Asunnot ja kiinteistöt

Vuokrakotien tarjoaja Sato testaa uudenlaista omistusasumisen muotoa

Uusi osaomistuksen pilotti nousee Helsingin Taliin.

Sekä kuluttajilla että kaupunkikehittämisessä on kasvava tarve uusille asumismuodoille vuokraamisen ja omistamisen lisäksi. Sato kertoo tuovansa asuntomarkkinoille ratkaisun, jossa omistusasumiseen voi päästä kiinni entistä matalammalla kynnyksellä.

JoustoKoti-nimeä kantava uudenlainen osaomistamisen muoto tarjoaa mahdollisuuden omaan asuntoon pääsyn pienellä pääomalla viidessä vuodessa, Sato kertoo tiedotteessaan. Saton JoustoKoti-pilotti valmistuu Helsingin Taliin kesäkuun alussa. 

JoustoKoti nähdään yrityksessä paitsi vastauksena kuluttajien tarpeeseen, myös merkittävänä keinona monimuotoisten naapurustojen rakentamiselle. 

”Kuluttajien tarve matalan kynnyksen omistusasumiselle on kasvussa, mikä kävi ilmi esimerkiksi PTT:n viime vuonna tekemästä asumispreferenssit -tutkimuksesta. Kaupungistumisen, pätkätyön kasvun ja asuntolainojen kriteerien tiukentumisen myötä omistusasuminen on yhä harvemmille mahdollista toiveesta huolimatta”, SATOn investoinneista vastaava johtaja Antti Aarnio sanoo. 

Aarnion mukaan merkittävä tarve lisätä uusia asumismuotoja tulee myös kaupunkikehittämisen tarpeesta monimuotoiseen ympäristöön.

”Tämäntyyppinen omistusmalli antaa mahdollisuuden alueiden monipuoliseen kehittämiseen. Helsingin Tali on tästä hyvä esimerkki, sillä siellä on entuudestaan vuokra-asumista ja omistusasumista, ja nyt sinne tuodaan lisäksi mahdollisuus osaomistusasumiseen.”

JoustoKoti-asuntoon pääsee kiinni pienellä pääomalla, jonka jälkeen asukkaat maksavat asumisestaan markkinahintaa alhaisempaa osaomistusvuokraa, mikä mahdollistaa mahdollisen lainan samanaikaisen lyhentämisen.

Asumismuodon vuokra-asumisaika on perinteisiä osaomistusmalleja lyhyempi, viisi vuotta. Sen jälkeen asukas voi päättää, lunastaako asunnon itselleen, vai myykö asunnon takaisin Satolle. Myyntivaihtoehdossa asukas voi jäädä silti asumaan asuntoonsa vuokralle.

Aarnion mukaan kasvava muuttoliike, työelämään ja talouteen liittyvät epävarmuudet sekä muut tekijät luovat monille tarpeen asumismuodolle, joka joustaa tarpeen vaatiessa.

”Monilla on halu omistusasumiseen, mutta ei vielä mahdollisuutta tai uskallusta ottaa isoa asuntolainaa. Viidessä vuodessa voi myös tapahtua ihmisen elämässä paljon, ja silloin tällainen harkinta-aika on mielekäs”, toteaa Aarnio.

Kommentoi
Ylös
>