Markkinakommentit

Osakkeiden arvostustasot ovat korkealla historiallisesti

Vuoden 2020 markkinanäkymiä varjostaa sijoittajien kovat odotukset, arvioi finanssitalo Korkia tuoreimmassa markkinakatsauksessaan.

Kiinan ja USA:n kauppasodan liennytysvaihe ei poista epävarmuutta markkinoilta.

”Alustava kauppasopu Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä on askel oikeaan suuntaan, mutta se tuskin pysyvästi poistaa maiden välisiä syviä poliittisia ja taloudellisia jännitteitä. Globaalit yritykset suhtautunevat saavutettuun sopuun varovaisuudella ja harkitsevat siten yhä tarkasti investointejaan”, Korkia toteaa.

Kuitenkin keventyneet rahoitusolosuhteet ovat alkaneet lievästi vauhdittaa maailmantalouden kasvua. Lisäksi teollisuuden aktiviteetin heikentyminen näyttää pysähtyneen ja osin alkanut parantumaan heikoilta tasoilta, Korkia arvioi.

”Suurilta keskuspankeilta – pois lukien kehittyvien maiden, kuten Kiinan, keskuspankit – ei kuitenkaan odoteta lisätoimia talouskasvun vauhdittamiseksi. Investointien elpyminen olisi keskeistä kasvun kestävyyden vuoksi.”

Korkian mukaan sijoitusvuoden 2020 suurimpia riskejä on markkinoiden vahva optimismi. Tämä näkyy finanssitalon mukaan sekä osakkeiden korkeissa arvostustasossa että BKT-kasvuennusteissa ja yritystuloskasvuennusteissa vuodelle 2020.

Osakemarkkinoiden arvostustasot ovat nyt siis historiallisesti korkeat.

”Yhdysvalloissa osakkeiden voittokertoimet ovat yli 15 % korkeammat kuin viimeisen 10 vuoden aikana tyypillisesti. Etenkin teknologiasektoreilla arvostukset ovat hintavat historian valossa.”

Korkian mukana myös korjattuna 10 vuoden valtionlainaobligaatiokoron tasolla Yhdysvaltain osakemarkkinoiden arvostus on lähes 10 % normaalia kalliimpi.

”Matemaattisesti laskettuna yhdysvaltalaisosakkeiden kokonaistuotto-odotus dollareissa mitattuna on nykyisillä tulos- ja korkoennusteilla vain +2-5 % vuodelle 2020. Näin ollen markkina tarvitsee joko positiivisia yllätyksiä ja/tai ”kuplamentaliteettia”, jotta nousu voi jatkua”, finanssitalo arvioi.

Muun maailman osalta kuva on samankaltainen kuin Yhdysvaltojen, joskin korkotason mataluus suosii suhteellisesti osakesijoituksia ja tukee arvostustasoja etenkin Euroopassa, Korkia toteaa. Tuottonäkymät etenkin kehittyvillä markkinoilla ovat kuitenkin suhteellisesti parantumassa.

Korkia odottaa yritysten tuloskasvun kiihtyvän vuoden 2019 nollatasolta noin +10 prosenttiin vuonna 2020, mikä ylittää historiallisen keskiarvon suhdanneherkkien toimialojen johdolla. Kehittyville markkinoille odotetaan kovaa, jopa +15 prosentin tuloskasvua, vuonna 2020.

Vuoden 2020 tuloskasvuennusteet vaikuttavat finanssitalon mielestä edelleen liian toiveikkailta.

”Odotettu kasvuprofiili painottuu selkeästi vuoden toiselle puoliskolle. Yhdysvalloissa kasvuprofiili vuodelle 2020 on kvartaaleittain seuraava: Q1 +6,3 %, Q2 +7,2 %, Q3 +10,1 % sekä Q4 +14,5 %. (lähde: I/B/E/S, Refinitiv). Vuoden 2019 toisella puoliskolla kasvu jäi ilmeisesti lievästi miinukselle”, Korkia toteaa.

Alla olevassa tviitissä on kuvattu eri arvostuskertoimien kehitystä Yhdysvalloissa ja muilla osakemarkkinoilla.

Kommentoi
Ylös
>