Talouden trendit

JPMorgan & Chase, Goldman Sachs sekä BNP Paribas kasvattamassa läsnäoloaan Pohjoismaissa

Vaihtoehtoisten sijoituskohteiden saatavuus ja kotitalouksien kasvava varallisuus houkuttelee suuret toimijat Pohjoismaisille markkinoille

Suuret yhdysvaltalaiset pankit ovat viimeaikoina julkaisseet suunnitelmiaan läsnäolonsa lisäämiseksi Pohjoismaisilla markkinoilla, uutisoi talouslehti Bloomberg. JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group Inc. ja BNP Paribas SA ovat kaikki ilmoittaneet joko laajentavansa nykyisiä Pohjoismaiden toimintojaan tai avaavansa kokonaan uusia toimistoja kasvattaakseen varainhoitotoimintaansa sekä investointipankkitoimintojansa.

Syynä tähän ovat olleet muun muassa vaihtoehtoisten sijoituskohteiden saatavuus Pohjoismaissa, paikallisten kotitalouksien korkea varallisuus sekä viimeaikainen paikallisten yrityskauppojen ja kiinteistötransaktioiden kasvanut määrä. Negatiivisten korkojen maailmassa missä osakemarkkinoiden arvostustasot ovat korkealla, monet instituutionaaliset sijoittajat etsivät nyt epätoivoisesti uusia vaihtoehtoisia sijoituskohteita ympäri maailmaa.

Esimerkiksi suomalaiset kiinteistösijoitukset ovat olleet äärimmäisen hyvin tuottaneita sijoituskohteita. Esimerkiksi vuonna 2018 suomalaisista kiinteistöistä saatiin arviolta 6,6 prosentin vuosituotto KTI:n selvityksen mukaan. Pelkistä asunnoista saatiin lähes 9 prosentin vuosituotto. Vuonna 2019 Harvardin yliopiston Quarterly Journal of Economics aikakauslehdessä julkaistun The Rate of Return on Everything, 1870–2015 mukaan suomalaisten asuntojen tuotto on ollut äärimmäisen kovaa myös pitkällä aikavälillä.

Yrityskauppojen pelikenttä Pohjoismaissa on suosinut velkavetoisia yritysostoja sekä fuusioita, mikä luo insentiivejä suuryrityksiä palvelevan pankkitoiminnan vahvistamiseen markkinalla. Huomoitavaa on myös se, että monissa viimeaikaisissa yrityskaupoissa ostaja on ollut Pohjoismaiden ulkopuolelta, jolloin järjestelyissä on mukana usein myös ulkomaisia pankkeja. Parempi ja pitkäaikainen läsnäolo Pohjoismaissa nähdään nyt suurena mahdollisuutena.

Pohjoismaisten kotitalouksien kasvava varallisuus on myös suurten pankkien mielenkiinnon kohteena. Korkeat bruttokansantulon tasot per asukas sekä poliittisesti suhteellisen vakaa ympäristö tekevät Pohjoismaisista varainhoitomarkkinoista houkuttelevat ulkomaisille suurille toimijoille. Keskimäärin Pohjoismaissa varainhoitotoiminta on ollut erittäin kannattavaa ja markkinoille ymmärrettävästi löytyy halukkaita ulkomailta.

Painetta on odotettavissa Pohjoismaiden varainhoito -sekä private equity-markkinoilla. Muun muassa Nordea sekä Danske Bank ovat ilmoittaneet panostuksista Private Banking-toimintoihinsa kiristyvän kilpailun myötä. Varainhoidon palkkiot ovat muutenkin trendinomaisesti kutistuneet kirenevän kilpailun myötä etenkin Yhdysvalloissa, mikä luo lisähaasteita toimialalle varmasti myös Pohjoismaissa lähitulevaisuudessa.

Lisääntyneen regulaation myötä varainhoitomarkkinan konsolidaation odotetaan kiihtyvän yhtiöiden tehostaessa toimintojaan mittakaavaetujen sekä saavutettujen synergioiden kautta. Kysymys herääkin, että voisivatko suuret pankit lisätä läsnäoloaan yritysostojen kautta? Yritysostojen kautta tarjoutuu vaihtoehtoinen tapa pankeille laajentaa tuotevalikoimaansa ja palveluitaan uusille maantieteellisille alueille. Toistaiseksi kuitenkin toimet ovat keskittyneet selkeästi uusien toimistojen avaamiseen.

Kilpailu markkinalla tulee kuitenkin kiristymään, mikäli tunnetut yhdysvaltalaispankit vahvistavat asemiaan Pohjoismaissa. Nuorille ja nälkäisille investointipankkiirin uraa havitteleville tämä on hyvä uutinen, sillä pankit ovat ilmoittaneet panostavansa paikallisen työvoiman palkkaamiseen. Mahdollisiin Tier 1-investointipankkien haastatteluihin kannattaa kuitenkin laittaa pokerinaama ja lämpöpuku päälle: Grilli tulee käymään kuumana.

Kommentoi
Ylös
>