Oma talous

Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Tämä sähköyhtiö aiheuttanut ongelmia lukuisille kuluttajille

Kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle on tullut alkuvuodesta yli 200 ilmoitusta ongelmista, jotka koskevat sähkönmyyntiyhtiö Fi-Nergy Voimaa.

Viime vuonnakin Fi-Negry Voimasta tuli ilmoituksia yli 500. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan ongelmat ovat jatkuneet kuluttaja-asiamiehen valvontatoimenpiteistä huolimatta ja siksi kuluttaja-asiamies on tarttumassa järeämpiin keinoihin, joista se kertoo lähikuukausina lisää.

Fi-Negry Voima on vuonna 2017 perustettu sähkönmyyntiyhtiö, joka on rekisteröity Suomeen. Se harjoittaa sähkönmyyntiä myös Ruotsissa. Nettisivuillaan yhtiö kertoo aikovansa aloittaa sähkönmyynnin myös Norjassa ja Itävallassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli noin 2,0 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskenteli kolme henkilöä.

Kuluttajat ovat kertoneet sähkönmyyntiyhtiön virheistä ja puutteista sopimuksissa, laskutuksessa ja asiakaspalvelussa.

Esimerkiksi sähköntoimituksesta yhtiö on laskuttanut asiakkaita etukäteen käyttöarvion perusteella ja arvio on monesti ollut huomattavasti liian suuri. Ennakkolaskutus on käynnistynyt ennen sähköntoimituksen alkamista, vaikka sopimus alkaisi vasta usean kuukauden kuluttua. Laskutusta ei ole myöskään tasattu tasaisin väliajoin vastaamaan asiakkaan todellista sähkönkäyttöä.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan fi-Negry Voiman asiakkaiden on ollut vaikea saada laskutusvirheitä korjattua sopimuksen päättymisen jälkeen, koska yritykseen on vaikea saada yhteyttä sekä puhelimitse että sähköpostitse.

Asiakkaat eivät ole myöskään saaneet loppulaskua sähkömarkkinalain edellyttämässä kuudessa viikossa sähköntoimituksen päättymisestä. Lisäksi ennakkomaksujen palautus yhtiöltä on viivästynyt kohtuuttomasti.

Kaiken lisäksi sähkönmyyntisopimuksia on syntynyt ilman, että kuluttajat olisivat hyväksyneet tarjottua sopimusta, KKV kertoo. KKV:lle tulleista ilmoituksista selviää, että monet Fi-Nergyn asiakkaat eivät ole saaneet lainkaan sopimusvahvistusta, vaikka laskuja on alkanut tulla nopeassa tahdissa.

Fi-Negry Voima on antanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle vastineen. Tiedotteessaan yhtiö myöntää virheet ja perustaa ne liian nopeaan kasvuun, työvoiman kapasiteetin aliarvioimiseen, sekä heikkoon myynnin laadun seurantaan.

”Olemme kasvaneet asiakasmäärällisesti viimeisen puolen vuoden aikana odotettua nopeammin, joka on vaikuttanut eri osa-alueisiin yrityksessämme. Tämän takia esimerkiksi asiakaspalvelumme jonotusajat ovat olleet luvattua pidemmät, sekä sähköpostien vastaamisessa ei olla onnistuttu pitämään luvattua 1-3 arkipäivän vastausaikaa”, kertoo Håkan Gustafsson, Fi-Nergy Voima Oy:n omistaja.

Gustafssonin mukaan myös loppulaskujen ja tasauslaskujen kanssa on ollut viivettä, mutta nämä ovat hänen mukaansa viimein saatu hallintaan suurimmaksi osin. Fi-Nergy Voima on Gustafssonin mukaan pystynyt lisäämään resursseja vuoden alusta ja se aikoo nämä asiat erittäin vakavasti yhtiössä.

Gustafsson myöntää väitteet epämääräisistä sopimuksista ja kertoo ongelmista yhtiön myynnissä.

”Pitää paikkansa, että myynnin kanssa on ollut epäselvyyttä. Kyse on nimenomaan siitä, että ulkoistetut myyjämme eivät ole saaneet tarpeeksi koulutusta tuotteistukseen ja laadunseuranta on kärsinyt resurssien vuoksi. Tähän on jo reagoitu ja Fi-Nergy Voima on vähentänyt myyntiä huomattavasti, sekä panostanut laatuun, jotta virheitä ei enää tule.”

KKV neuvoo, että ongelmatilanteissa kuluttajien kannattaa tehdä kirjallinen reklamaatio Fi-Nergylle esimerkiksi sähköpostitse. Reklamaation tekemiseen voi hyödyntää KKV:n laatimaa reklamaatioapuria. Jos ongelmat jatkuvat reklamoinnin jälkeenkin, kannattaa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Kommentoi
Ylös
>