Sijoitusuutiset

Valtion sijoitusyhtiö Solidiumin osakesijoitusten tuotto painui pakkaselle

Solidiumin osakeomistusten tuotto viime vuoden heinä-joulukuussa oli -1,4 prosenttia ja koko viime vuonna 15,0 prosenttia.

Solidium Antti Mäkinen toimitusjohtaja valtion sijoitusyhtiö
Solidium Oy:n toimitusjohtaja Antti Mäkinen.

Sijoitusten substanssiarvo laski katsauskauden aikana 0,4 miljardilla eurolla 338 miljoonan euron osingonjaon myötä, ja oli katsauskauden lopussa 6,9 miljardia euroa.

Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen kertoo, että Solidiumin osakeomistusten tuotto kalenterivuotena 2019 oli hyvä, ja erityisen hyvin tuottivat Outotec ja Metso.

Koko osakesalkun tuottoa painoi alaspäin erityisesti Nokia, jonka paino sijoitusyhtiöon sijoitussalkussa on tällä hetkellä noin 10 prosenttia.

”Nokian tuotto sen sijaan painui negatiiviseksi yhtiön ilmoitettua ohjeistuksen leikkauksesta ja osingonmaksun keskeyttämisestä”, Mäkinen toteaa.

Katsauskaudella heinä-joulukuussa Solidium vähensi Mäkisen mukaan omistustaan Kemirassa 14 prosentista 10,2 prosenttiin 84 miljoonan euron kauppahinnalla ja myi Sammolta osinkona vastaanottamansa Nordean osakkeet 36 miljoonalla eurolla.

Osakkeiden hankintojen myötä omistusosuus Konecranesissa nousi 7,4 prosentista 8,4 prosenttiin, ja Nokiassa 3,7 prosentista 3,8 prosenttiin, Mäkinen toteaa. Tiedon ja norjalaisen EVRY:n yhdistyminen pantiin täytäntöön joulukuussa 2019. Vuoden lopulla sovitun 123 miljoonan euron osakekaupan jälkeen Solidiumin omistusosuus yhdistyneessä TietoEVRY:ssä on 10 prosenttia.

”Ennustamme kuluvan tilikauden osinkotuottojen jäävän edellistä tilikautta alhaisemmiksi johtuen ennen kaikkea Nokian osingonmaksun keskeytymisestä ja Sammon indikoimasta osingon alenemisesta”, Mäkinen toteaa.

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, joka omistaa vähemmistöosuuksia kansallisesti merkittävissä pörssinoteeratuissa yhtiöissä. Solidiumin tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta yhtiöissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa arvoa.

Solidium toimii markkinaehtoisesti ja sijoituspäätöksiä tehdään vain taloudellisten edellytysten täyttyessä. Visiomme on, että omistusyhtiömme menestyvät verrokkiyhtiöitään paremmin.

Solidium on omistajana kolmessatoista pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana. Suurin omistusosuus yhtiöllä on Metsossa, Outokummussa, Outotecissa ja SSAB:ssa. Outokummun osakkeista Solidium omistaa lähes 22 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>