Osakeanalyysit

Nurminen Logistics on ollut sijoittajan murheenkryyni

Yt-neuvottelut käynnistävä logistiikkayhtiö painiskelee tappiokierteessä ja menettää markkina-arvoaan pörssissä.

Logistiikkayhtiö Nurminen Logistics on menettänyt 12 vuodessa yli 90 prosenttia markkina-arvostaan Helsingin pörssissä ja viimeisten viidenkin vuoden aikana yli 63 prosenttia. Pitkäaikaisena sijoituksena se on ollut siis omistajilleen kehno sijoituskohde.

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö, joka tuottaa huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.

Yhtiö on ollut viime vuodet tappiollinen ja vuoden 2018 tulos painui 7,8 miljoonaa euroa pakkaselle, kun yhtiön liikevaihto oli vajaa 79 miljoonaa euroa. Tappio johtui ennen kaikkea Venäjän tytäryhtiön myynnistä aiheutuneesta 6,2 miljoonan euron laskennallisesta tappiosta.

Viime vuonna tammi-kesäkuussa yhtiön tappio oli -3,1 miljoonaa euroa ja liiketulos oli miinuksella -1,7 miljoonaa euroa. Yhtiön mukaan tärkeimmät syyt tappiolliseen tulokseen olivat Kiinan junatuotteen ylösajovaiheen sekä Vuosaaren terminaalitoiminnan tappiollisuus.

Nurminen Logistics kertoi perjantaina käynnistävänsä Suomen tytäryhtiöitä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Yt-neuvotteluissa yhtiö varautuu logistiikan tavaravirtojen hiljenemiseen valmistavan teollisuuden työmarkkinatilanteen johdosta. Yhtiön arvio on, että työtaistelutoimien pitkittyessä Suomen toiminnoissa on lomautettava henkilöstöä.

Neuvotteluissa Nurminen Logistics varautuu enintään 30 päivän mittaisiin lomautuksiin. Yhtiö seuraa työmarkkinatilanteen kehitystä ja pyrkii varmistamaan häiriöttömän palvelun omille asiakkailleen mahdollisten lomautusten aikana.  

Yhtiön lähiajan näkymätkään eivät näytä ruusuisilta.

Nurmisen mukaan Suomen talouden kovin kasvuvauhti hiipui vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Nurmisen toimintaan tämä heijastui metsäteollisuuden volyymien heilahteluna sekä selluviennin merkittävänä hiljentymisenä.

Nurminen Logisticsin entinen toimitusjohtaja Ville Iho kertoi yhtiön viimeisimmässä puolivuotiskatsauksessa, että yhtiön strategia päivitettiin kevät-kesällä. Strategiapäivityksen tavoitteena oli määrittää toimenpiteet yhtiön heikon suoritustason korjaamiseksi. Siinä on kolme kokonaisuutta: parantaa yhtiön perusliiketoiminnan tehokkuutta, panostaa keväällä lanseeratun Kiinan junan volyymien nopeaan kasvattamiseen sekä pitää yllä valmiutta ja markkinatuntemusta lisäarvoa tuovien yritysjärjestelyiden tunnistamiseksi ja toteuttamiseksi.

Viime marraskuussa Iho sai väistyä uuden toimitusjohtajan, Tero Vaurasteen tieltä.

Analyysitalo Inderesin analyytikko Petri Gostowski arvioi viime elokuussa, että Nurminen Logisticsin liiketoiminnan kustannusrakenne on liian korkea nykyiseen volyymikehitykseen suhteutettuna. Suurin haaste on Vuosaaren terminaalin korkea kustannus suhteessa liikevaihtotasoon. Lisäksi talouden yleiskuva osoittaa markkinoiden olevan yhä hidastumaan päin.

Osakesijoittajille Nurmisen merkittävien Baltian-liiketoimintojen vähemmistöomistajien osuus on haaste, arvioi Gostowski. Huomattava osuus konsernin tuloksesta muodostuu Baltian liiketoiminnoista.

”Vähemmistöt vievät näin ollen huomattavan osan konsernin tuloksesta ja kun konsernin muiden liiketoimintojen kannattavuus on heikolla tasolla jää osakkeenomistajille kuuluva tulos tappiolliseksi. Näkemyksemme mukaan tähän krooniseen haasteeseen ei ole lyhyellä tähtäimellä tiedossa muutosta, sillä ajureita muiden liiketoimintojen selvälle tulosparannukselle ei ole nähtävissä”, Gostowski toteaa.

Kurssilaskusta huolimatta tappiollisen ja heikkojen kasvunäkymien Nurmisen arvostuskertoimet eivät näytä erityisen houkuttelevilta. Inderesin ennusteilla kuluvan vuoden P/B-kerroin on 1,9x ja EV/Ebitda-kerroin on 16,1x.

Pienen toivonkipinän antaa Kiinan yhteys. Yhtiö on tarjonnut suoraa Suomi – Kiina -junayhteyttä loppuvuodesta 2018 lähtien. Kysyntä kolmannelle vaihtoehdolle lento- ja merirahdin välillä on yhtiön mukaan kasvanut sekä Suomessa että ulkomailla.

Nurminen arvioi Kiina-yhteyden yltävän kannattavuusrajaan kuluvan vuoden tammi-kesäkuun aikana, minkä pitäisi lievittää kannattavuuspaineita. Gostowskin mukaan yhteys on saanut positiivisen vastaanoton ja sille riittää kysyntää. Siten tavoite vaikuttaa uskottavalta, analyytikko toteaa.

Myös miljoonan euron säästöjä tavoitteleva säästöohjelma tukee analyytikon mukaan tappioiden pienentymistä tänä vuonna.

1 kommentti
  • Janne sanoo:

    Kiinan valtio on subventoinut junayhteyttä aikaisemmin, mutta on jo alkanut ajaa tukea alas eli junayhteys on hiljentynyt viime vuonna eikä näkymät ole hyvät.

  • Ylös
    >