Makrotalous

Tulisiko Suomen ottaa käyttöön maastapoistumisvero?

Valtiovarainministeriö tyrmää viime aikoina esillä olleen maastapoistumisveron käyttöönoton. SAK:n pääekonomisti kannattaa veroa.

Maastapoistumisvero tai arvonnousuvero tarkoittaa yksityishenkilöiden veroa, jota on esitetty perittäväksi tilanteissa, jossa verovelvollinen muuttaa Suomesta ulkomaille ja myöhemmin myy, lahjoittaa tai jättää perinnöksi omaisuutta, jonka arvo on noussut verovelvollisen asuessa Suomessa.

Nimitys maastapoistumisvero on siinä mielessä harhaanjohtava, ettei vero estäisi kenenkään muuttoa pois Suomesta eikä se ole mikään muuttamiseen liittyvä lisävero.

Arvonnousuvero on käytössä esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa.

Esimerkiksi Sdp:n kansanedustaja, verojaoston johtaja Pia Viitanen vaatii maastapoistumisveron käyttöön ottamista Suomessa. Hänen mukaan arvonnousuverolla puututaan verovälttelyyn, jossa siirretään kirjat Suomesta matalan verotuksen maahan ennen sijoitusvarallisuuden myyntiä tai lahjoitusta.

Myös vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Saramo pitää välttämättömänä yksilöiden arvonnousuveron eli maastapoistumisveron pikaista toteuttamista.

”Nykyinen tilanne on epäoikeudenmukainen, sillä se mahdollistaa varakkaimmille verojen maksamatta jättämisen. Arvonnousuvero tai vastaavanlainen vero on käytössä lähes kaikissa Suomen verrokkimaissa. Suomen on asetuttava tässä asiassa länsieurooppalaisten maiden suuren enemmistön kanssa samalle linjalle”, Saramo toteaa tiedotteessaan.

Myös hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus aikoo selvittää, onko mahdollista ottaa käyttöön veromallia, joka estää ulkomailla asuvien Suomessa verovelvollisina olleiden myynteihin, lahjoihin ja perintöihin liittyvien verojen välttämisen.

Valtiovarainministeriön selvitys ei kuitenkaan puolla luonnollisten henkilöiden maastapoistumisveron käyttöönottoa. VM:n mukaan malli sisältää siinä määrin ongelmallisuuksia, ettei lainsäädäntötoimiin ole aihetta nyt ryhtyä.

Puuttuisi haitalliseen verokilpailuun

Malliin käyttöönottoa puoltaisi muun muassa mahdollisuus puuttua maastamuuttoon, jonka tarkoituksena olisi välttää veroja. Lisäksi veromallilla puututtaisiin valtioiden väliseen haitalliseen verokilpailuun, VM:n selvityksessä todetaan.

Uudistus edellyttäisi kuitenkin yksityiskohtaista sääntelyä, joten se monimutkaistaisi Suomen verojärjestelmää, VM arvioi. Veromallin tehokas toimeenpano ja sen edellyttämä tietojensaanti voisivat muodostua käytännössä hyvin haastaviksi toteuttaa.

Lisäksi vero kohdistuisi harvalukuiseen varakkaaseen joukkoon ja vaikuttaisi verotuloihin lähinnä yksittäistapauksissa. Veromallilla saattaisi olla myös haitallisia vaikutuksia Suomen kilpailukykyyn, kiinnostavuuteen sijoituskohteena, maahan- ja maastamuuttoon sekä taloudelliseen tehokkuuteen, selvityksessä arvioidaan.

Arvonnousuvero tai vastaava veronkiertosäännös on käytössä 13 selvityksen vertailumaassa, kun sellainen puuttuu vain kolmesta.

SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta on maastapoistumisverosta eri linjoilla kuin valtiovarainministeriö.

”Arvonnousuveron toteuttaminen ei siis suinkaan tekisi Suomesta kummajaista, vaan pikemminkin tällaisen veron puute asemoi meidät harvalukuisempaan maajoukkoon Sveitsin ja muutaman muun maan rinnalle”, Kaukoranta toteaa blogissaan.

Kaukorannan mukaan veron täsmälliset vaikutukset riippuvat toteutustavasta. Vaikka se lähtökohtaisesti kohdistuisi vuosittain harvalukuiseen joukkoon varakkaita ihmisiä, voisi verolla silti olla myös fiskaalista merkitystä. Valtiovarainministeriön arvion mukaan sen verotuotto olisi jopa 50 miljoonaa euroa vuodessa.

