Sijoitusstrategiat

Osakesäästötili vihdoin käytössä – näin sijoittaja voi hyödyntää tiliä käytännössä

Paljon julkista keskustelua herättänyt osakesäästötili on nyt voimassa. Pörssisäätiön toimitusjohtaja kertoo tiliin liittyvät tärkeät käytännön asiat.

Paljon julkista keskustelua herättänyt osakesäästötili on nyt voimassa. Pörssisäätiön toimitusjohtaja kertoo tiliin liittyvät tärkeät käytännön asiat.

Osakesäästötilit saatiin käyttöön 1.1.2020. Osakesäästötili on pörssilistattujen osakkeiden kaupankäyntiin tarkoitettu tili. Sijoitusvoitoista maksetaan veroja vasta silloin, kun nostat tililtä rahaa tai lakkautat tilin.

Asiakkaista kilpailee Suomessa nyt neljä toimijaa: Nordnet, Mandatum Life, Nordea ja Danske Bank.

Osakesäästötili mahdollistaa kaupankäynnin kotimaisilla ja ulkomaisilla osakkeilla ilman välitöntä veroseuraamusta. Osakesäästötilin sisällä tehdyistä osakekaupoista ei siis tarvitse maksaa veroa. Vero maksetaan vasta, kun varoja nostetaan osakesäästötililtä.

Tilille saa siirtää enintään 50 000 euroa. Asiakas maksaa veroa sijoitusten tuotoista siinä vaiheessa, kun hän nostaa tililtä rahaa. Toisin sanoen veroa ei mene siinä vaiheessa, kun tilillä käytäisiin arvopaperikauppa ja siitä syntyisi myyntivoittoja.

Vaikka sijoitussäästötilille voi siis siirtää maksimissaan 50 000 euroa, tilin sisällä omistusten arvo voi kasvaa suuremmaksi, eikä raja vaikuta tähän. Tilille ei voisi siirtää aiemmin ostettuja osakkeita, vaan se koskee uusia sijoituksia. Tilille voi siirtää siis ainoastaan rahaa.

Nostetuista varoista verotettavaa pääomatuloa on se osuus, joka vastaa tuoton osuutta tilillä olevien varojen käyvästä arvosta nostohetkellä. Tuotto on verotettavaa pääomatuloa.

Tilin osakkeiden osingot saa sijoittaa uudelleen tilin sisällä ilman, että välissä menee veroa. Tilillä voi sijoittaa kotimaisiin ja ulkomaisiin pörssiosakkeisiin.

Miten sijoittaja voi sitten käytännössä ottaa käyttöön osakesäästötilin? Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri selvittää Pörssisäätiön sivuilla tilin käyttöönoton käytännön asiat.

Ensin sijoittajan pitää valita osakesäästötilejä tarjoava pankki tai finanssilaitos. Sen jälkeen tilin avaaminen onnistuu esimerkiksi tunnistautumalla sähköisesti pankkitunnuksilla verkossa.

Kun tili on avattu, sinne voi siirtää rahaa ja ostaa niillä rahoilla osakkeita pankin järjestelmän kautta. Osakesäästötilille voi siirtää ainoastaan rahaa, ei siis jo omistuksessa olevia osakkeita. Osakesäästötilille voi siirtää rahaa maksimissaan 50 000 euroa, mutta rahaa sijoittaja voi siirtää haluamassaan tahdissa ja pienemmissä erissä.

50 000 euron raja koskee vain osakesäästötilille siirrettävää rahasummaa. Omistusten arvo saa nousta 50 000 euroa suuremmaksi ilman ylärajaa.

Lounasmeri muistuttaa, että vaikka 50 000 euron raja tulisi vastaan, voit laittaa taas lisää rahaa tilille sen jälkeen, kun olet nostanut rahaa tililtä pois. Varojen nostamiselle tililtä ei ole euromääräisiä tai ajallisia rajoituksia.

Tilille voi ostaa sekä suomalaisia että ulkomaalaisia osakkeita.

Sijoittaja voi sijoittaa saamansa osakesäästötilin osakkeiden osingot uudelleen tilin sisällä ilman, että välissä menee veroa.

”Osakesijoittaja pääsee siis pitkällä aikajänteellä hyötymään aiempaa paremmin korkoa korolle -ilmiöstä. Ilmiön ansiosta pienistäkin säästöistä kasvaa vuosien kuluessa suuria summia, kun ne on sijoitettu tuottaviin kohteisiin ja kun sijoitusten tuotot sijoitetaan uudelleen”, Lounasmeri muistuttaa.

Osakesäästötilin sisällä osakkeita on mahdollista myydä ilman välittömiä verovaikutuksia.

Kuitenkin osakesäästötilillä osingot ovat täysimääräisesti pääomatuloveron alaisia, kun muuten ne ovat 85-prosenttisesti veronalaisia, Lounasmeri kertoo.

Verottaja saa automaattisesti verotiedot osakesäästötililtä. Lounasmeren mukaan verotuksen kannalta olennaista on ainoastaan tilille laitetut rahat, koko salkun arvonnousu ja tililtä pois otetut rahat.

Lounasmeren mukaan tappioiden vähentäminen on asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota.

”Mikäli osakesäästötili on suljettaessa tappiolla, syntyy luovutustappio. Sen voi vähentää verotuksessa vasta siinä vaiheessa, kun koko tili suljetaan eli kaikki omaisuus on myyty ja varat nostettu tililtä. Tämä eroaa sijoitusrahastoista, joissa sijoittajalle syntyy vähennyskelpoinen tappio, mikäli kokonaisuus on tappiolla nostoja tehtäessä”, Lounasmeri kertoo.

Sijoittajan kannattaa myös muistaa, että hankintameno-olettamaa ei ole käytössä osakesäästötilillä. Jos perinteiseltä arvo-osuustililtä myydään yli kymmenen vuotta sitten tehtyjä sijoituksia, voidaan hyödyntää käyttää verotuksessa 40 prosentin hankintameno-olettamaa. Osakesäästötilissä ei ole tätä mahdollisuutta.

Kommentoi
Ylös
>