Blogit

Tulisiko apteekkitoiminnan kilpailurajoituksia vähentää?

Keskustelu apteekkien sääntelyn vähentämiseksi on käynyt Suomessa kuumana.

Suomen maaseudulla ja kaupungeissa apteekit ovat paikallisia ja alueellisia monopoleja. Suomessa on käyty paljon keskustelua apteekkien sääntelyn purkamisesta hintojen alentamiseksi sekä ilman reseptiä saatavien lääkkeiden saatavuuden lisäämiseksi esimerkiksi päivittäistavarakauppojen kautta. Tämä lisäisi kilpailua Suomen lääkemarkkinoilla.

Apteekit ovat paikallisia monopoleja, ne veloittavat enimmäishinnan ja maksimoivat voitonsa silloin, kun rajatuotot vastaavat rajakustannuksia. Tutkimukset ovat osoittaneet myös, että uusien apteekkien tulo markkinoille ei muuta merkittävästi toimialan voittomarginaaleja tai kustannuksia. Täten apteekkien sääntelyn purkaminen Suomessa voisi olla perusteltua.

Tutkimusten mukaan apteekit kattaisivat omat kulunsa alueilta, joissa asukkaita on noin 500 henkeä. Jos päivittäistavarakauppojen sallitaan myydä lääkkeitä, se lisäisi merkittävästi lääkkeiden saatavuutta haja-asutusalueilla. Esimerkiksi Itä-Lapissa välimatkat kuluttajien ja heidän käyttämiensä palvelujen ja tavaroiden välillä voivat olla hyvinkin pitkiä. Näiden paikallisten alueiden väestö on silti edelleen yli 500 hengen, joten apteekkimonopolien tulisi teoriassa pystyä kattamaan kustannuksensa.

Sääntelyn purkamisen vaikutusten arvioimista voidaan helpottaa olettamalla, että kevyemmällä sääntelyllä apteekkien markkina muuttuu monopolistiseksi kilpailuksi. Tällöin kuluttaja voi valita vaikkapa palveluntarjoajan joka on häntä lähinnä. Maaseudulla apteekit voivat olla kaukana, mikä lisää kuluttajien liikkumiskustannuksia rahallisesti ja ajallisesti. Mikäli paikallinen päivittäistavarakauppa saa myydä lääkkeitä ja etäisyys myymälään on pienempi kuin apteekki, kuluttaja päättää ostaa lääkkeensä apteekin sijasta lähikaupasta.

Ainoa tapa apteekkien tapa kilpailla olisi hintakilpailun kautta: Alentaa hintaa mikäli lääkkeen hinta yhteenlaskettuna kuluttajan liikkumiskustannuksilla olisi alhaisempi kuin lääkkeen täysi hinta lähikaupassa. Tämä alentaisi teoriassa lääkkeiden hintoja ja hyödyttäisi siten kuluttajaa.

Länsi-Euroopassa on tutkittu yhteisöapteekkien sääntelyn purkamisen vaikutuksia lääkkeiden saatavuuteen, apteekkipalvelujen laatuun sekä kustannuksiin. Tutkimuksen mukaan apteekkien saatavuus purkautumisen jälkeen todella kasvaa, mutta se todennäköisesti suosii enemmän kaupunkiväestöä, jolla on jo suhteellisesti helpompi pääsy lähimpään apteekkiin muutenkin. Reseptilääkkeiden saatavuuden maaseutualueilla ei havaittu parantuneen, mutta se ei myöskään heikentynyt johtuen toimista, joilla varmistetaan lääkkeiden tarjoaminen maaseudulla.

Sääntelyasteen ja apteekkien kustannusten välillä ei myöskään löytynyt yhteyttä, koska kustannukset johtuvat pääasiassa kalliista lääkkeistä ja alueen ikääntyvän väestön kasvaneista lääketieteellisistä tarpeista.

Uudessa-Seelannissa apteekit ovat siirtyneet kaupunkeihin väestön kaupungistumisen vuoksi ja apteekkien määrä maaseudulla on vähentynyt viimeisen 30 vuoden aikana. Syrjäseudut eivät ole olleet riittäviä apteekkien kustannusten kattamiseen. Apteekkivarastojen kaltaisia ​​korvaavia palveluita on ollut olemassa, mutta niiden tuote- ja palveluvalikoima ei ole ollut riittävä. Tämä viittaa myös siihen, että lääkkeiden myynnillä päivittäistavarakaupoissa ei ehkä olisi vaikutusta kuluttajaan, jos valikoima on heikompi mitä apteekeissa.

Kaupungistuminen vähentää haja-asutusalueella olevien kuluttajien määrää ja siten myös markkinoiden kokoa entisestään. Mikäli sen lisäksi useat toimijat ryntäävät markkinalle eikä sääntelyn purkaminen lisää olennaisesti lääkkeiden kysyntää, apteekit kärsivät koska hinnat laskevat ja voittomarginaalit kutistuvat ja kilpailu kovenee. Tämä voi lopulta johtaa tilanteeseen, jossa vähemmän yrityksiä haluaisi tulla markkinoille. Myös vakiintuneiden toimijoiden määrä voi vähentyä, kun vähiten kannattavat yritykset joutuvat lopettamaan toimintansa. Alueilla joissa välimatkat ovat pitkiä toimijoiden vähentynyt määrä palauttaisi tilanteen lähtöpisteeseen.

Paradoksaalisesti siis apteekkien sääntelyn purkaminen voisi pahimmillaan johtaa kuluttajan kannalta epäedulliseen tilanteeseen. Apteekkien sääntelyn purkamisessa täten tulisi ottaa huomioon syrjäseutujen lääkkeiden tarjontaa koskevat tukitoimet. Terve hintakilpailu luonnollisesti hyödyttää kuluttajaa, mutta lääkkeet ovat hyödyke jota yhdelläkään haja-asutusalueella ole varaa menettää.

Norjasta ja Ruotsista on saatu kilpailun vapauttamisesta positiivisia kokemuksia. Esimerkiksi Norjassa kilpailun avauduttua apteekkien määrä ei ole vähentynyt missään paikkakunnalla ja Ruotsissa aukioloajat ovat parantuneet huomattavasti.

Toinen merkittävä asia sääntelyä pohtiessa on lääketurvallisuuden takaaminen. Apteekkitoiminnan kilpailun vapauttamisessa on otettava huomioon helpomman saatavuuden mahdollisesti aiheuttama lääkkeiden väärinkäytösten määrän kasvu mikäli lääkkeitä olisi saatavilla päivittäistavarakaupoista. Ruotsi päätyi muutama vuosi sitten palauttamaan tulehduskipulääkkeet ruokakaupoista takaisin apteekkeihin vakavien myrkytysten kasvaessa 40 prosentilla 5 vuodessa.

Mitään uudistuksia apteekkitoiminnan kilpailurajoituksiin tuskin saadaan pian asian monimutkaisuuden vuoksi. Asia kuitenkin herättää edelleen vilkasta keskustelua ja on paljon esillä kotimaisessa talouskeskustelussa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös