Talouden trendit

Talletuksilla lähes nollakorko, silti kotitalouksien talletuskanta kasvaa nyt nopeasti

Käyttelytilien suosio kasvaa.

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli 95,6 miljardia euroa marraskuun 2019 lopussa ja talletusten keskikorko 0,11 prosenttia. Talletuksista selvästi suurin osuus on käyttelytileillä, joilla oli rahavaroja 82,6 miljardia euroa.

Käyttelytilien kanta kasvoi 880 miljoonaa euroa ja keskikorko laski 0,07 prosenttiin marraskuun 2019 aikana.

Määräaikais- ja muita talletuksia kotitalouksilla on vähemmän. Määräaikaistalletuksia oli 4,8 miljardia euroa ja muita talletuksia 8,2 miljardia euroa marraskuussa 2019.

Määräaikaistalletuskannan korko ei ole enää laskenut vuoden 2019 aikana, ja se oli marraskuussa 0,51 prosenttia. Yli vuoden talletuksille maksetaan korkeampaa korkoa (0,94 % marraskuussa 2019) kuin alle vuoden talletuksille (0,28 % marraskuussa 2019). Ylivuotisiin talletuksiin kuuluvat muun muassa ASP-talletukset, joille pankki maksaa 1 prosentin korkoa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia tehtiin 235 miljoonaa euron edestä, ja niiden keskikorko oli 0,15 prosenttia marraskuussa 2019.

Kotitalouksien talletuksien kasvuvauhti on kiihtynyt selvästi vuoden 2019 alusta.

Kasvuvauhti kiihtyi vuodenvaihteen jälkeen, ja talletukset kasvoivat jo 9,4 prosentin vuosivauhtia marraskuussa 2019. Kasvuvauhdin kiihtyminen johtuu erityisesti käyttelytilien suuresta suosiosta. Näillä tileillä olevien varojen kasvuvauhti nousi 10 prosenttiin vuoden 2019 alussa ja oli 11,3 prosenttia marraskuussa. Samaan aikaan muiden talletuksien suosio kasvoi hieman, ja vuosikasvu oli 5,8 prosenttia marraskuussa 2019.

Myös määräaikaistalletuksien viime vuosien nopea supistuminen hidastui hieman. Määräaikaistalletuksien kanta supistui −11,2 prosentin vuosivauhtia marraskuussa 2019.

Kotitaloudet nostivat marraskuussa 2019 uusia asuntolainoja 1,7 miljardia euron edestä, mikä oli 100 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Euromääräisten asuntolainojen kanta oli marraskuun 2019 lopussa 100,3 miljardia euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,7 prosenttia. Kotitalouslainoista oli marraskuun lopussa kulutusluottoja 16,5 mijardia euroa ja muita lainoja 17,7 mijardia euroa.

Nyt myös talletuksien kasvunopeuksia voi analysoida pankki-dashboardin avulla.

Kommentoi
Ylös
>