Asunnot ja kiinteistöt

PTT: Vuokra vie jopa yli kolmanneksen vuokralaisen käytettävistä tuloista

Helsingissä vuokralla asuminen on kaksi kertaa omistusasumista kalliimpaa, kertoo Pellervon taloustutkimus.

Pellervon taloustutkimuksen (PTT) tuoreen asuntomarkkinaennusteen mukaan vuokrat nousivat Suomessa 2010-luvun alkupuoliskolla nopeasti. Samanaikaisesti tulotaso ei noussut kuitenkaan juuri lainkaan.  Vapaarahoitteisten vuokrien suhde käytettävissä oleviin tuloihin kasvoikin tuntuvasti koko maassa.

Erot kaupunkien välillä ovat huomattavia.

Helsingissä vuokrien osuus tuloista ylittää PTT:n mukaan tänä vuonna jo 37 prosenttia. Myös Jyväskylässä osuus on yli 36 prosenttia ja Tampereellakin vuokrien suhde tuloihin on yli 35 prosenttia.

Hieman yllättäen Espoossa vuokrien osuus tuloista jää suurista kaupungeista matalimmalle tasolle, alle 32 prosenttiin.

PTT:n ennusteen mukaan vuosina 2019 ja 2020 vapaarahoitteisten vuokrien osuus vuokralaisten käytettävissä olevista tuloista nousee yleisesti huomattavasti hitaammin kuin edellisinä vuosina. Tulokehitys Suomessa on kyseisinä vuosina hyvä ja vuokrien nousut pysyvät maltillisina. Kuitenkin vuokrien osuus käytettävissä olevista tuloista kasvaa kaikissa Suomen suurissa kaupungeissa tänäkin vuonna.

Tänä vuonna helsinkiläinen vuokralla asuva kotitalous käyttää vuokraan keskimäärin noin 4,5 prosenttiyksikköä enemmän käytettävissä olevista tuloistaan kuin koko maassa keskimäärin, PTT ennustaa.

Koko maan tasolla vapaarahoitteisten vuokrien osuus vuokralaisten käytettävissä olevista tuloista on noussut viidessä vuodessa noin 29 prosentista hieman yli 33 prosenttiin, eli noin 4 prosenttiyksikköä. Suurimmat nousut on ollut Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä: noin 5 prosenttiyksikköä.

Omistusasumisen tilanne näyttää tyystin toiselta. PTT:n mukaan omistusasuminen on viime vuosina ollut vuokralla asumiseen verrattuna huomattavan edullista. Kasvukeskuksissa omistusasumisen kustannus on yleisesti vain 50-60 prosenttia vuokralla-asumisen kustannuksista.

Omistusasumisen kustannus suhteessa vuokralla asumisen kustannukseen eroaa selvästi kaupungeittain. Suhde oli vuonna 2019 suurin Oulussa (66 %) ja pienin Helsingissä (54 %). Oulussa omistusasumisen kustannus on noin kaksi kolmasosaa vuokralla-asumisen kustannuksesta, kun Helsingissä vuokralla-asumisen kustannus on liki kaksinkertainen omistusasumisen kustannukseen verrattuna.

PTT.n laskelmassa omistusasumisen kustannukset on laskettu 50 neliön vanhan kerrostaloasunnon pääomakustannuksina, jotka on määritelty verovähennyksillä korjattuina korkokustannuksilla asuntoneliötä kohti, mihin on lisätty asunnon hoitokulut eli yhtiövastike. Vuokra-asumisen kustannuksina on käytetty vastaavan kokoisten vapaarahoitteisten kerrostaloasuntojen neliövuokraa. PTT jätti vertailusta pois asuntojen kuluminen sekä niiden odotetun arvonnousun, joiden on oletettu pitkällä aikavälillä suurin piirtein kumoavan toisensa.

Kommentoi
Ylös
>