Veropohjan tiivistäminen on oikeudenmukaisuuskysymys

Veropohjan tiivistämisessä kyse ei kuitenkaan ole pelkästään verotuottojen lisäämisestä, vaan myös oikeudenmukaisuudesta, Kaukoranta painottaa.

”Jos harvalukuiset varakkaat ihmiset tai suvut voivat vältellä veroja sopivasti ajoitetuilla muutoilla pois Suomesta, niin se syö koko verojärjestelmän legitimiteettiä. ”

Valtiovarainministeriön selvityksessä listattiin myös veroa puoltavia syitä. Vero esimerkiksi ehkäisisi verovälttelyä, vähentäisi haitallista verokilpailua, edistäisi verovelvollisten välistä oikeudenmukaisuutta ja turvaisi Suomen veropohjaa. SAK:n pääekonomistin mielestä nämä syyt vahvasti puoltavat veron toteuttamista.

Kaukorannan mielestä maastamuuttovero ei myöskään haittaisi Suomen kilpailukykyä, kuten selvityksessä väitetään. Vero ei kohdistu erityisesti Suomeen tehtäviin investointeihin.

”Kaikenlaista kritiikkiä voidaan tietysti esittää, mutta en keksi mitään mekanismia, jolla Suomen kilpailukyky heikkenisi sen takia, että ottaisimme käyttöön samankaltaisen verosääntelyn kuin valtaosassa verrokkimaita on jo.”

VM:n selvityksen mukaan Suomesta ulkomaille muuttaneita Suomen kansalaisia oli vuonna 2018 yhteensä 11 538 henkilöä. Nämä Suomen kansalaiset olisivat myös luultavasti Suomessa asuvia ja täällä yleisesti verovelvollisia luonnollisia henkilöitä, jolloin he kuuluisivat mahdollisen maastapoistumisverotusta koskevan säännöksen soveltamisalan piiriin.

5 kommenttia

5 kommenttia

 1. Bernstein

  11.2.2020 at 10:02

  Tässä jää montakin asiaa maallikolle epäselväksi. Kuukkelikaan(VM-sivut) ei kerro totuutta, koska juttu on alunalkaen vahvasti politisoitunut.

  Blogisti voisi selventää ainakin tämän:

  ”[Maastapoistumisveroa esitetään]..perittäväksi tilanteissa, jossa verovelvollinen muuttaa Suomesta ulkomaille ja myöhemmin myy, lahjoittaa tai jättää perinnöksi omaisuutta, jonka arvo on noussut verovelvollisen asuessa Suomessa.”

  Ulkomaille muutto ei tähänkään asti ole lopettanut Suomen verotusoikeutta. ”Olennaiset siteet” ja oleskeluaika koskevat vain sitä, kummalla valtiolla on ensisijainen verotusoikeus. Kuitenkin vaikka ulkomailla olisi asunut jo sata vuotta, tänne jääneestä kiinteästä omaisuudesta on maksettava Suomeen luovutusvoiton vero sekä lahja- ja perintövero. Ulkomaa sitten hyvittää mitä hyvittää.

  Sama koskee tietääkseni myös arvopapereita, ainakin jos niillä on suomalainen salkunhaltija tai arvo-osuustili. Tämän vuoksi moni varakas suomalainen ON JO siirtänyt arvopaperivarallisuutensa ulkomaiselle arvo-osuustilille, sähköisen kaupan alustaa myöten, jolloin verottaja ei yksinkertaisesti näe sitä(vrt hallintarekisteri). Hallituksen hanke antaa lopuillekin samaa harkitseville selvän signaalin.

  Mutta milloin vero siis perittäisiin ja keneltä? Vasta omaisuutta luovutettaessa vaiko ”online” eli lasketun tai arvioidun arvonnousun perusteella per annuum? Yrityksillä vaihto-omaisuuden arvonnousut ja -laskut verotetaan tilikausittain, mutta entä henkilöverotuksessa?

  VM:n sivuilta ymmärsin, että arvonnousu verotettaisiin nimenomaan vuosittain tai kausittain, sitä mukaa kun siitä jokin saldo tai hinta-arvio verottajan tietoon tulee. Ja kun ei Suomen verottaja kaikkia arvioita osaa tehdä, ulkomailla asuva omistaja tietenkin pakotetaan hankkimaan ja kustantamaan se arvio esimerkiksi kiinteistönvälittäjältä.

