Yritysuutiset

Suomalainen lääkekehitysyhtiö julkisti tutkimustuloksia – osake pomppasi +33 prosenttia

Pörssiyhtiö Herantis Pharma tiedotti tänään alustavia tuloksia kehittämänsä lääkeaihion kliinisestä tutkimuksesta.

CDNF on Herantiksen yksinoikeudella kehittämä, hermosoluja suojaava lääkeaihio, jonka tavoitteena on muuttaa Parkinsonin taudinkulkua. Yhtiön mukaa se olisi merkittävä läpimurto verrattuna tunnettuihin Parkinsonin taudin hoitoihin.

Tulosten julistus sai Herantis Pharman osakekurssin pomppaamaan peräti yli 33 prosenttia pörssissä.

CDNF vaikuttaa useisiin Parkinsonin taudin mekanismeihin. Tutkimuksissa sen on osoitettu suojaavan hermosoluja rappeutumiselta ja palauttavan toimintakyvyttömiä hermosoluja jälleen toimintakykyisiksi.

Vaiheen 1-2 kliinisen tutkimuksen ensimmäisessä osassa potilaille asennettiin ensin lääkkeen annosteluun käytettävä lääkelaite. Sen jälkeen potilaat saivat kuuden kuukauden ajan joko lumelääkettä tai kasvavia annoksia CDNF-hoitoa.

Tutkimuksen ensimmäinen osa saavutti ensisijaiset vastemuuttujansa CDNF:n turvallisuuden ja siedettävyyden suhteen.

“Nämä alustavat tulokset antavat vahvan pohjan tutkimuksen seuraavalle vaiheelle ja vahvistavat käsitystämme CDNF:n hyvästä turvallisuudesta ja siedettävyydestä”, kommentoi Herantiksen toimitusjohtaja Pekka Simula.

Simulan mukaan turvallisuustulosten ja rohkaisevien havaintojen pohjalta yhtiö on alkanut suunnitella Vaiheen 2 kliinistä tutkimusta, jossa tavoitteena on pitempi hoitojakso varhaisemman vaiheen Parkinson-potilailla, joilla on selkeästi määritelty taudinkuva. Tavoitteemme on käynnistää potilasrekrytointi vuonna 2021.

Herantis Pharma on lääkekehitysyhtiö, joka tuo lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Lääkeaihiot edustavat uudistavaa lääketiedettä. Ne pyrkivät mullistamaan Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien sekä sekundäärisen lymfaturvotuksen hoidon.

Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland –markkinapaikalla sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden –markkinapaikalla.

Kommentoi
Ylös
>