Yritysuutiset

It-palvelutalo Bilot aloittaa listautumisannin – nykyiset omistajat eivät myy osakkeita

Analyysitalo Inderesin mukana yrityksen arvo saattaa olla listautumishintaa korkeampi.

Yhtiön hallitus on tänään päättänyt laskea liikkeeseen alustavasti enintään 1 054 726 Yhtiön uutta osaketta ja valtuuttaa yhtiön johdon jättämään listalleottohakemuksen Helsingin pörssille osakkeiden listaamiseksi First Northiin. Listautumisannin merkintäaika alkaa 2.3.2020.

Bilot on vuonna 2005 perustettu digitalisaation asiantuntija- ja IT-palveluyhtiö. Yhtiö suunnittelee ja toteuttaa pilvipohjaisia, älykkäitä liiketoimintaympäristöjä ja ketteriä, asiakaskeskeisiä sovelluksia pääasiassa suurille ja keskisuurille suomalaisille ja kansainvälisille yrityksille.

Bilot on suurten ja keskisuurten yritysten kumppani, jonka asiakkaana on yli 100 valmistavan teollisuuden, tukku- ja vähittäiskaupan, palveluiden, kuluttajatuotteiden ja elintarviketeollisuuden yritystä.

Yhtiöllä on palveluksessaan Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa yhteensä noin 140 verkkokaupan, asiakkuudenhallinnan, pilviympäristöjen, järjestelmäkehityksen ja analytiikan ammattilaista. Heistä noin kolmannes on samalla myös Yhtiön omistajia. Vuonna 2019 Bilot-konsernin liikevaihto oli noin 18,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) noin 1,7 miljoonaa euroa.

Listautumisella jatkoa kansainvälistymiselle

Yhtiöllä on takanaan jo 15 vuotta kannattavaa kasvua. Vuonna 2019 Bilot-konsernin liikevaihto oli noin 18,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja noin 1,7 miljoonaa euroa.

Bilotin kansainvälistyminen on jo hyvässä vauhdissa. Yhtiö laajensi liiketoimintaansa Puolaan vuonna 2014 ja Ruotsiin vuonna 2019. Suomessa kasvua on vahvistanut myös yhdistyminen tekoälyn ja analytiikan pioneerin Louhia Analytics Oy:n kanssa vuonna 2018.

Listautumisen tavoitteena on tukea Yhtiön strategian mukaista kasvua, palvelutarjooman laajentamista ja kansainvälistymistä. Listautuminen mahdollistaisi myös osakkeiden käyttämisen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa, rahoituksen hankkimisen pääomamarkkinoilta sekä yhtiön tunnettuuden ja maineen kehittämisen.

Yhtiö aikoo käyttää Listautumisannilla kerättävät varat orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun tukemiseen, mahdollisiin yritysostoihin, liiketoiminnan kansainväliseen laajentamiseen sekä Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Yhtiö arvioi keräävänsä Listautumisannilla noin 8,0 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että kaikki tarjottavat osakkeet merkitään, Henkilöstöanti toteutuu täysimääräisesti ja Lisäosake-erä merkitään täysimääräisesti.

Instituutioannissa ja yleisöannissa tarjottavien osakkeiden merkintähinta on 6,70 euroa. Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin merkintähinta eli 6,03 euroa tarjottavalta osakkeelta.

Nykyiset omistajat ovat sitoutuneita yhtiöön

Bilotin ankkuriomistajat eli Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Helsinki Securities Oy, Merimieseläkekassa, Säästöpankki Pienyhtiöt, Umo Capital Oy ja Umo Invest Oy ovat kukin erikseen antaneet merkintäsitoumuksia tarjottavien osakkeiden merkitsemisestä Instituutioannissa tietyin ehdoin ja edellytyksin yhteensä noin 5,4 miljoonalla eurolla.

Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät myy yhtiön osakkeita listautumisannissa.