  Vähän samaa perverssiä ”ansioton arvonnousu”-logiikkaa siis kuin minkä varjolla Kela rokottaa verottomaksi mainostetun OST:n haltijaa tämän hakiessa opintotukea. Samaa ajatusmalli on jotenkin tarttunut saman ideologian omaavasta virkamiehestä hallituksessa istuviin aatetovereihin.

  Se, että kyse on poliittisesta eli kateusverosta näkyy vielä siinäkin, että jos maastamuuttajan Suomessa oleva omaisuus tuottaakin tappiota, sitä ei tietenkään saa vähentää mistään. Henkilöllä joko ei ole Suomesta pääomatuloja tai jos on, niiden lähdeverosta ei voi vähentää tulolähteen tappiota.

  Verrattaessa tilannetta Ruotsiin ja Norjaan, hallitus tietoisesti jättää mainitsematta, että kummassakaan maassa ei peritä enempää lahja- kuin perintöveroakaan. Niinpä vähänkään varakkaamman kannattaa muuttaa Suomesta pois jo perintöverosyistä, kunhan muistaa siirtää varansa ulkomaille hyvissä ajoin. Näin hallitus haluaa mahdollisimman monen suomalaisen tekevän, jotta tänne jäisi pelkkiä sosiaaliedun saajia, jolloin kaikki äänestäisivät oikeaa puoluetta.

 2. Jyrki Vaskela

  11.2.2020 at 19:56

  Perintövero pois kaikilta ja ei tarvitse muuttaa. Raha pysyy osavaltiossa ja tuo taloudellista hyötyä, enemmän kuin se perintövero.

 3. Kalevi Koskela

  12.2.2020 at 12:24

  Uusi Berliinin muuri.

 4. Bernstein

  13.2.2020 at 12:35

  Veroista, kateudesta ja politiikasta:

  Vasemmistopuolueiden äänestäjille saattaisi riittä, jos kymmenen rikkainta suomalaista karkotettaisiin maasta. Sen jälkeen kirjattaisiin perustuslakiin, että enempi ajojahti loppui nyt ja lisää kateusveroja ei määrätä.

  Muussa tapauksessa kuoleman kierre jatkuu eli osaajat karkotetaan, investoinnit torjutaan ja työllistävät yritykset verotetaan hengiltä.
  Hyvän tekeminen ja omastaan jakaminen on sosialisoitu eli suomeksi ajettu konkkaan. Köyhä kuolee nälkään kun rikkaiden pöydiltä ei tipu enää murusia. Verottaja itsekin tekee harakirin kun tajuaa tulleensa poliittisesti harhaanjohdetuksi ja koko olemassaolonsa perustan eli verotulojen lakanneen virtaamasta.

 5. veropoliittinen turvapaikanhakija

  14.2.2020 at 19:33

  Näissä keskusteluissa ”verokilpailutus” käsitetään aina haitallisena tai negatiivisena. Taannoinen valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (SDP) totesi, ”ettei Suomella ole TARVETTA (!) ryhtyä verokilpailuun”. Asiayhteys tuolloin oli se, että Ruotsi alensi jollain tapaa yritysverotusta jonka tarkoitus oli tehdä Ruotsi houkuttelevammaksi sijoituskohteeksi. Siis ettei tarvetta… ja mistä tuo ”tarpeettomuus” voisi johtua? Siitäkö, ettei Suomen TARVITSE olla kiinnostava investointimaa? Ja juuri näin, tällaisella pähkähullulla logiikalla nämä asiat menevät juuri kunnolla kiville aina, ja joka hallituksella. Käsittääkseni Luxembourgin ja Liechtensteinin kaltaiset maat nimenomaan houkuttelevat yrityksiä jollakin tietyllä ja tekevät helppoa rahaa nähdäkseni hyvällä menestyksellä valmistamatta itse juuri mitään vientiin. Ja TARVITSEVAT sitä.

  Ja sama pätee yksityishenkilöiden palkkaverotukseen, edulliseen hintatasoon, ihan kaikkeen. Jopa bensa- ja kaljaralliin aikanaan! Kyllä kai fiksu tai hintatietoinen raha liikkuu sinne mihin kannattaa ja missä sillä saa enemmän. Koskapa kommunismi ei ole enää voimassa.

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös