Rahastotietoa

BlackRock: Korkopapereihin sijoittavien pörssinoteerattujen indeksirahastojen suosio kovassa kasvussa

Pörssinoteerattuja rahastoja tarjoavan iSharesin korko-ETF:iin sijoitettujen varojen määrä ylitti 1000 miljardin dollarin rajan, kertoo rahastoja hallinnoiva BlackRock.

iShares toi ensimmäiset korko-ETF-tuotteet markkinoille vuonna 2002. iSharesin korko-ETF:iin on sijoitettuna varoja globaalisti yli 565 miljardia dollaria, ja niillä käytiin kauppaa 2,2 biljoonalla dollarilla Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

BlackRockin mukaan sijoittajat eri puolilla maailmaa lisäsivät sijoituksiaan korko-ETF:iin. Niitä käyttävät varainhoitajat sijoitusmalliensa mukaisiin pitkän aikavälin sijoituksiin, institutionaaliset sijoittajat suojausvälineinä sekä aktiiviset korkosalkunhoitajat keinona päästä sijoittamaan eri markkinoille.

“Vuonna 2019 iSharesin korko-ETF:iä käytettiin muuhunkin kuin indeksisijoittamiseen – niistä tuli joukkolainamarkkinoiden modernisoinnin mahdollistaja”, kertoo Salim Ramji, iShares- ja indeksisijoittamisesta globaalisti vastaava johtaja.

Ramjin mukaan aktiivisten korkosalkkujen hoitajat lisäsivät niiden käyttöä parantaakseen salkkujensa alfaa taktisilla sijoituksilla ja likviditeetin hallinnalla. Keskuspankit käyttivät niitä puolestaan päästäkseen arvopaperimarkkinoille aiempaa kätevämmin, ja instituutionaaliset sijoittajat käyttivät niitä toteuttaakseen salkkujensa sijoitusstrategiaa aiempaa alhaisemmilla kustannuksilla.

Vuoden lopussa sen vastuullisen sijoittamisen tuotteisiin sijoitettujen varojen määrä oli 22 miljardia dollaria. Vuoden aikana niihin virtasi 12 miljardia dollaria ja vastuullisen sijoittamisen ETF-rahastojen lukumäärä lähes kolminkertaistui 81:een.

Vastuullisista ETF:istä tuli iSharesin nopeimmin kasvava tuotekategoria.

Syynä tähän oli ympäristön, sosiaalisen ja hallinnollisen vastuun (ESG) huomioivien ETF:ien kysynnän kasvu kaikilla eri maantieteellisillä alueilla ja eri asiakastyypeissä sijoittajista ja varainhoitajista Euroopassa aina sijoitusneuvojiin Yhdysvalloissa.

ETF:ien käyttö kiihtyi viime vuonna ennätystasolle Euroopassa: niihin sijoitettujen varojen määrä ylitti 1 biljoonan dollarin rajan, sanoo BlackRockissa iSharesista EMEA-alueella vastaava johtaja Stephen Cohen.

Tämä johtui muutoksista asiakaskysynnässä, markkinoilla ja sääntelyssä.

Cohenin mukaan kaikkiaan iShares-ETF:iin tehtiin uusia sijoituksia Euroopassa viime vuonna 60 miljardin dollarin arvosta, mikä on uusi vuosiennätys.

”Sijoittajat siirtyvät perinteisestä arvopaperien ja rahastojen valinnasta salkun kokonaisvaltaiseen rakentamiseen ja ottavat mukaan lisää indeksituotteita.”

Cohenin mukaan varsinkin kaksi trendiä kasvaa EMEA-alueella.

Yksi on vastuullisen sijoittamisen ETF:ien kasvu. Näissä tuotteissa iShares on suurin toimija, jonka hallinnoimat varat ovat 11 miljardia dollaria. Toisena kasvussa ovat korko-ETF:t, joissa iShares on edelleen suurin toimija. Sen korko-ETF:iin sijoitettiin varoja 43 miljardia vuonna 2019.”

Cohenin mukaan Euroopassa suurin muutos alalla viime vuonna oli korko-ETF:ien käytön lisääntyminen. Niiden kaupankäyntivolyymi kasvoi vuodessa yli 50 prosenttia varsinkin eurooppalaisten lainojen vetämänä, kun sijoittajat hyödynsivät ETF:ien tarjoamaa likviditeettiä.

”MiFID II:n vaatiman läpinäkyvyyden lisääntyminen on kirkastanut kokonaiskuvaa eurooppalaisten ETF:ien aidosta likviditeetistä. Se oli lähes 2,5 biljoonaa dollaria vuonna 2019 (ennen direktiivin voimaantuloa näkyvää likviditeettiä oli 500 miljardia), mikä helpottaa sijoittajien oloa”, Cohen kertoo.

Kommentoi
Ylös
>