Oma talous

On vuosi 2020 – miksi käytät edelleen PowerPointia?

Maailman huippuviestijät ovat lopettaneet PowerPointin käytön, miksi olet juuttunut 1980-luvulle?

Moni meistä vihaa PowerPointia. Kukaan ei aloita aaltoliikettä kokouksessa, kun esiintyjä kaivaa esiin PowerPoint-esityksensä. Se ei sinänsä tarkoita sitä, että PowerPoint olisi hyödytön, se ei vaan aina täytä sen ensisijaista tarkoitustaan. Inc. sivusto esittää vastalauseen diahirmun käytölle.

Viestintä on tehokasta, kun yleisö ymmärtää, muistaa ja sisäistää tiedot, joita esittäjä kommunikoi. PowerPoint itse asiassa estää tätä prosessia. Kyse ei ole siitä, että käytetäänkö työkalua oikein, sillä virhe löytyy PowerPointista.

PowerPointin (ja sen kloonien) lähtökohtana on esittää sanoja yleisölleen, jotka tukevat oppimisprosessia. Vaikka tämä tuntuisi olevan intuitiivisesti totta, todisteet viittaavat totuuden olevan päinvastaista.

Esimerkiksi Purduen yliopiston teollisuustekniikan korkeakoulun vuonna 2008 tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että ”opiskelijat sisäistivät 15 prosenttia vähemmän tietoa, jonka opettaja toimitti suullisesti käyttäen tukenaan PowerPoint-esitystä”.

Samoin vuonna 2005 Teaching and Learning in Medicine -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa ”ei löytynyt eroja aineiston lyhytaikaisessa tai pitkäaikaisessa säilyttämisessä” riippumatta siitä, esitettiinkö projektorilla staattista kuvaa vai PowerPoint-dioja.

Toisin sanoen, kaikki se aika ja vaiva, jonka vietät hienon PowerPoint-esityksen luomiseen, saattaa olla ajan hukkaa. PowerPoint ei tee sitä, mitä sen pitäisi tehdä.

Syy tähän löytyy siitä, että aivot yrittävät prosessoida samasta viestistä montaa eri versioita samanaikaisesti, joka aiheuttaa sekaannusta ja kognitiivista ylikuormitusta. Tätä voisi verrata saman kappaleen kuulemiseen samanaikaisesti eri sävellajissa ja tempossa.

Ironista kyllä, yleisön eniten vihaama PowerPoint-käyttäytyminen, kun esiintyjä lukee diojen sisältöä ja selventää niitä, voi tehdä esityksestä viihdyttävämmän, mutta todellisuudessa se vaikeuttaa sisällön muistamista. Ylikuormitus näyttäisi myös kasvavan, kun puheen yhteydessä näytetään monimutkaisia kaavioita ja diagrammeja, jotka hämmentävät kuulijaa entisestään.  

Kenraali Stanley McChrystal sanoi sarkastisesti kohdatessaan yhden tämmöisen dian: ”Kun ymmärrämme tuon kalvon, olemme voittaneet sodan.”

PowerPointiin voi lisätä myös erilaisia multimediatiedostoja, kuten videoita, mutta niidenkin esittäminen tänä päivänä on helpompaa muiden välineiden avulla. Tällainen jpg- tai mp4-tiedosto tallennettuna vie pienen määrän tilaa koneelta ison ppt-tiedoston rinnalla. Puhumattakaan siitä, että ppt vaatii massiivisen ja kalliin ohjelmistosoftan tietokoneellesi.

PowerPoint estää myös usein keskustelua ja ideoiden vaihtoa, sillä kuulijat harvoin keskeyttävät puhujan, kun he tietävät että se vain venyttää esityksen pituutta entisestään. Keskustelut siirtyvät useimmiten loppuminuuteille, kun dia ”Onko kysymyksiä?” ilmestyy näytölle. Oletushan on, että PowerPoint-esitys sisältää kaiken relevantin tiedon, joten jäljelle ei pitäisi jäädä paljoakaan epäselvyyksiä.

PowerPoint-esityksiin liitetään myös usein paperinen tuloste, joka jaetaan yleisölle. Tällöin kuuntelijat tekevät harvoin muistiinpanoja, joka taas tutkimusten mukaan parantaisi kuunnellun esityksen sisäistämistä. Vaikkapa whiteboard-taulujen käyttö kokouksissa kannustaa osallistujia tekemään omia muistiinpanoja ja näin lisää ymmärrystä ja muistamista.

Lyhyesti sanottuna, PowerPoint ei ole paras mahdollinen esityksen tuki. Olisiko siis aika jättää tämä työkalu 1980-luvulle?

Kommentoi
Ylös
>