Yritysuutiset

Sijoitusyhtiö Sievi Capital jakaa jättiosingot – osakekurssi pomppasi

Sievi Capitalin hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle yhteensä noin 8,7 miljoonan euron suuruisen lisäosingon jakamista.

Sievi Capital on Helsingin pörssin sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa.

Yhtiö kertoo strategiansa toteuttaminen jatkuu suunnitellun mukaisesti. Ythiö julkisti syyskuussa 2018 uudistetun strategiansa, jonka keskiössä on omistaja-arvon luominen ja pääomasijoitukset listaamattomiin pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin.

Yhtiön strategiana on luoda pitkällä aikavälillä omistajilleen arvoa tekemällä enemmistösijoituksia listaamattomiin yrityksiin ja aktiivisen omistajuuden kautta auttaa näitä yrityksiä menestymään omaa vertailuryhmäänsä paremmin. Strategiansa mukaan Sievi Capital suunnittelee tekevänsä vuosittain keskimäärin 1-2 uutta sijoitusta, joiden koko on 5-15 miljoonaa euroa.

Sievi Capitalin tänään 7.1.2020 julkistamat Saurus Oy:n ja Vema Lift Oy:n osto sekä kutsu ylimääräisen yhtiökokoukseen päättämään lisäosingosta ovat suoraa jatkumoa yhtiön julkistetulle strategialle.

Sijoitus Sauruksen ja Vema Liftin muodostamaan kokonaisuuteen on Sievi Capitalin strategian mukainen enemmistösijoitus yhtiöihin, joissa on paljon kasvupotentiaalia. Yhtiöiden resursseja ja strategista suuntaa vahvistamalla uskotaan, että kokonaisuuden kasvua voidaan kiihdyttää ja yhtiöihin sijoitetulle pääomalle saadaan hyvä tuotto.

Sievi Capitalin osinkopolitiikan mukaisesti yhtiö pyrkii jakamaan varsinaisena osinkona vuosittain noin kolme prosenttia osakekohtaisesta substanssiarvosta ja voi tämän lisäksi jakaa lisäosinkoa merkittävien irtautumisten jälkeen. Lokakuussa 2019 tiedotetun ja joulukuussa 2019 toteutuneen iLOQ-irtautumisen myötä Sievi Capitalin taloudellinen asema on vahvistunut merkittävästi.

Yhtiön osinkopolitiikan ja strategian keskiössä olevan omistaja-arvon luomistavoitteen mukaisesti Sievi Capitalin hallitus on päättänyt ehdottaa 29.1.2020 kokoon kutsutulle yhtiökokoukselle yhteensä noin 8,7 miljoonan euron suuruisen lisäosingon jakamista. Ehdotettu osingonjako palauttaisi pääomia yhtiön osakkeenomistajille ja tehostaisi yhtiön pääoman käyttöä jättäen samalla yhtiölle riittävät resurssit strategian mukaisten uusien pääomasijoitusten tekemiseen myös jatkossa.

Ehdotettu osinko on noin 0,15 euroa osaketta kohden, mikä tarkoittaa tämän hetken 1,42 euron osakekurssilla peräti 10,6 prosentin efektiivistä osinkotuottoa lisäosingolle.

”Olen erittäin tyytyväinen tänään julkistamaamme sijoitukseen Saurus Oy:n ja Vema Lift Oy:n muodostamaan kokonaisuuteen, jossa näemme paljon potentiaalia. Taloudellinen asemamme mahdollistaa myös yhtiökokoukselle ehdotetun lisäosingon maksamisen jälkeen uusien sijoitusten tekemisen ja strategian mukainen työmme uusien sijoituskohteiden löytämiseksi jatkuu”, sanoo Sievi Capitalin toimitusjohtaja Päivi Marttila.

Sievi Capitalin kassa pullottaa tällä hetkellä käteisvaroja, sillä yhtiö kertoi joulukuussa saaneensa päätökseen digitaalisia lukitusratkaisuja tarjoavan iLOQ-yhtiön omistuksensa myynnin Nordic Capitalin hallinnoimille rahastoille. Sievi Capitalin osuus kauppahinnasta on myyntiin liittyvien kulujen vähentämisen jälkeen noin 40 miljoonaa euroa.

Sievi Capitalin osakekurssi on tänään yli 10 prosentin nousussa osinkoilmoituksen jälkeen.

Kommentoi
Ylös
>