Makrotalous

Suomen Pankki: Suomen talouskasvu on lähes pysähtynyt

Useat indikaattorit sekä Suomen Pankin talousennuste viittaavat talouskasvun hidastumiseen.

Suomen Pankki on julkistanut tammikuun talouskatsauksensa. Sen mukaan Suomen talous kasvoi vahvasti vuoden 2019 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä, mutta lyhyen aikavälin mallien perusteella kasvu näyttää lähes pysähtyneen vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Suomen Pankin lyhyen aikavälin ennustemalli ennustaa talouskasvun painuneen viimeisellä neljänneksellä jopa lievästi negatiiviseksi -0,1 prosenttia. Keskuspankin mukaan mallin tuottama ennuste vuoden viimeiselle neljännekselle on heikentynyt selvästi viimeisten kuukausien aikana.

Erityisesti ennustetta ovat painaneet heikot luottamusindikaattorit, alentunut kapasiteetin käyttöaste sekä huonosti kehittyneet liikevaihdot niin palvelualoilla kuin teollisuudessa.

Vuoden 2020 ensimmäiselle neljännekselle malli ennustaa lievää 0,2 prosentin kasvua.

Suomen Pankki muistuttaa, että sekä kotitalouksien että yritysten luottamus lähitulevaisuuden talouskehitykseen on heikentynyt jo pitkään. Varsinkin kuluttajien luottamuksen lasku on ollut merkittävää. Alentunut kuluttajaluottamus selittyy lähinnä odotuksilla yleisestä taloustilanteesta. Kotitalouksien luottamus omaan talouteen, jota kuluttajat ovat todennäköisesti parempia arvioimaan, on pysynyt melko vakaana.

Teollisuuden uudet tilaukset ja teollisuuden luottamus ovat olleet laskussa, mikä viittaa Suomen Pankin mukaan siihen, että teollisuustuotannon kasvu saattaisi olla taittumassa. Eri toimialojen välillä on kuitenkin jonkin verran eroja, sillä kasvu on jatkunut hyvänä esimerkiksi kemianteollisuudessa. Sen sijaan metsäteollisuudessa kasvua ei ole ollut.

Myös työmarkkinoilla on nähtävissä hidastumisen merkkejä – erityisesti teollisuudessa.

Teollisuuden työllisyys on viime kuukausina supistunut, ja lisäksi teollisuuden työllisyysodotukset ovat jatkaneet voimakasta laskuaan, keskuspankki toteaa.

Työmarkkinoiden viilentyminen on näkynyt myös lomautettujen määrän kasvuna. Lomautukset kasvoivat marraskuussa melkein 50 prosentilla vuoden takaisesta. Yt-neuvottelujen alaisten henkilöiden määrä on myös kasvanut, Suomen Pankki toteaa.

Asuntorakentaminen hiljeni selvästi viime vuonna, keskuspankki toteaa. Myönnetyt rakennusluvat ovat laskeneet jo pitkään, ja syksyllä tämä alkoi näkyä jo selvästi valmistuneiden asuntojen kuutiomäärässä. Valmistuneiden asuntojen määrä supistuu todennäköisesti vielä tänä ja ensi vuonna, Suomen Pankki ennakoi.

Kommentoi
Ylös
>