Kumppaniblogit

Haluaisitko ryhtyä pienpanimon omistajaksi?

Osakeannit ovat yleinen pienpanimoiden rahoituskeino. Jokaisella on nyt mahdollisuus päästä panimon omistajaksi pikkurahalla.

Kun pienpanimoita on Suomessa jo noin sata ja uusiakin nousee melkein kuin sieniä sateella, voi paikallisen panimon tukeminen houkutella oluenystävää. Mutta mitä pienpanimoon sijoittaminen käytännössä tarkoittaa ja mitä sijoitusta harkitsevan kannattaa huomioida?

Osakeantien esitteissä uusia sijoittajia houkutellaan menneellä kasvulla (niissä tapauksissa joissa sitä on), kansainvälistymisellä ja tuotteiden laadulla, vaikkapa saatujen palkintojen muodossa. Hieman nurinkurisesti menneet rahoituskierroksetkin on saatettu valjastaa markkinointikeinoksi – uudet kierroksethan kun yleensä vähentävät vanhojen omistusten arvoa. Paikallisuuteen ja historiaan viitataan myös usein. Lähipaikkakunnan panimotoiminnan tukeminen taitaa useimmille olla se pointti osakeantiin osallistumiselle.

Joissain tapauksissa lupaillaan tulevaa kasvua ja osinkoja, jopa ihan konkreettisiin euromääriin viittaamalla. Kasvunäkymiä perustellaan paitsi menneellä kasvulla, myös kuluttajatottumusten muutoksella (bulkista kohti käsityöläisoluita). Kasvumahdollisuudet voivatkin houkutella sijoituksen arvon moninkertaistumisen toivossa. Listaamattomien yritysten alempi osinkoverotus taas voi kiinnostaa osinkosijoittajaa. Tilinpäätöstiedot voisivat kiinnostaa ainakin kokeneempaa sijoittajaa, mutta ne on laitettu tarjolle yllättävän harvoin. Netin julkisista tietolähteistä nämäkin toki löytyvät.

Osakkaiden edut ovat oma lukunsa. Näyttää siltä, että viime vuosien anneissa nämä ovat enemmän sääntö kuin poikkeus. Tarjolla on esimerkiksi alennuksia panimokaupasta ja ravintoloista. Erityistä bränditavaraa on myös jaossa esimerkiksi lasien, T-paitojen, hihamerkkien, olutkorien ja jopa olutjääkaappien muodossa. Tarjolla on vain osakkaille tarkoitettuja erikoistuotteita ja joissain tapauksissa myös ilmaista olutta. Elämyksiä lupaillaan vaikkapa osakastapahtumien ja panimokierrosten muodossa. Sähköinen omistajayhteisökin on joskus tarjolla. Joissain tapauksissa etujen määrä on sidottu omistettujen osakkeiden määrään.

Myös vertaismarkkinointia hyödynnetään. Esimerkiksi skotlantilainen joukkorahoituksen käytön veteraani Brewdog on jo pidemmän aikaa valjastanut nykyisiä omistajia markkinoijiksi lupaamalla erilaisia etuja uusia omistajia haalineille ja esimerkiksi lähettämällä ilmaisia oluiden maistelupakkauksia. Suomessakin monet panimot toivovat pienomistajistaan brändilähettiläitä. Kaverin suosituksesta on helpompi sijoittaa.

Mukaan yleisimmin osakeannin kautta

Pienpanimoiden osakkeita on useimmiten tarjolla panimoyrityksen järjestämässä osakeannissa.  Lainopillisesti pienpanimo on panimo, joka tuottaa vuodessa maksimissaan 15 000 000 litraa valmista tuotetta. Suurin osa suomalaisista pienpanimoista on melko pieniä ja jää tuotannoltaan reilusti tämän rajan alle.

Tähän mennessä osakeanteja lienee järjestetty Suomessa jo ainakin parikymmentä. Monissa anneissa on käytetty jotain sijoitusalustaa (esim. Fundu tai Invesdor), jonka kautta sijoittaminen onnistuu helposti verkkopankkitunnuksilla. Jotkin yritykset ovat käyttäneet kotikutoisempia ratkaisuja (esim. web-lomake ja rahojen siirtäminen tilisiirrolla). Tietoja meneillään olevista osakeanneista löytyy esimerkiksi sijoitusalustojen sivuilta ja googlaamalla.

