoitto oli hieman odotettua kovempi, sillä analyytikoiden konsensusennuste oli 336 miljoonaa euroa.

”Saavuttamamme hyvä tuloskasvu oli viimeisen vuosineljänneksen kohokohta. Liikevaihdon hyvä kasvu jatkui kaikissa liiketoiminnoissa, ja vahvinta kasvu oli neljännellä vuosineljänneksellä modernisoinnissa”, Koneen toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth toteaa.

Ehrnroothin mukaan yhtiön oikaistu liikevoittomarginaali parani johdonmukaisten hinnoittelu- ja tuottavuustoimenpiteiden sekä Accelerate -ohjelmasta saatujen säästöjen ansiosta. Tämä on johtanut saatujen tilausten marginaalin positiiviseen kehitykseen.

Odotuksia paremmasta tuloskehityksestä huolimatta Koneen osake oli Helsingin pörssissä noin klo 14.10 laskussa 1,7 prosenttia. Sijoittajat luultavasti pettyivät hissiyhtiön varovaiseen lähiajan ohjeistukseen.

Kone odottaa liikevaihdon kasvun olevan 0-6 prosentin välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattunavuoden 2019 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton hissiyhtiö arvioi olevan 1 250–1 400 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät tammikuun 2020 tasolla.

Liiketoimintanäkymät perustuvat KONEen huolto- ja tilauskantaan sekä markkinanäkymiin. KONEella on vahva tilauskanta vuodelle 2020, ja palveluliiketoiminnan odotetaan jatkavan kasvuaan KONEen kasvavan ja ikääntyvän laitekannan sekä ylipäätään positiivisten markkinanäkymien myötä.

Kohdistettujen hinnoittelutoimenpiteiden sekä tuottavuudenparannustoimenpiteiden, jotka ovat vaikuttaneet saatujen tilausten marginaaliin positiivisesti, odotetaan tukevan kannattavuutta yhdessä Accelerate-ohjelmasta saatavien noin 50 miljoonan euron säästöjen kanssa.

Korkeat työvoima- ja alihankintakustannukset sekä digitaalisten palveluiden ja -ratkaisujen myyntiin ja toteutukseen liittyvät kehittämiskulut ovat liikevoittoa rasittavia tekijöitä vuonna 2020.

Lisäksi viimeaikainen koronaviruksen puhkeaminen aiheuttaa epävarmuutta, yhtiö arvioi. Tämän enempää koronaviruksesta Kone ei kommentoinut.

KONE myös odottaa noin 40 miljoonan euron uudelleenjärjestelykustannuksia Accelerate-ohjelmasta ohjelman viimeisen vuoden aikana. Nämä kustannukset vähennetään oikaistusta liikevoitosta.

Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa noin 1,7 euroa osakkeelta, mikä tarkoittaa nykyisellä kurssinoteerauksella tarkoittaa noin 3,0 prosentin osinkoa.

Yllä olevalla videolla OP:n Senior Strategi Kim Gorschelnik perkaa läpi KONEen loka-joulukuun 2019 tuloksen.

Kommentoi
Ylös
>