Bilotin toimitusjohtaja Mika Tanner kertoo, että yhtiön visiona on olla kansainvälisesti tunnettu digitaalisen asiakaskokemuksen edelläkävijä ja asiakkaidemme strateginen kumppani.

”Olemme systemaattisesti laajentaneet ratkaisu- ja palveluvalikoimaamme nojaamalla markkinoiden johtaviin ohjelmistoihin ja edenneet määrätietoisesti kasvustrategiassamme. Listautuminen on seuraava looginen askel visiomme toteuttamisessa. Olet tervetullut mukaan kirjoittamaan kasvutarinamme seuraavaa lukua”, Tanner toteaa.

Analyytikot: Bilotin arvo voi ylittää listautumishinnan

Inderesin analyytikot Mikael Rautanen ja Joni Grönqvist arvioivat Bilotia Suomen IT-markkinan parhaiten varjelluksi salaisuudeksi.

”Yhtiö on nimenä melko tuntematon, mutta se on kasvanut Suomen IT-markkinan keskisuurten toimijoiden joukkoon 20 miljoonan euron liikevaihtoluokkaan. Yhtiöllä on Suomessa vakuuttava asiakasportfolio suuryrityssegmentissä vaativilla ratkaisualueilla etenkin SAP-liitännäisissä järjestelmissä”, analyytikot toteavat Inderesin yhtiöraportissa.

Bilotin palvelualueille on analyytikoiden mukaan ominaista korkea alalle tulon kynnys sekä pitkät ja vakiintuneet asiakassuhteet. Kilpailussa se haastaa erityisesti suuria it-alan yleistoimijoita, joista se pyrkii erottumaan ketteryydellä, asiakasläheisyydellä ja osaamisella.

Rautasen ja Grönqvistin mukaan myös it-markkinoiden trendit ovat kääntymässä Bilotin digitaaliseen liiketoimintaan keskittyvän palveluportfolion näkökulmasta suosiollisiksi 2020-luvulle lähdettäessä, sillä yhtiön ratkaisualueet ovat nousemassa jatkuvasti vahvemmin asiakkaiden strategiselle agendalle.

”Markkinan kysyntänäkymä Bilotin palvelualueille luo yhtiölle hyvät edellytykset saavuttaa yli 10 %:n orgaanisen kasvun. Yhtiö on lisäksi käynnistänyt kansainvälistymisen Puolan ja Ruotsin markkinoilla. Listautuminen luo yhtiölle edellytykset kiihdyttää kasvustrategiaa etenkin yritysostoin.”

Inderesin analyytikot odottavat Bilotilta vakaata kasvua, jota vauhditetaan todennäköisesti yritysostoin.

”Arvioimme yhtiön kasvavan lähivuodet orgaanisesti 8-10 %:n vauhtia ja EBITA-%:n olevan viime vuosien tasolla 9-10 %:ssa”, Rautanen ja Grönqvist toteavat.

Arvomäärityksessä Inderesin soveltamien EV/EBIT-, EV/EBITDA- ja P/E-kertoimilla sekä DCF-analyysillä analyysitalo arvioi yhtiön osakekannan arvoksi ennen antia 16,5 – 22,7 miljoonaa euroa, kun listautumishinta vastaa 16,9 MEUR arvostusta.

Inderesin arvio yhtiö arvosta osaketta kohden on siten 6,6 – 9,0 euroa, kun listautumishinta on 6,7 euroa.

Tärkeitä päivämääriä

  • Listautumisannin merkintäaika alkaa 2.3.2020 klo 9.30
  • Listautumisannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 6.3.2020 klo 16.30
  • Listautumisannin merkintäaika päättyy (arvio) 13.3.2020 klo 16.30
  • Listautumisannin tulos julkistetaan (arvio) 16.3.2020
  • Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin (arvio) 20.3.2020
  • Tarjottavat Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille (arvio) 23.3.2020
  • Ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa (arvio) 24.3.2020
Kommentoi
Ylös
>