Yritykset myös yleensä markkinoivat antejaan ahkerasti sosiaalisessa mediassa. Kirjoitushetkellä meneillään olevia anteja on tarkasteltu myös tässä artikkelissa. Muutaman pienpanimon osakkeita voi hankkia myös nykyisiltä omistajilta kaupankäyntialustan (Privanet) kautta.

Sijoitus pienpanimon osakkeisiin tarkoittaa käytännössä sijoitusta listaamattomaan osakeyhtiöön. Osakeanneissa on kyse osakemuotoisesta joukkorahoituksesta, jossa sijoittajat ovat yksityishenkilöitä ja heitä on mukana satoja, ellei tuhansia. Joukkorahoitus ei käsitteenä rajoitu vain osakepohjaiseen rahoitukseen, vaan sitä on myös esimerkiksi lainan antaminen yritykselle, henkilölle tai hankkeelle sekä vastikkeelliset ja vastikkeettomat lahjoitukset (joukkorahoituksen muodoista on kerrottu esimerkiksi tässä Taloustaidon artikkelissa).

Kannattaa muistaa, että osake on omistusosuus pienpanimosta. Suomalaisissa osakeanneissa yleisölle tarjotut omistusosuudet ovat suhteellisen suuria, mutta äänivallan lipsuminen pois perustajaosakkailta on poikkeuksetta estetty tarjoamalla uusille omistajille äänivallaltaan huomattavasti rajoitetumpia B-osakkeita. Osakeanneissa kyse on lähes aina uusista osakkeista.

Lähtökohtaisesti osakeantiin osallistuminen on turvallista, koska osakkeenomistaja vastaa yrityksen velvoitteista ainoastaan sijoittamallaan pääomalla. Joukkorahoitus on myös säänneltyä. Sijoittaja ei todennäköisesti ainakaan Suomessa jää ilman osakkeita, joista hän on maksanut. Osakeantiin osallistumisesta ei yleensä peritä erillistä palkkiota tai vastaavaa (pieni maksu saatetaan joskus periä) ja varainsiirtoveroa ei pääsääntöisesti lankea maksettavaksi.

Sääntely on kuitenkin melko kevyttä. Finanssivalvonnan tarkastamaa antiesitettä ei tarvitse julkaista, kun haettava summa on tarpeeksi pieni (2,5 miljoonaa euroa, kun yritys kerää itse rahaa ja viisi miljoonaa, kun anti tapahtuu välittäjän tai sijoituspalveluyrityksen kautta). Järjestetyissä anneissa on yleensä mentykin kevyemmän mukaan. Läpikäymistäni pienpanimoiden osakeanneista löysin Finanssivalvonnan tarkastaman antiesitteen vain ahvenanmaalaiselta Stallhagen Ab:ltä.

Vaikka Finanssivalvonnan mukaan markkinointimateriaalissa maalailtujen ennusteiden pitäisi voida  perustua faktaan, kukaan ei käytännössä valvo, onko osakkeista pyydetty hinta järkevä ja ennusteet lähellekään realistiset. Tuskin kukaan piensijoittaja lähtee tonnista tai parista käräjöimään, vaikka sijoitus osoittautuisikin pettymykseksi. Pienpanimoiden joukkorahoituksen haasteita on käsitelty esimerkiksi Talouselämässä ja Suomen Kuvalehdessä.

Osakeannin lisäksi toinen vaihtoehto on hankkia jatkuvan kaupankäynnin kohteena olevaa pienpanimoa kaupankäyntialustan kautta. Privanetissä on tarjolla Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n ja Nokian Panimo Oy:n osakkeita. Tällöin välittäjä ottaa välityspalkkion ja varainsiirtovero tulee maksettavaksi.

Mihin antirahat käytetään?

Olemassa olevan tuotantokapasiteetin kasvattaminen oli ylivoimaisesti suurin käyttötarkoitus. Oluen paneminen on melko pääomavaltaista toimintaa, ja rahaa tarvitaan esimerkiksi laitteisiin ja suurempiin tiloihin. Muutamat yritykset hakivat rahoitusta puhtaasti toiminnan käynnistämiseen. Viennin ja markkinoinnin laajentaminen ja muu liikevaihtoa kasvattava mainittiin myös useasti. Rahoitusta haettiin myös erilaisten oheistoimintojen, kuten tislaamotoiminnan, ravintolan, myymälän ja jopa hotellitoiminnan käynnistämiseen.

