Markkinakommentit

Sijoitusammattilaiset: Eurooppalaiset pienyhtiöt tarjoavat houkuttelevia kasvumahdollisuuksia

Osakkeiden nykyinen arvostustaso edellyttää tuloskasvun jatkumista, arvioivat Mandatum Lifen sijoitusasiantuntijat.

Koko osakemarkkinoiden arvostustaso on edelleen noussut ja ylittää historiallisen keskiarvon. Tämä johtuu pitkälti teknologiasektorin osakkeiden vahvan alkuvuoden johdosta, arvioivat Mandatum Lifen salkunhoitaja Topias Kukkasniemi sekä allokaatioratkaisujen johtaja Carolus Reinche markkinakatsauksessaan.

Yhdysvalloissa tuloskasvu on FAAMG-yhtiöiden eli suurten amerikkalaisten teknologiayhtiöiden varassa. Nämä FAAMG-osakkeet ovat Facebook, Apple, Amazon, Microsoft ja Google. FAAMG-yhtiöiden tuloskasvu viime vuoden loka-joulukuussa oli peräti 16 prosenttia. Kuitenkin kokonaisuutena S6P 500 -indeksin yhtiöiden tuloskasvu jäi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä vain kahteen prosenttiin. Ilman teknologiajättejä tuloskasvu jäi nollaan.

Osakekurssien nousu edellyttää Kukkasniemen ja Reinchen mukaan tuloskasvun jatkumista. Loka-joulukuun tuloskausi on edennyt positiivisissa merkeissä.

Osakkeet yhä suosiossa

”Käynnissä oleva viime vuoden viimeisen neljänneksen tuloskausi on ollut hieman odotettua parempi ja Yhdysvalloissa yritysten julkaisemat liikevaihto- ja tulosluvut ovat keskimäärin yllättäneet positiivisesti”, Kukkasniemi ja Reinche toteavat.

Kukkasniemen ja Reinchen mukaan eteenpäin katsovia tulosennusteita on silti yhä leikattu ja yritysten kykyyn parantaa tuloksiaan loppuvuonna kohdistuu nyt suuria odotuksia.

Mandatum Life suosii edelleen osakkeita. Etenkin suhteessa korkosijoituksiin osakkeiden tuotto-odotus on houkutteleva, Kohonnutta osakkeiden arvostustasoa voidaan perustella korkosijoitusten todella alhaisella tuotto-odotuksella, Kukkasniemi ja Reinche toteavat.

Odotukset osakkeiden suhteen ovat kuitenkin turhankin korkealla, Mandatum Lifen asiantuntijat arvioivat.

”Emme kuitenkaan ole kasvattaneet osakeriskiämme, sillä yritysten tämän vuoden tuloskasvunennusteet vaikuttavat ylioptimistisilta ja ennusteita tultaneen vielä tarkistamaan alaspäin.”

Osakkeiden sisällä Mandatum Life painottaa Eurooppaa, mutta välttää etenkin kannattavuusongelmissa painivia eurooppalaisia pankkeja.

Sen sijaan yhtiö suosii eurooppalaisia pienyhtiöitä, joiden arvostustaso suhteessa kasvunäkymiin on yhä houkutteleva. Näissä ytiöissä aktiivisella osakevalinnalla on mahdollista luoda lisäarvoa, Kukkasniemi ja Reinche uskovat.

Mandatum Life on varovainen USA:n teknologiasektorin suhteen, sillä markkinat hinnoittelevat teknologiasektorille melko optimistia kasvuodotuksia.

Kehittyvien markkinoiden suhteen yhtiö on varovaisen optimistinen. Kukkasniemen ja Reinchen mielestä pidemmällä aikavälillä kasvunäkymät ovat hyvät ja arvostustaso kohtuullinen, mutta lyhyellä aikavälillä koronavirus aiheuttaa epävarmuutta.

Valtiolainat eivät tarjoa tuottoa

Korkotaso on ollut nousutrendillä syyskuun alusta lähtien. Koronaviruksen myötä korkotaso on kuitenkin laskenut alkuvuonna.

Kukkasniemen ja Reinchen mielestä sijoittajien on syytä varautua erittäin mataliin korkotuottoihin alkavana vuonna varsinkin, jos korkotaso nousee virusepidemian laantumisen, talouskasvun piristymisen tai lisääntyneiden inflaatiopaineiden johdosta.

Mandatum Life ei sijoita tällä hetkellä euroalueen valtionlainoihin heikon tuottotason takia ja valtionlainojen osuus korkosijoituksissa on hyvin pieni. Sen sijaan yhtiön painotus korkosijoituksissa on pohjoismaisissa yrityslainoissa, joiden tuottopotentiaalin Mandatum Life näkee edelleen suhteellisesti tarkasteltuna hyvänä.

Kommentoi
Ylös
>