Yritysuutiset

Aktia löi tulosodotukset varainhoidon kovan kasvun ansiosta

Finanssikonsernin kansainvälisille asiakkaille myytävien korkorahastojen hallinnoitavat varat nousivat peräti 68 prosenttia.

Pankin loka-joulukuun vertailukelpoinen liikevoitto ylsi 19,2 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin liikevoittoa kertyi 10,2 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos nousi puolestaan edellisvuoden 0,09 eurosta 0,23 euroon.

Finanssikonsernin osakekohtainen tulos oli positiivinen yllätys, sillä analyytikoiden konsensusennuste oli 0,18 euroa.

Vertailukelpoisen liikevoiton peräti 88 prosentin kasvu edellisvuodesta selittää pankin mukaan etupäässä varainhoidon hyvä kehitys, mutta myös henkivakuutusliiketoiminnan erinomainen loppuvuosi sekä maltillinen kustannustaso.

Palkkiotuotot viimeisellä vuosineljänneksellä nousivat 11 prosenttia edellisvuodesta. Nousu johtui pitkälti varainhoidon hallinnoitavien asiakasvarojen kasvusta, joskin vuoden 2018 lopun markkinalasku laski edellisvuoden vertailulukuja. Myös henkivakuutusnetto kasvoi voimakkaasti 62 prosenttia.

Kiinteistö- ja rahastosijoitusten arvonmuutokset sekä parempi tuotemix yhdessä pienentyneen korkosidonnaisen kannan kanssa tukivat myös tuloskehitystä.

Korkokate viimeisellä neljänneksellä laski kuusi prosenttia, mutta otto- ja antolainauksen korkokate kasvoi vastaavasti kaksi prosenttia neljänneksellä. Liiketoiminnan vertailukelpoiset kulut laskivat kahdeksan prosenttia, mikä on seurausta toiminnan tehostamisesta.

”Vuosi 2019 oli Aktialle tärkeä etappi liiketoiminnan kehittämisessä ja toiminnan uudistamisessa. Syksyllä tehdyn strategiapäivityksen mukaisesti Aktia hakee nyt entistä määrätietoisemmin kasvua varainhoidosta ja uusista henkilö- ja yritysasiakkaista Suomen kasvukeskuksissa sekä jatkaa toimintojensa tehostamista”, yhtiön toimitusjohtaja Mikko Ayub toteaa tilinpäätöstiedotteessa.

Ayubin mukaan erityisesti varainhoidon osalta vuosi oli Aktialle hieno onnistuminen.

”Kansainvälisille asiakkaille myytävien korkorahastojen hallinnoitavat varat nousivat 68 prosenttia vuoden aikana, mikä osoittaa, että Aktia varainhoito on jo nyt menestystarina. Hallinnoitavat varat kasvoivat 18 prosenttia, josta nettomerkintöjen kasvun osuus oli 10 prosenttia.”

Aktian hallitus ehdottaa vuodelta 2019 maksettavaksi osingoksi 0,63 euroa osakkeelta, mikä on 70 prosenttia tilikauden voitosta. Edellisvuonna osinko oli 0,61 euroa. Ehdotus on linjassa parantuneen tuloksen kanssa ja se vahvistaa Aktian omaa pääomaa ja toimii näin kasvun mahdollistajana. Osinkoehdotus oli odotettu.

Epävarmasta talouskehityksestä huolimatta finanssikonserni odottaa vertailukelpoisen liikevoiton vuonna 2020 olevan hieman korkeampi kuin vuonna 2019.

Aktian loka-joulukuun 2019 avainluvut

  • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 9,0 miljoonaa euroa 19,2 miljoonaan euroon.
  • Hallinnoitavat varat (AuM) olivat 9,9 miljardia euroa eli samalla tasolla kuin kolmannen vuosineljänneksen lopussa.
  • Luotonanto oli edelleen vahvaa ja asiakasaktiviteetti korkealla.
  • Kiinteistö- ja rahastosijoitusten arvonmuutokset tukivat henkivakuutusyhtiön vahvaa tuloskasvua.

Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut laskivat 3,1 miljoonaa euroa 35,2 miljoonaan euroon.

Kommentoi
Ylös
>