Usein yksi osakeanti ei riitä, vaan rahoituskierroksia tarvitaan enemmän. Monet pienpanimot olivatkin sijoittajan taskulla jo toista tai kolmatta kertaa. Sijoittajan kannattaa huomioida, että uusien osakkeiden liikkeelle laskeminen vähentää olemassa olevien osakkeiden omistusosuutta yrityksestä (ja siten niiden arvoa). Osakeannilla haetut summat näyttävät olevan kotimaisilla pienpanimoilla miljoonan molemmin puolin.

Jos haluat sijoittaa

Jos päätät sijoittaa pienpanimoon, kirkasta ensin omat sijoittamisen tavoitteesi. Haluatko ehkä osinkotuottoa tai arvonnousua, statusta panimon omistajana ja eksklusiivisen ”klubin” jäsenenä, alennuksia ja etuja vai elämyksiä? Vai haluatko vain tukea paikkakuntasi panimotoimintaa?

Jos osakeanti houkuttelee, kannattaa aluksi etsiä kaikki mahdollinen tieto yrityksestä ja nykyisistä omistajista. Esimerkiksi Finderin kautta löytyvät kaupparekisteritiedot ja tilinpäätöksen perustiedot maksutta. Yrityksen taloustilanteessa olennaista on liikevaihto, joka kuvaa toiminnan laajuutta, sekä nettotulos, eli tekeekö yritys voittoa. Mahdolliselle tappiollisuudelle pitäisi löytyä “hyväksyttävä” syy, kuten investoinnit kasvuun (esimerkiksi laitteisiin ja markkinointiin). Tämä selviää, jos hankkii käsiinsä yrityksen tilinpäätöksen.

Kannattaa myös selvittää, paljonko nykyiset omistajat ovat itse toimintaan sijoittaneet ja onko rahaa saatu myös muista lähteistä kuin joukkorahoittajilta. Onko yritys saanut pankkilainaa ja onko mukana ankkurisijoittajia suuremmilla summilla? Jos joukkorahoitus on se yrityksen rahoituksen vihoviimeinen oljenkorsi, ei diili yleensä ole sijoittajan kannalta hyvä. On myös hyvä selvittää, kuinka monta aikaisempaa osakeantia yritys on järjestänyt, ja miten näissä annetut lupaukset (vaikkapa kasvusta) on täytetty. Joskus tämän tyyppistä tietoa on heikonlaisesti saatavilla, joten Internetin keskustelupalstojakaan ei kannata väheksyä tietolähteenä.

Jos olet kiinnostunut sijoituksesi arvonnoususta, laske yrityksen valuaatio (arvostus) eri tunnuslukuja käyttäen. Pienpanimoiden valuaatioita osakeanneissa on käsitelty tarkemmin tässä artikkelissa.

Antiesitteisiin kannattaa suhtautua markkinointimateriaalina ja muistaa erityisesti, että ennusteet ovat ennusteita. Huomioi myös, että pienosakkaiden vaikutusmahdollisuudet on yleensä minimoitu eri osakesarjoilla (B-osakkeet). Edes joukkovoiman avulla ei saa kerättyä ääntenenemmistöä.

Oluenystävälle osakeomistuksen kautta tulevat alennukset ja edut ovat usein tärkeitä, koska varmimmin “osinkonsa” kasvavasta panimosta saa halvempana (ja joskus ilmaisena) oluena. Jos alennusta saa omasta kantapaikasta, voi pienen sijoituksen saada kuitattua alennuksilla nopeastikin. Älä kuitenkaan yliarvioi eduista saatavaa rahallista hyötyä. Jos saat osakkaana vaikkapa 20 prosentin alennuksen, saa tonnin sijoituksen takaisin ostamalla 5000 eurolla olutta (mikä on aika paljon, varsinkin yhdestä paikasta ostettuna). Voisitko sijoittaa panimoon vaikka vain etujen vaatiman minimimäärän, ei yhtään enempää?

Moni pienpanimoon sijoittava ei varmaan ole kovin kiinnostunut panimoiden talousluvuista tai yrityksen valuaatiosta. Mukaan lähdetään lähinnä tukimielessä ja siksi, että halutaan olla mukana menestyvän panimon tarinassa. Näitä asioita ei voi rahassa mitata. Sijoittajan kannattaa kuitenkin aina varmistaa, että panimon toiminta on edes jollain tasolla terveellä pohjalla – muuten ilo omistajuudesta voi jäädä lyhytaikaiseksi.

Lue myös tämä: Sijoittaisinko pienpanimoon?

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös